• Türk Dili 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Türk Dili 1
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemden ad yapma eki almıştır?

Doğru Cevap: "C" Gezegen
Soru Açıklaması

İlke, güncel, eldiven ve toptan sözcükleri addan ad yapma ekleri almışlardır. Gezegen sözcüğü ise eylemden ad yapma eki almıştır. 

2.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde addan eylem yapma eki bulunur? 

Doğru Cevap: "D" yadırga
Soru Açıklaması

Addan eylem yapma ekleri, ad tabanlarından köken anlamıyla bağlantılı yeni eylem gövdeleri yapan eklerdir.-A1-: kana-, oyna-, türe-. -A2-: beze-, boşa-. -Al-: azal-, bun-al-, çoğal-, düzel-. -An-:gücen-, utan-. -Ar-1: kar(a)-ar, kız-ar-, mor-ar-. -Ar2-: başar-, ever-, onar-, suvar-. -A-ş-:güreş-, yanaş-. -DA1-: aldat-, iste- (< izde-). -DA2-: çatırda-, parılda-, şırılda-. -I-: ağrı- (<ağır-ı-), sak-ı-(n)- (< ET sak + ı + n-), taşı (< ET taş-ı-). -k-: acık-, birik-, gecik-, gözük-.-kIr-: fışkır-, hıçkır-, püskür-. -l-: incel-, kısal-, küçül-, sivril-. -lA(n)-: anla-, avlan-, evlen-,gizle-, yolla-. -msA-: azımsa-, küçümse-. -r-: belir-, delir-. -rgA-: esirge-, yadırga-.-sA-: boğasa- (ağız), önemse-, susa-. -sIn-: gereksin-, yüksün

A, B, C ve E seçeneklerinde eylemden ad yapma ekleri bulunmaktadır. Doğru yanıt D 

3.

I. İnançlar

II. İlişki örüntüleri

III. El sanatları

Yukarıdakilerden hangisi manevi kültürü oluşturan faktörler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I-II


Soru Açıklaması

Kültürü olusturan ögeler, genel anlamda maddi ve manevi veya somut ve somut olmayanbçiminde sınıflandırılabilir. Maddi kültür unsurları mimarî, el sanatları, geleneksel kıyafetler, araç-gereçler gibi elle tutulur, gözle görülür, somut olan unsurlardır. Manevi kültür unsurları ise inançlar, dünya görüşleri, ahlak anlayışı, davranıış kalıpları, ilişki örüntüleri vb. toplumsal hayatı çevreleyen öğreti ve değerlerdir.

4.
Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi ötümlü, diş eti-damak, süreksiz (patlayıcı) özelliklerine sahiptir?
Doğru Cevap: "A" /c/
Soru Açıklaması

Seçeneklerdeki ünsüzlerin özellikleri şöyledir: /j/: ötümlü, diş eti-damak, sürekli (sızıcı); /p/: ötümsüz, çift dudak, süreksiz (patlayıcı);/ş/: ötümsüz, diş eti-damak, sürekli (sızıcı); /v/ : ötümlü, çift dudak, sürekli (sızıcı); /c/: ötümlü, diş eti-damak, süreksiz (patlayıcı). Doğru cevap A’dır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi izole diller arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Romence
Soru Açıklaması

Romence Latin dilleri arasındadır ve Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce gibi yakın akrabaları bulunur. Diğer şıklarda belirtilen diller izole dillerdir. Doğru yanıt E seçeneğidir.   

6.

"Beş büyük mesnevi^ yazan ilk Türk şairdir; ilk şairler tezkiresi Mecalisü’n-Nefayis’in, Farsça ile Türkçeyi karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil olduğu sonucuna ulaştığı Muhakemetü’l-Lügateyn’in, Türk kültür tarihi açısından çok önemli olan Nesayimü’l-Mahabbe’nin, Türk edebiyatının ilk biyografi örneklerinin yazarıdır."

Bahsi geçen yazar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Arşivler
Kategoriler