• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

2017 yılında  Türkiye, en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında, kaçıncı sıradadır?

Doğru Cevap: "B" 2.
Soru Açıklaması

Her yıl ENR (Engineering News Record) tarafından, firmaların bir önceki yıl yurt dışındaki işlerden kazandıkları gelir esas alınarak yapılan performans sıralamasına göre 2017 yılında dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk firması yer almıştır. Türkiye, en büyük 250 müteahhitlik firması sıralamasında, Çin’in ardından ikinci konumdadır.

2.

Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa sanayi sayımı hangi yıl yapılmıştır? 

Doğru Cevap: "C" 1927
Soru Açıklaması

1927 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa sanayi sayımı yapılmıştır.

3.
Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi hizmetler sektörü içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tarımsal faaliyetler
Soru Açıklaması
Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu ayırıma göre hizmetler sektörü; hükümet hizmetleri, genel kamu hizmetleri, teşebbüs ve özel kuruluşların hizmetleri, dinlenme, eğlence ve benzeri hizmetler ile kişisel hizmetleri kapsamaktadır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye vergi sisteminin temel ayaklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Veraset ve İntikal Vergisi
Soru Açıklaması
5.

Bir kişinin yabancı turist olarak adlandırılması için bir ülkeyi ne kadar süre için ziyaret ediyor olması gerekir?

Doğru Cevap: "B" 24 saat
Soru Açıklaması

Turizm konusundaki istatistiki bilgiler, uluslararası karşılaştırmalara imkân tanımak için 1963 yılından sonra BM İstatistik Komisyonu ile Uluslararası Resmî Seyahat Kuruluşları Birliğinin tanımlarına göre derlenmektedir. Buna göre yabancı turist, sürekli oturduğu ülke dışında başka bir ülkeyi 24 saatlik bir süre için ziyaret eden kişidir. 

6.
Türkiye İş Bankası hangi yıl kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1924
Soru Açıklaması
9 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan bir yasa ile ihracata dönük sanayilerin kullandıkları ithal hammaddeleri gümrük vergisinden muaf tutulmuş, 1924 yılında Türkiye İş Bankası, 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuş, 1929 yılında da etkili bir gümrük korumacılığı başlatılmıştır.
7.

Şubat 2001’de krizin patlak vermesinin ardından, Nisan 2001’de yeni Merkez Bankası Kanunu çıkarılarak ekonomide asıl hedeflenen ne olmuştur?

Doğru Cevap: "A" Fiyat istikrarı
Soru Açıklaması

Şubat 2001’de krizin patlak vermesinin ardından, Nisan 2001’de yeni Merkez Bankası Kanunu çıkarılarak Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarı olduğu açıklanmıştır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi 2008 yılında yaşanan küresel krizin belirtileri arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Döviz kurlarında dış ülkelerden kaynaklı olarak gerçekleşen yükselişler
Soru Açıklaması

Yaşanan küresel krizin belirtilerini ana hatlarıyla şu şekilde özetlenebiliriz:• Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi,• Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerinin yavaşlaması,• Büyük ülkelerin dünya çapındaki bankalarının büyük kayıplar ve zararlar yazmaya başlaması ve krize doğru büyük sorunlar yaşaması,• Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanmaya başlaması,• 2000’li yılların başından beri uluslararası para piyasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta kurumaya başlaması. Doğru cevap E'dir.

9.

2017'de üretilen meyvelerin toplam meyve üretimindeki payları büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi almaktadır? 

Doğru Cevap: "A" Turunçgiller
Soru Açıklaması

2017’de üretilen meyvelerin toplam meyve üretimindeki payları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda, ilk sırayı turunçgiller almaktadır.

10.

Bir ülkenin belli süre içinde diğer ülkelerle yapmış olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini gösteren ödemeler bilançosunun özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Rezervlerde meydana gelen değişiklikleri kayda almaması
Soru Açıklaması

IMF’ye göre ödemeler dengesi (bilançosu), belli bir süre (1 ay, 3 ay veya 1 yıl) içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir. Ödemeler bilançosu ülkenin belli bir andaki borç ve alacaklarını değil, ülkenin belli süre (genellikle 1 yıl) içinde diğer ülkelerle yapmış olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini göstermektedir.

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.
Maliye Bakanlığı Tebliği ile Merkez Bankası'na döviz kurunu belirleme yetkisi hangi yılda verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1980
Soru Açıklaması
Mayıs 1980’de yayımlanan Maliye Bakanlığı tebliği ile Merkez Bankası’na, uluslararası ekonomik gelişmeleri de esas alarak döviz kurunu belirleme yetkisi verilmiştir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi 1972-2018 döneminde Türk müteahhitlerin en fazla iş aldığı üç ülkeden biridir?

Doğru Cevap: "E" Rusya
Soru Açıklaması

1972-2018 döneminde Türk müteahhitlerin en fazla iş aldığı ilk üç ülke; Rusya Federasyonu,Türkmenistan ve Libya’dır

13.
Asağıdakilerden hangisi hükümetin 4 Ağustos 1958 tarihinde aldığı istikrar önlemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" KİT’ lerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarına indirim yapılmıştır.
Soru Açıklaması
KİT’ lerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarına indirim yapılması hükümetin 4 Ağustos 1958 tarihinde aldığı istikrar önlemlerinden biri değildir. Aksine KİT’ lerin ürettiği mal ve hizmet fiyatlarına zam yapılmıştır.
14.

Haberleşme sektörü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Oger Telekom Konsorsiyumu sorunsuz bir şeklide satın alımı gerçekleştirmiştir.
Soru Açıklaması

Türk Telekomunun %55 hissesini Oger Telekom Konsorsiyumu almıştır.

Haberleşme hizmetindeki köklü değişiklikler 2000 yılında başlamıştır.

Telekomünikasyon Kurumu bağımsız düzenleyici bir kurumdur.

Türk Telekom’un özelleştirilmesinde yabancılara hisse satışındaki sınırlamalar  2004'te kaldırılmıştır.

Türk Telekom’un %55 hissesinin blok satış yöntemi ile Oger Telekom Konsorsiyumuna 6,55 milyar dolar karşılığında satışı, Temmuz 2005’te gerçekleşmiştir. Fakatgeçen sürede Türk Telekom’un en büyük hissedarının borcunu ödeyememesi dolayısıyla ortaya çıkan düğüm, şirketin hisselerinin devredilmesiyle çözülmüştür.

15.
Aşağıdakilerden hangisi iktisat literatüründe ikincil sektördür?
Doğru Cevap: "A" Hizmetler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomiye doğrudan müdahale ettiği çeşitli iktisat politikası araçlarını kapsayan kavramı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Regülasyon
Soru Açıklaması
Cevap ( c ) Regülasyon
17.
Kamu kesiminin toplam borcunda aşağıdakilerden hangi kamu alt kesimi birlikte dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Devlet Su İşleri (DSİ )
Soru Açıklaması
DSİ bu grupta yer almaz
18.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Lonca örgütlenmesiyle ileri durumda olduğu sektörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çinicilik-Dokumacılık-Gemi yapımı
Soru Açıklaması
Batıda sanayileşme devrimi başlamadan önce 15-18’inci yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri idi. Lonca örgütlenmesiyle çinicilik, dokumacılık, gemi yapımı alanlarında oldukça ileri bir durumdaydı.
19.
Toptan ticaret yapan işletmeler arasında ilk sırada aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Gıda maddeleri 
Soru Açıklaması
Toptan ticaret yapan işletmeler arasında ilk sırada gıda maddeleri, ikinci sırada dokuma-giyim eşyası ve mobilya, üçüncü sırada ise kereste ve yapı malzemesi ticareti yapan işyerleri gelmektedir.
20.

2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması

Türkiye’de kamu borçlanmasından sorumlu olan birim, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden önce Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı iken, 2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ile birlikte kamu borçlanmasında sorumlu birim artık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler