Tarih Ders Özetleri

I.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
TAR101U ESKİ ANADOLU TARİHİ Z 4.0
TAR103U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I Z 4.0
TAR105U TARİH METODU Z 4.0
TAR107U ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Z 5.0
TAR109U HELLEN VE ROMA TARİHİ Z 5.0
TAR111U OSMANLI TÜRKÇESİ I Z 5.0
YABANCI DİL I Z 3.0
*Yabancı Dil I: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
TAR102U ESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ Z 4.0
TAR104U İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II Z 4.0
TAR106U BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ Z 4.0
TAR108U BİZANS TARİHİ Z 5.0
TAR110U İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Z 5.0
TAR112U OSMANLI TÜRKÇESİ II Z 5.0
YABANCI DİL II Z 3.0
*Yabancı Dil II: Yeni kayıt aşamasında tercih edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce II derslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 3.0
TAR203U ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ Z 4.0
TAR205U TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ Z 4.0
TAR207U ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Z 4.0
TAR209U OSMANLI TARİHİ (1300-1566) Z 5.0
TAR213U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I Z 5.0
TÜR201U TÜRK DİLİ I Z 3.0
ULİ407U DİPLOMASİ TARİHİ Z 2.0
IV.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
EDB402U XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI Z 5.0
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 3.0
TAR204U OSMANLI TARİHİ (1566-1789) Z 4.0
TAR212U OSMANLI TARİHİ (1789-1876) Z 5.0
TAR214U OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II Z 5.0
TAR216U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876) Z 5.0
TÜR202U TÜRK DİLİ II Z 3.0
V.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 3.0
SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ Z 4.0
TAR303U OSMANLI TARİHİ (1876-1918) Z 4.0
TAR305U TARİHİ COĞRAFYA Z 4.0
TAR307U OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918) Z 5.0
TAR309U OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Z 5.0
TAR311U OSMANLI DİPLOMASİSİ Z 5.0
VI.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Z 3.0
TAR302U TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ Z 4.0
TAR304U TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ Z 5.0
TAR306U XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI Z 5.0
TAR310U MODERN ORTADOĞU TARİHİ Z 5.0
TAR312U TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİ Z 5.0
TAR324U EĞİTİM TARİHİ Z 3.0
VII.YARIYIL (Güz Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
FEL401U TARİH FELSEFESİ I Z 4.0
TAR211U OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI Z 5.0
TAR301U YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ Z 4.0
TAR401U SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AVRUPA-AMERİKA) Z 4.0
TAR403U ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI Z 4.0
TAR407U TÜRK BASIN TARİHİ Z 4.0
TAR415U TARİH İNCELEMELERİ Z 3.0
ULİ403U TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Z 2.0
VIII.YARIYIL (Bahar Dönemi)
DERS KODU DERS ADI ZORUNLU AKTS
FEL402U TARİH FELSEFESİ II Z 4.0
KÜL192U KÜLTÜR TARİHİ Z 4.0
SNT402U SANAT TARİHİ Z 4.0
TAR206U OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ Z 4.0
TAR208U RUSYA TARİHİ Z 4.0
TAR308U HUKUK TARİHİ Z 3.0
TAR406U TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Z 4.0
ULİ404U TÜRK DIŞ POLİTİKASI II Z 3.0