• Türkiye Ekonomisi Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Türkiye Ekonomisi
Ara Sınav - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisi “İnsani Gelişmişlik Endeksi"nin ülkeleri değerlendirmekte kullandığı kriterler arasında bulunmaz?

Doğru Cevap: "E" Mülkiyet hakları
Soru Açıklaması

Mülkiyet hakları, Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nin değerlendirme kriterleri arasında bulunmaktadır. 

2.

Yukarıdaki tabloya göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" 1995 yılına kadar Türkiye çok düşük vergi gelirine sahip bir ülkedir.
Soru Açıklaması

Kanada'da vergi gelirleri sürekli artış eğiliminde değildir.

En yüksek vergi geliri 2005 yılında Danimarka'ya aittir.

1995 yılına kadar Türkiye çok düşük vergi gelirine sahip bir ülkedir.

İrlanda'nın 1975 ve 2010 yıllarındaki vergi geliri birbirine eşit değildir.

Kanada'nın 1985 yılındaki vergi geliri ve 2016'ya denktir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler