Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi

 Ünite 1 : Türk Vergi Sistemine Genel Bakış, Gelir Vergisi: Tarihçe, Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar (Bilanço Esası)
 Ünite 2 : Ticari Kazançlar (İşletme Hesabı Esası, Basit Usul), Zirai Kazançlar
 Ünite 3 : Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar
 Ünite 4 : Gelir Vergisinin Tarhı
 Ünite 5 : Kurumlar Vergisi
 Ünite 6 : Katma Değer Vergisi
 Ünite 7 : Diğer Harcama Vergileri
 Ünite 8 : Servet Vergileri

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.