• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.

Aşağıdakilerden hangisi paydaşların beklentilerine cevap verme stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Politik
Soru Açıklaması

İşletmeler paydaşlarının beklentilerine çeşitli yollarla cevap verir. Bazı işletmeler, toplumun diğer aktörlerinin baskılarını ya da beklentilerini göz ardı ederek, planlarını uygular. Bazı işletmeler güçlü baskılar söz konusu olduğunda kendini değişime de zorunlu hisseder. Diğerleri ise işletmeye gelecekte avantaj sağlayacak, toplumun etkilerini göz önüne alır. İşletmenin amaçlarını değişen kamuoyunun ihtiyaç, amaç ve beklentilerine göre bir birleşimin yolunu bulmaya çalışan işletmeler de vardır. Bu yaklaşımlar aktif olmayan, tepkisel, proaktif ve etkileşimli strateji olarak adlandırılabilir.

2.

Dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan yönetsel teknik hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çevre analizi
Soru Açıklaması

Çevre analizi, dış çevredeki sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik çevrenin analiz edilmesinde kullanılan bir yönetsel tekniktir. Sosyal sorumluluk ve etik konularında yapılacak çevre analizi şu faaliyetlere odaklanarak gerçekleştirilir: hükümet yönetiminde, toplumda ya da segmentlerin herhangi birinde meydana gelen eğilimler, işletmenin faaliyet gösterdiği ülkelerde ya da ekonomilerde, diğer sektörlerde ortaya çıkan sorunlar ve işletme için önemli olan ya da gelecekte potansiyel önem taşıyacak gibi görünen paydaşlar.

3.
Rekabeti şekillendiren ve işletmenin iş çevresinde yer alan güçler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu güçlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Değişmez ürün ve hizmetler
Soru Açıklaması
A
4.
Bir işletmede strateji uygulanırken aşağıdaki kaynaklardan hangisi dikkate alınarak kaynak dağılımı gerçekleştirilir ?
Doğru Cevap: "A" Teknoloji
Soru Açıklaması
Kaynak dağılımı, örgütte, mali, beşeri (insan), teknoloji ve üst yönetimle ilgili her türlü kaynakla ilgilidir.
5.
Strateji değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan denetim faaliyeti işletmenin hangi temel fonksiyonu için gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "D" Muhasebe-Finans
Soru Açıklaması
Strateji değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan denetim faaliyeti işletmenin muhasebe-finans fonksiyonu için gerçekleştirilir
6.
 • Tutarlılık
 • Fayda
 • Uyum
 • Uygulanabilirlik
 • Yukarıdakilerden hangileri Richard Rumelt’in belirlediği stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek ölçütlerden işletmenin dış değerlendirilmesine dayalı olanlardır?

  Doğru Cevap: "B" II ve III
  Soru Açıklaması

  Richard Rumelt bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek dört ölçüt sunmuştur: Tutarlılık, uyum, uygulanabilirlik ve fayda. Tutarlılık ve uygulanabilirlik büyük oranda iç değerlendirmeye dayalı iken uyum ve fayda çoğunlukla işletmenin dış değerlendirilmesine dayalıdır.

  7.

  Stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını neyi ifade eder?

  Doğru Cevap: "C" Uyum
  Soru Açıklaması

  Uyum, stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını ifade eder. Bir strateji dış çevrede meydana gelen kritik değişikliklere tepki verebilmelidir. İç ve dış etkenlerde meydana gelen artış, farklı eğilimlerinde oluşmasına sebep olur, bu yüzden de işletme zorluklarla karşılaştığında çözüm üretebilmek için strateji oluşturur.

  8.
  Bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösteren matris aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" EFE matrisi
  Soru Açıklaması
  EFE Matrisi bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösterir.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi çevre analizinin kapsamında yer almaz?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması

  Etkin etik stratejilerin oluşturulabilmesi için, yöneticiler işletmenin dış çevresini öğrenmek zorundadır. Sosyal sorumluluk ve etik konularında yapılacak çevre analizi şu faaliyetlere odaklanarak gerçekleştirilir: hükümet yönetiminde, toplumda ya da segmentlerin herhangi birinde meydana gelen eğilimler, işletmenin faaliyet gösterdiği ülkelerde ya da ekonomilerde, diğer sektörlerde ortaya çıkan sorunlar ve işletme için önemli olan ya da gelecekte potansiyel önem taşıyacak gibi görünen paydaşlar. Ayrıca mevcut eğilimlerin analizi ve sonuçların analizi ile paydaş analizi çevre analizinin önemli birer unsurudur. Karlılık analiz ise işletmenin finansal performansıyla ilgili bir dizi analizden oluşmaktadır.

