• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kamu gelirlerinin GSYH’ ya oranı daha yüksektir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
2.
2010 yılı itibariyle toplam tarım alanı içerisinde en düşük paya aşağıdaki alanlardan hangisi sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Sebze Bahçeleri alanı
Soru Açıklaması
3.
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ne zaman yürürlüğe konmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1934
Soru Açıklaması
Kalkınma Planları
4.

Aşağıdakilerden hangisi 2008'de yaşanan krizde Para politikası kapsamında alınan tedbirlerden biridir?