Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

 Ünite 1 : Türkiye Ekonomisinin Temel Özellikleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri
 Ünite 2 : Türkiye’de Ulusal Gelir, Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
 Ünite 3 : Kamu Ekonomisinde Gelişmeler
 Ünite 4 : Temel Sektörlerde Gelişmeler I: Tarım Sektörü
 Ünite 5 : Temel Sektörlerde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü
 Ünite 6 : Temel Sektörlerde Gelişmeler III: Hizmetler Sektörü
 Ünite 7 : Türkiye’de Finansal Yapı, Krizler ve Ekonomik İstikrar Kararları
 Ünite 8 : Ödemeler Dengesi, Dış Borçlar ve Döviz Piyasası

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.