• Türk Dili 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 35

logo
Türk Dili 1
Ara Sınav - Deneme 35
1.

Geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "A" Gövde
Soru Açıklaması

Gövdeler, biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimlerdir. Örneğin; geçit, gelinlik, geliştiril- sözcükleri geç-(i)-t, gel-(i)-n-lik, gel-(i)ş-tir-(i)l- biçim birimlerinden oluşan gövdelerdir.

2.
Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Ali Canip-Ömer Seyfettin 
Soru Açıklaması
3.

Eklerin, yani bağımlı biçim birimlerin eklendiği yalın sözcükler, yani bağımsız biçim birimler olan kök veya türemiş sözcük olabilen kelimelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Taban
Soru Açıklaması

Taban

4.

Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk aşağıdakilerdenhangisidir?

Doğru Cevap: "D" Çuvaşlar
Soru Açıklaması

Kiril alfabesi asimilasyon politikalarının bir aracı olarak kullanılmış ve alfabeleri Kirilleştirilen ilk Türk soylu halk Çuvaşlar olmuştur.

5.

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yansıma kuramı
Soru Açıklaması

İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi esasına dayandığını ileri süren kuram yansıma kuramıdır. Doğru cevap A'dır. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisi ile ilgili temel kavramlar arasında yer almaz? 

Doğru Cevap: "E" Şive
Soru Açıklaması

Şive Türkçenin temel dil bilgisi kavramları içerisinde yer almaz. Doğru cevap E'dir. 

7.

1069 yılında Yusuf Has Ha^cip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan Karahan Türkçesi dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?