• Türk Vergi Sistemi Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Türk Vergi Sistemi
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek usulde hasılat olarak kabul edilen gelirlerden biri değildir?