  10.
 • Bir işletmenin stratejisinin altında yatan nedenlerin incelenmesi
 • öngörülen sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması
 • performansın planlara uymasını sağlamak üzere düzeltici eylemlerin uygulanması
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri strateji değerlendirme temel faaliyetleri arasındadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Strateji değerlendirme üç temel faaliyeti içerir: (1)bir işletmenin stratejisinin altında yatan nedenlerin incelenmesi, (2) öngörülen sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması ve (3) performansın planlara uymasını sağlamak üzere düzeltici eylemlerin uygulanması.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Deneme Final Sınavları - Deneme 25
  11.

  Politika aşaması, öğrenme aşaması ve organizasyonel kararlılık olmak üzere üç aşamadan oluşan strateji hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Etik strateji
  Soru Açıklaması

  Etik stratejisi oluşturma; politika aşaması, öğrenme aşaması ve organizasyonel kararlılık olmak üzere üç aşamadan oluşur.

  12.
  İşletme yönetiminde kurallar hâkim olduğu geçerli olduğu yönetim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Kurumsal yönetişim felsefesi
  Soru Açıklaması
  İşletme yönetiminde kuralların hakim olduğu sistem kurumsal yönetişim felsefesi olarak anılır.
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi kaynak dağılımı işlemlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Üretim bütçesi
  Soru Açıklaması

  Kaynak dağılımı genellikle işletme ve sermaye bütçelendirme sistemleri üzerinden veya projelere özel dağılımlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Kaynak dağılımı işlemleri; faaliyet bütçesi, sermaye bütçesi, Proje finansmanı ve insan kaynakları atamaları işlemleridir.

  14.
  Strateji değerlendirme faaliyetlerinden düzeltici eylemlerin uygulanması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  Doğru Cevap: "B" Dış tehditler artar
  Soru Açıklaması
  Strateji değerlendirme faaliyetlerinden düzeltici eylemlerin uygulanması sonucu aşağıdaki durumlar ortaya çıkar.İç güçleri aktifleştirir,dış tehditler azalır,örgütü daha iyi bir konuma yerleştirir,rekabetçi konumu güçlendirir,önemli dış fırsatlardan yararlanılır.
  15.

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi strateji oluşturma sürecini etkileyen faktörlerden biridir?

  Doğru Cevap: "B" Davranışsal faktörler
  Soru Açıklaması

  Davranışsal, sosyal ve politik faktörler, strateji oluşturma sürecini etkiler. Stratejik karar alma sürecinin bir konusudur.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi, işletmeye istikamet vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecini ifade eder?
  Doğru Cevap: "C" Strateji
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirirken karşılaştıkları sınırlılıklar arasında yer almamaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Etik değerler
  Soru Açıklaması
  İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirirken karşılaştıkları sınırlılıklar arasında yasalara uygunluk, maliyetler, faaliyet alanı, karmaşıklık ve etkinlik yer almamaktadır
  18.

  İşletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemelerinin bulunduğu örgütsel yapı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Matriks yapı
  Soru Açıklaması

  Matriks yapıda işletmede faaliyet gösteren bölümde, ürün, bölgesel ve tamamlayıcı hatları kesen ikili veya bazen üçlü raporlama düzenlemeleri bulunmaktadır. Yöneticiler fonksiyonel görevler için fonksiyonel alan yöneticisine, ürün performansı için işletme birimi yöneticisine ve belki de bölgesel performans için bölgesel alan yöneticisine rapor verebilirler.

  19.

  Yönetimi işletme sonuçlarından sorumlu tutan ve olası başarısızlık durumunda yönetimden hesap sorulmasını öngören kurumsal yönetişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Hesap Verebilirlik
  Soru Açıklaması

  Kurumsal yönetişimin temel ilkelerinden birisi de hesap verebilirliktir. Şeffaflık ilkesi işletmelerin faaliyetlerinin öncesini ve faaliyet aşamasını genel olarak ilgilendirmekte iken hesap verebilirlik ilkesi faaliyet sonrası ile ilgili bir ilkedir. Bu ilke yönetimi işletme sonuçlarından sorumlu tutmakta ve olası başarısızlık durumunda yönetimden hesap sorulmasını öngörmektedir.  

  20.

  Beklentilerin ve varsayımların sorgulanmasının yönetimce başlatılması, hedefler ile değerlerin gözden geçirilmesini sağlanması ve alternatif üretimi ile değerlendirme ölçütlerinin oluşturulmasında yaratıcılığın teşvik edilmesi sürecine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Stratejilerin Değerlendirmesi Süreci
  Soru Açıklaması

  Strateji değerlendirmesi beklentilerin ve varsayımların yönetim yönünden sorgulanmasını başlatmalı, hedefler ile değerlerin gözden geçirilmesini sağlamalı ve alternatif üretimi ile değerlendirme ölçütlerinin oluşturulmasında yaratıcılığı teşvik etmelidir. Strateji değerlendirme faaliyetleri belirlenen dönemlerin sonunda veya sorunların meydana gelmesinden sonra değil, daha çok devam eden bir durumda gerçekleştirilmelidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler