• Türk Dili 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Türk Dili 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.

Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundandır?

Doğru Cevap: "A" eklemeli
Soru Açıklaması

Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Eklemeli dillerin geliştirdiği yolların başında, sözcük köküne değişik yapım ekleri getirerek yeni durum, varlık ve kavramları karşılamak vardır.

2.

Türk Dil Kurumunun yabancı kökenli sözlere önerdiği karşılıklardan hangisi aşağıda yanlış olarak eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" arboretum - ana haber sunucusu
Soru Açıklaması

Türk Dil Kurumunun yabancı kaynaklı sözlere karşılık önerdiği sözlerden birkaçına bakalım: anchorman karşılığında ana haber sunucusu, arboretum karşılığında ağaç parkı, viyadük için köprü yol, mobbing için bezdiri; selfie için özçekim, mortgage tutsat vb... Doğru cevap E'dir.

3.
Aşağıdakilerden hangisinde, eylemden ad yapma eki kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Saklambaç
Soru Açıklaması
Saklambaç kelimesi saklamak fiilinden türetilmiş bir addır. Doğru cevap d şıkkıdır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi tamlayan, tamlanan ilişkisi bulunan sözcük öbeklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ünsüz öbeği
Soru Açıklaması
Belirtili ad tamlaması Belirtisiz ad tamlaması Takısız ad tamlaması Aitlik öbeği Ünlü öbeği
5.
I. Türkçenin söz varlığı önceleri Çince, Sanskritçe, Sogdca, Toharca vb. dillerden etkilenmiştir. II. İslam uygarlığı çevresinde Türkçenin Arapçadan, Farsçadan etkilenmeye başladığı gözlenir. III. Eski Anadolu Türkçesinde Arapça, Farsça alıntılar belirli bir düzeyde kalmıştır. IV. Yirminci yüzyıl başlarından itibaren edebi eserlerin söz varlığında Arapçadan, Farsçadan alıntılarda artış gözlenir. V. Divan şiirinin Fars ve Arap edebiyatından esinlenmesinin sonucunda söz varlığının görünümü de değişmeye başlar. Türkçeye yabancı dillerin etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, V
Soru Açıklaması
Doğru cevap d şıkkıdır
6.

Aşağıdaki cümlelerdeki fillerin hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır ?

Doğru Cevap: "E" Eve gelir gelmez ilk yaptığı şey sıcacık bir kahveydi.
Soru Açıklaması

E şıkkının yüklemi sıfat tamlamasından oluşmuştur. Nasıl bir çay ? sıcacık bir çay.

7.

“Atasözlerimizden kimileri, olayları bir öykü anlatır gibi ilgi çekici söz kalıbına dökerek akılda kalıcı hâle gelmiştir” Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özelliği taşır?

Doğru Cevap: "A" Dervişe “Bağdat’ta pilav var” demişler, “yalan değilse ırak değil” demiş.
Soru Açıklaması

Yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimler sonucunda günümüze ulaşan atasözleri içerisinde toplumsal yaşayış ve insan ilişkileri için öğütler veren vakit nakittir, balık baştan kokar, yerin kulağı var, görünen köy kılavuz istemez, yoldan kal yoldaştan kalma, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, öfke ile kalkan zararla oturur, sona kalan dona kalır, ağlamayan çocuğa meme vermezler gibi yüzlerce atasözümüz vardır. İklim olaylarını açıklayıp önlem almayı öğütleyen mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır, sağlık için yapılması gerekenleri bildiren ayağını sıcak tut başını serin; gönlünü ferah tut düşünme derin gibi atasözleri yaygın olarak kullanılır. Olayları bir öykü anlatır gibi ilgi çekici söz kalıbına dökerek akılda kalıcı hâle getiren atasözleri Türkçenin söz varlığının en ilgi çekici ögeleridir: Deveye inişi mi seversin yokuşu mu demişler, düze kıran mı girdi demiş biçimindeki atasözü bir işi en kolay ve rahat yoldan yapmak varken zora sokmanın yanlış bir tutum olduğunu anlatır

8.

Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin genel özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" İkilemelerdeki sözcüklerde ünlüler bir sistem içerisinde kullanılmaz.
Soru Açıklaması

İkilemelerdeki sözcüklerde ünlüler de bir sistem içerisinde kullanılırlar. Özellikle yansımalarda birinci sözcüğün ilk hecesinde “a” sesi varsa, ikinci sözcüğün ilk hecesinde “u” ünlüsü yer alır: Çarpık çurpuk, tak tuk, çat çut, cart curt, takır tukur, gacır gucur, şapır şupur, allak bullak…

9.

Aşağıdakilerden hangisi deyimlere örnek gösterilemez?

Doğru Cevap: "B" Sabretmek
Soru Açıklaması

Sabretmek birleşik bir sözcüktür. Doğru cevap B'dir.

10.
Bağımlı biçim birimlerin eklendiği yalın sözcüklere ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Taban
Soru Açıklaması
Doğru cevap c şıkkıdır
logo
Türk Dili 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.
Aşağıdakilerden hangisi argonun tercih ettiği dil yapısının ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaba bir dil kullanmak.
Soru Açıklaması
Argo, toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemidir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dil anlayışını yansıtmaz?
Doğru Cevap: "A" Türkçeyi kendi seyrine bırakarak kendi yolunu bulmasına olanak sağlamak
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır? 

Doğru Cevap: "B" makina 
Soru Açıklaması

A, C, E ve D seçeneklerinde sözcüklerin yazımı doğru olarak verilirken B seçeneğinde sözcüğün yazımı yanlış olarak verilmiştir. Doğrusu makine şeklindedir. 

14.

Türkçenin güçlü yanları ve zenginliği olarak değerlendirilebilen alanlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?