Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

 Ünite 1 : Stratejik Yönetim ve İlgili Temel Kavramlar
 Ünite 2 : Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
 Ünite 3 : Vizyon ve Misyonun Geliştirilmesi
 Ünite 4 : Dış Çevre ve Analizi
 Ünite 5 : İç Çevre Analizi
 Ünite 6 : Stratejik Yönetim ve Örgüt
 Ünite 7 : Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları
 Ünite 8 : Stratejik İşbirlikleri

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.