• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Stratejik değerlendirmelerde kullanılan 'Denetim' kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" ölçütler arasındaki çakışma derecesini belirlemek üzere yapılan değerlendirmeler ve sonuçların ilgili kişilere aktarılma sürecidir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası yatırım potansiyeli düşük, uluslararası ticaret potansiyeli yüksek olan sektörlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Ticari uçaklar
Soru Açıklaması
Ticari uçaklar uluslararası yatırım potansiyeli düşük, uluslararası ticaret potansiyeli yüksek olan sektörlerdendir.
3.
İşletme için neyin iyi olduğuna karar veren kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Strateji uzmanı
Soru Açıklaması
4.
Çeşitli ürünleri olan ve pazarlarda faaliyet gösteren büyük örgütler çoğunlukla hangi yapıyı kullanırlar?
Doğru Cevap: "C" Bölgesel yapı
Soru Açıklaması
5.
Strateji değerlendirme faaliyetlerinden örgüt performansının ölçülmesinde aşağıdaki hedeflerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Hem uzun dönemli hem de yıllık
Soru Açıklaması
Strateji değerlendirme faaliyetlerinden örgüt performansının ölçülmesinde hem uzun dönemli hem de yıllık hedefler kullanılır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stratejilerin uygulanması ve kontrol edilmesi için gerekli ve yararlı bilgileri sağlar?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel ve yönetsel sistemler
Soru Açıklaması
Örgütsel stratejilerin uygulanması ve kontrol edilmesi için gerekli ve yararlı bilgileri örgütsel ve yönetsel sistemler sağlar
7.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin vurgu yapmadığı konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "B" İşletme dışı kontrol mekanizmaları
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir şekilde değerlendirildiğinde tanımlarda daha çok; işletme içi kontrol mekanizmalarına, işletmelerin yöneticileri, hissedarları (pay sahipleri) ve paydaşları arasındaki ilişkilere, işletmelerin pay sahibi veya paydaşlarının çıkarları doğrultusunda yönetilmesine, işletmelerin bilgi paylaşımı konusunda şeffaf ve faaliyetlerine ilişkin hesap verebilir olmalarına vurgu yapıldığı görülmektedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etkileşim içinde oldukları paydaş gruplarından birincil paydaşlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Düzenleyici ve denetleyici resmi kurumlar
Soru Açıklaması
Birincil paydaşlar: Pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, tüketiciler, müşterilerdir.
9.
Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir biçimde değerlendirildiğinde aşağıdaki anlamlardan hangisine ulaşılmaz?
Doğru Cevap: "D" İşletmelerin pay sahiplerinin çıkarlarını göz ardı etme
Soru Açıklaması
Kurumsal yönetişim kavramına ilişkin tanımlar bütüncül bir biçimde değerlendirildiğinde ;işletme içi kontrol mekanizmalarına, işlemelerin yöneticileri, hissedarları (pay sahipleri) ve paydaşları arasındaki ilişkilere, işlemelerin pay sahipleri ve paydaşlarının çıkarları doğrultusunda yönetilmesine, işlemelerin bilgi paylaşımı konusunda şeffaf ve faaliyetlerine ilişkin hesap verebilir olmalarına vurgu yapıldığı görülmektedir.
10.

Dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan yönetsel teknik aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Çevre analizi
Soru Açıklaması

Çevre analizi; dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan bir yönetsel tekniktir. 

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

Stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Uyum
Soru Açıklaması

Uyum, stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını ifade eder. Bir strateji dış çevrede meydana gelen kritik değişikliklere tepki verebilmelidir. İç ve dış etkenlerde meydana gelen artış, farklı eğilimlerinde oluşmasına sebep olur, bu yüzden de işletme zorluklarla karşılaştığında çözüm üretebilmek için strateji oluşturur.

12.
 • Farklı sürelerle karşılaştırma
 • Rakiplerle karşılaştırma
 • Sektör ortalamasıyla karşılaştırma
 • Yukarıdakilerden hangileri stratejileri değerlendirmek için karşılaştırma yapmak üzere kullanılan finansal oranlardır?

  Doğru Cevap: "E"  I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Stratejileri değerlendirmek için genel olarak kullanılan nicelik ölçütü üç kritik karşılaştırma yapmak üzere strateji uzmanlarının kullandığı finansal oranlar: (1) İşletmenin performansını farklı süreler üzerinden karşılaştırmak, (2) işletmenin performansını rakiplerinki ile karşılaştırmak ve (3) işletmenin performansını sektör ortalamaları ile karşılaştırmak.

  13.
  Bir işletmede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturulurken kaç tür yaklaşım dikkate alınır?
  Doğru Cevap: "D" 2
  Soru Açıklaması
  Sosyal sorumluluk stratejileri belirlenirken iki(2) temel yaklaşımdan yararlanılır.1-Her işletme finansal, teknolojik ve pazar kriterlerine göre belirlenen işletme stratejisinin sosyal değerini geliştirmelidir.2-sosyal açıdan uyumlu stratejiler geliştirmedir.
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketleri küresel şirketlerden ayırt eden en önemli özelliktir?
  Doğru Cevap: "E" İş yaptığı her ulusa göre farklı stratejiler izlemeleri
  Soru Açıklaması
  15.

  Uluslararasılaşma derecesine göre sektörleri sınıflandırırken uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara pek konu olmayan ve dolayısıyla küresel rekabete karşı korunaklı olan sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
  Soru Açıklaması

  Korunaklı sektörler, uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara pek konu olmayan ve dolayısıyla küresel rekabete karşı korunaklı olan sektörlerdir.

  16.

  İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Temel stratejiler
  Soru Açıklaması

   İşletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilere temel stratejiler denir.

  17.

  İşletmeler ve yöneticiler için çevre dört farklı segmentten oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu segmentlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Siyasal segment
  Soru Açıklaması

  İşletmeler ve yöneticiler için çevre, dört farklı segmentten oluşmaktadır: Sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik segment.

  18.

  Etik politikasının kurumsallaştırılmasına yönelik çabaların yer aldığı etik strateji oluşturma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması

  Organizasyonel Kararlılık Aşamasında, etik sorunlara cevap verebilmede başarılı olabilmek için, bir işletmenin yeni etik politikasının ‘kurumsallaştırılması”na ihtiyaç vardır. Yeni politikalar bir işletmenin ve ilk iki adımdan öğrenilenler, işletmenin geneli tarafından kabul edilmiş ve günlük faaliyetlerin bir parçası olarak görülmeye başlanmış olmalıdır. Diğer bir deyişle işletmenin bir parçası ve standart süreçlerinin bir parçası olmalıdır.

  19.
  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde üst düzey yöneticide bulunması gerekeli yeteneklerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Risk almaktan kaçınmalı.
  Soru Açıklaması
  yöneticiler risk almaktan kaçınarak yönetim faaliyetini yerine getiremezler. Yerine göre risk almayı da göze alabilmelidirler.
  20.

  Görev sorumlulukların üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırıldığı örgütsel yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Fonksiyonel yapı
  Soru Açıklaması

  Küçük işletmeler geleneksel olarak fonksiyonel yapılar etrafında örgütlenmişlerdir. Burada görev sorumluluklar üretim, finans, pazarlama ve yönetim gibi fonksiyonel alanlar tarafından gruplandırılır. Her bir fonksiyonel alan bir yönetici tarafından yönetilebilir ve başkan veya üst yönetim (çoğunlukla sahibi) fonksiyonlar arası koordinasyonu gerçekleştirir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler