Ünite 2: Temel Araçlar, Menüler, Yardımcı Pencereler ve İşlevleri

Bu ünitede Adobe Photoshop programını sağlıklı kullanabilmek için gereken araçların, menülerin, seçenek çubuklarının ve paletlerin tanıtımı yapılacaktır.

Program ile Çalışmaya Başlamak

Masaüstünde Adobe Photoshop programının kısayolu yoksa Mac OS’ta Application dosyasına, Windows’ta da Start – Programs – Adobe menüsüne bakılabilir. Uygulama başlatıldığı zaman, varsayılan tercihler yeniden yüklenir.

Varolan bir dosyayı açmak için File › Open seçeneğinden ilgili klasörden dosya seçilir ve aç komutuyla açılması sağlanır.

Dosya arama (File Browser) düğmesi daha önce konumlandırılmış kayıtlı bir dosyanın kolayca bulunmasını sağlar.

Araçlar Kutusunu Kullanma

Araç kutusu, Adobe Photoshop programında seçim, boyama, düzenleme araçlarını, renk seçim kutularını ve görüntüleme araçlarını içermektedir. Araç kutusu, birçok seçenekten oluşur ve bunların hepsi araç kutusunun üzerinde görünmez. Yanında küçük üçgen olan araçların bölümünde gizli başka araçlar da vardır. İmleç üçgen olan aracın üzerinde fareyle basılı tutulduğunda gizli olan o araçlar liste şeklinde görünür.

Araç kutusunda bulunan araçları fare yardımıyla seçebileceğimiz gibi klavyeden araçların kısayolları (kısaltmaları) ile de araçları seçmek mümkündür.

Araç kutusundaki büyüteç (zoom tool) aracıyla resim alanının ekrandaki oranının büyütülüp küçültülmesi sağlanır. Büyüteç seçiliyken alt tuşuna basılıp resim alanına tıklandığında ise resim alanının küçülmesi sağlanır. Resim penceresinin sol alt köşesinde bulunan, içinde bir rakam ve yanında “%” işareti bulunan kutucuğa yazılan oranda, resim alanının büyümesi ya da küçülmesi sağlanabilir. Bir başka yöntem de Navigator paletini kullanmaktır. Bu pencere çok hassas değerler vererek büyütme ve küçültme yapılmasını sağlar. Aynı zamanda kaydırma yapmak için de mükemmel kullanım sağlar. Temsilî resmin üzerinde bulunan alan işaretli olduğu için kaydırma kolaylıkla yönetilebilir. Kaydırma yapmanın başka bir yolu da, hangi araç seçili olursa olsun, klavyedeki boşluk (space) tuşuna basıldığında araç kutusundaki kaydırma tuşu seçili duruma geçer. Resim alanına bu hâldeyken basılıp kaydırılabilir.

Araç Seçenekleri ve Paletler

Araç seçenekleri çubuğu, araç kutusundan seçili olan araca ait kullanım detayları içeren yardımcı penceredir.

Paletler; Layers (Katmanlar), Channels (Kanallar), Paths (Vektörel Çizim Seçenekleri), History (Yapılmış işlem Sırası), Action (Otomatik işlem Sırası), Tool Presets (Araç Ayarları), Color (Renk Oluşturma), Swatches (Renk Kütüphanesi), Styles (Stiller), Info (Bilgi), Navigator (Gezinti), Brushs (Fırça Ucu), Character ve Pharagraph (Yazı Karakteri ve Bloğu) gibi yardımcı pencerelerden oluşur

Tüm paletlerin listesi Window menüsünün altında görülebilir. Bu menüden istenen paletlerin açılması ya da kapanması sağlanabilir. Yanında onay işareti bulunan paletler açık anlamındadır.

Yapılan eylemleri geri almak alma işlemi iki farklı yerden yapılabilir. İlk seçenek Edit › Undo seçeneğidir. Bu seçenek ile sadece bir işlem geri alınabilirken History paleti ile birçok eylem geri alınabilir.

Bağlam menüleri, sağ tıklama veya kısa yol menüleri olarak da adlandırılır. Araç kutusundan bir araç seçiliyken fareyle sağ tıklandığında o aracın bağlam menüsü ekranda belirir. Menülerin içeriği seçilen araçların özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

Adobe Photoshop programının kullanımıyla ilgili tüm bilgiler için Photoshop Help (Photoshop Yardım) menüsünde bulunmaktadır.