• Türk Dili 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Türk Dili 1
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin iletişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Toplumsal nezaket
Soru Açıklaması

Toplumsal nezaket; mesafe, saygı, dayanışma, yakınlık vb. toplumsal ilişkilerin iletişim kodunda birtakım karşılıklar bulduğu ve birden fazla stratejisi olan bir olgudur. Doğru cevap B'dir.

2.

Orhun Abideleri adlı eserin yazarı kimdir? 

Doğru Cevap: "C" Muharrem Ergin 
Soru Açıklaması

Türklerin kendi yazdıkları belgelerle ilgili olarak sürekli yeni bilgiler ortaya çıkmaktave yayınlar yapılmaktadır. En hacimlileri Köl Tigin, Bilge Tonyukuk ve Bilge Kağan adınadikilmiş olan bu yazıtlarla ilgili Türkiye ve Türkiye dışından pek çok bilim adamı çalışmış veçalışmaktadır. Ayrıca sürekli değişik Türk topluluklarına ait yeni yazıtlar da bulunmaktadır.Bu yazıtlardan Tonyukuk adına dikilmiş olan 725-726 yıllarında, Köl Tigin’e ait olan21 Ağustos 732’de, Bilge Kağan yazıtı da 24 Eylül 735’te dikilmiştir. Orhun Abideleri adlıeserin yazarı Prof. Dr. Muharrem Ergin (2002, XIV), eserinin baş kısmında bu yazıtlarınözelliklerini şöyle belirtir:Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin… İlk Türk tarihi… Taşlar üzerine yazılmış tarih… Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması… Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri… Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası… Türk askerî dehasının, Türk askerlik sanatının esasları… Türk gururunun ilâhi yüksekliği… Türk feragat ve faziletinin büyük örneği… Türk edebiyatının ilk şaheseri… Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri… Yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numûnesi… Türk milliyetçiliğinin temel kitabı… Bir kavmi bir millet yapabilecek eser… Türk dilinin mübarek kaynağı… İnsanlık âleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları…

Doğru yanıt C 

3.

Türkçe'de bulunan dudak uyumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir.
Soru Açıklaması

Terimin en kapsamlı açıklaması şöyledir; Düz ünlülerden sonra ancak düz ünlüler, yuvarlak ünlülerden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlüler gelebilir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Köktürk alfabesiyle kağıda yazılmış eserlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Irk Bitig
Soru Açıklaması
A, C, D şıkları taş üzerine yazılan yazıtlar, E şıkkı ise sözlü gelenek ürünü bir destandır. Doğru cevap B şıkkıdır.
5.
Türkiye Türkçesi hangi gruptadır?
Doğru Cevap: "B" Oğuz Türkçesi
Soru Açıklaması

Türkiye Türkçesi Oğuz Türkçesi grubuna aittir. Doğru cevap B' dir.

6.

Türkçenin ses özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?