• Türkiye Ekonomisi Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Mavi Akım boru hattı hangi ülkeden hangi ülkeye doğal gaz nakleder?
Doğru Cevap: "B" Rusya'dan Türkiye'ye
Soru Açıklaması
Mavi Akım Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli boru hattıdır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın sanayi yatırımı için seçtiği sektörlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Eğiitim
Soru Açıklaması

Birinci Beş Yıllık Sanayi Plan kapsamında dokuma, maden, kâğıt ve selüloz, toprak ve seramik ve kimya sanayilerinde faaliyet gösterecek 23 fabrika ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulmuştur.

3.
Osmanlı devletinde ilk elektrik enerjisi üretim birimi hangi ilde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Adana
Soru Açıklaması
Osmanlı Devleti’nde ilk elektrik enerjisi üretim birimi
4.

1915 sayımına göre Osmanlı sanayisinde sermayedar ve işçi olarak aşağıdakilerden hangisi en çok orana sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Rumlar
Soru Açıklaması

1915 sayımına göre Osmanlı sanayisinde Türkler, sermayedar ve işçi olarak %15’er oranında yer tutarken, sırasıyla Rumlar %50 ve %60, Ermeniler %20 ve %18 ve Yahudiler %15 ve %7 oranında paya sahiptir. 

5.
Aşağıdakilerden hangisi Demokratik Parti’nin kuruluş tarihine aittir?
Doğru Cevap: "A" 7-Jan-46
Soru Açıklaması
çok partili hayat
6.
Döviz dar boğazını genişletmek ve ekonomide köklü değişimleri sağlamak için yürürlüğe konan; en kapsamlı istikrar programı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "B" 24 Ocak 1980 
Soru Açıklaması
İstikrar programı
7.
Cumhuriyet'in kurulışundan günümüze Türkiye'deki kamu harcamaları ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 1939-45 yılları arası kamu harcamaları artmıştır.
Soru Açıklaması
8.

Türk bankaları ile AB bankaları karşılaştırıldığında aşağıda yer alanlardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Türkiye’de hem personel başına hem de şube başına hizmet verilen kişi sayısı AB ortalamasının oldukça üzerindedir.
Soru Açıklaması

Türk bankacılık sektörü 2016 yılı itibarıyla 736 milyar Avroluk aktif büyüklüğü ile AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında 13’üncü sırada yer almaktadır. Türkiye’deki banka aktiflerinin GSYH’ya oranı %105 ile AB ortalamasının yaklaşık üçte biri kadardır. Yine, kredilerin GSYH’ye oranı bakımından AB ortalamasının%42’sine, mevduatların GSYH’ye oranı açısından ise %38’ine karşılık gelmektedir. Türkiye’de hem personel başına hem de şube başına hizmet verilen kişi sayısı AB ortalamasının oldukça üzerindedir. Doğru cevap D'dir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi ile kamu harcamalarının kısılması, reel ücret­lerin düşürülmesi, kamu yardımlarının azaltılması, para arzının daraltılması ve bu yolla toplam talebin kontrol altına alınması hedeflen­mektedir?
Doğru Cevap: "E" Sıkı politikalar
Soru Açıklaması

Ortodoks istikrar politikaları fiyat istikrarı­nın sağlanmasında sıkı para, sıkı maliye ve sabit kur politikalarını kullanır. Sıkı politikaların içe­riğinde kamu harcamalarının kısılması, reel ücret­lerin düşürülmesi, kamu yardımlarının azaltılması, para arzının daraltılması bulunmakta ve bu yolla toplam talebin kontrol altına alınması hedeflen­mektedir. Ancak, bu yönde uygulanan daraltıcı politikalar bütçe disiplinini sağlamak konusunda başarılı olsa da ekonomide durgunluğu beraberin­de getirir.

10.
“Ödenen vergiler/Milli gelir” aşağıdakilerden hangisini ölçmektedir?
Doğru Cevap: "A" Toplam vergi yükü 
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti 1954 yılına kadar yüksek büyüme oranları yakalamıştır. Ancak 1954 yılında iklim koşullarının değişmesi ve dış yardımların azalmasıyla birlikte yıllık büyüme oranları düşmeye başlamış, enflasyon oranları yükselmiş ve döviz sıkıntısı baş göstermiştir. Diğer yandan döviz rezervlerindeki azalmanın ithalat üzerindeki daraltıcı etkisi ve para arzını artırıcı politikalar, yüksek fiyat artışları yaşanmasına yol açmıştır. Özellikle 1957 yılından itibaren büyüme oranındaki sert düşüş etkisiyle 4 Ağustos 1958 İstikrar Kararları yürürlüğe konmuştur. Bu ifadeden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi yapılan düzenlemenin dışında kalır?
Doğru Cevap: "D" Dış borçlar ödenmeye devam edilmiştir.
Soru Açıklaması
Dış borçların ödenmeye devam edilmesi bu program çerçevesinde hiç bir şekilde mümkün değildir.
12.
Türkiye’de ortalama büyümenin en yüksek olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1946-1953
Soru Açıklaması
13.
Dünya üzerinde sadece belli bölgelerde yetişen tropikal ürünlerin Türkiye topraklarında da yetişebiliyor olması aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır?
Doğru Cevap: "B" Elverişli iklim ve doğa yapısına sahip olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler