• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluş arasındaki çekişme, yarışma yarış tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rekabet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi büyüyen bir işletmenin özellikleri arasında sayılması şart değildir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek ücret
Soru Açıklaması
Yüksek ücretin büyüyen bir işletmenin özellikleri arasında sayılması şart değildir. fakat diğer şıklar kurumsal yönetişim gereği büyüyen bir şirkette olması gereken özelliklerdir.
3.
Hem işletmelerin en önemli paydaşı olarak çalışanlara hem de pay sahiplerine önem verilen, pay sahiplerinin çıkarları tatmin edilirken çalışanların çıkarlarından ödün verilmeyen kurumsal yönetişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İkili Kurumsal Yönetişim Modeli
Soru Açıklaması
İkili Kurumsal Yönetişim modelinde; hem işletmelerin en önemli paydaşı olarak çalışanlara hem de pay sahiplerine önem verilmektedir. Pay sahiplerinin çıkarları tatmin edilirken, çalışanların çıkarlarından ödün verilmemektedir. Modelin bu yapısı iki kademeli yönetim kurulu yapısının varlığıyla kendisini göstermektedir (Ülgen ve Mirze, 2004: 437). Doğru cevap B seçeneğidir.
4.
Yöneticinin stratejiyi kolaylıkla değiştirebildiği stratejİ türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Aktif olmayan strateji
Soru Açıklaması
Yöneticinin stratejiyi kolaylıkla değiştirebildiği strateji, aktif olmayan stratejidir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmelerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Kamulaştırma
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetişimi öne çıkartan gelişmeler yaşanan şirket skandalları, finansal krizler, küreselleşme ve özelleştirme şeklinde sıralanmaktadır.

6.
Politik segmenti meydana getiren unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Politik karar süreçleri
Soru Açıklaması
Politik segmenti meydana getiren unsur politik karar süreçleridir.
7.

İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak hangi üç seviyede ele alınan bir konudur?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal, İşletme, İşlevsel Seviye
Soru Açıklaması

İşletmelerde stratejik yönetim temel olarak kurumsal, işletme ve işlevsel seviye olmak üzere üç seviyede ele alınan bir konudur.

8.
Boston Danışma Grubu (BDG) İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Yabancılar
Soru Açıklaması
Yabancılar bu matriste yoktur.
9.
Bir strateji  aşağıdaki unsurlardan hangisini sunmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Tutarsız hedefler ve kurallar 
Soru Açıklaması
yok
10.
İşletmeler ülke ve rekabet stratejilerinin sosyal ihtiyaçlara nasıl cevap verdiğini görmek için iki yaklaşım kullanır. Bunlardan biri hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Finansal, teknolojik ve pazar kriterlerine göre belirlenen işletme stratejisinin sosyal değerini geliştirmek
Soru Açıklaması
İşletmeler ülke ve rekabet stratejilerinin sosyal ihtiyaçlara nasıl cevap verdiğini görmek için iki yaklaşım kullanır. Bunlardan biri; finansal, teknolojik ve pazar kriterlerine göre belirlenen işletme stratejisinin sosyal değerini geliştirmektir.
logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.
 • işletme sahibi ve yöneticileri işletmeyi kendi takdiri ve iradi kararları ile yönetirler
 • işletme sahibi ve yöneticilerinin sorumluluklarının hukuki çerçevesi yeterince çizilmemiştir
 • işletme sahibi arzu ettiği kişileri yönetim kurulu üyesi olarak atar.
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geleneksel yönetim felsefesi içerisinde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Geleneksel yönetim felsefesi ile kurumsal yönetişim felsefesi karşılaştırıldığında; kurallara karşı takdiri kararlar, sorumluluk ve yönetimin kurulunun oluşumu gibi kriterlere göre bu üç felsefe de geleneksel yönetim felsefesinde yer almaktadır.

  12.
  Küreselleşmeyi sürükleyen en önemli dinamik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" İletişim teknolojilerindeki ilerlemeler
  Soru Açıklaması
  A
  13.

  Geçmiş dönemlerde devlet tarafından sahip olunan kurum ve kuruluşların yerli veya yabancı özel kuruluşlara satılması kurumsal yönetişimi öne çıkartan hangi gelişmeyi ifade etmektedir?

  Doğru Cevap: "D"  Özelleştirme
  Soru Açıklaması

  Ülkelerin piyasa ekonomilerine geçiş sürecinde özelleştirmenin önemi büyüktür. Özelleştirme geçmiş dönemlerde devlet tarafından sahip olunan kurum ve kuruluşların yerli veya yabancı özel kuruluşlara satılması olarak tanımlanmaktadır.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi başarılı üst düzey yöneticilerin sahip olmaları gereken yeteneklerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Vizyon, uygulama ve değerlendirme gibi stratejik yönetim sürecinin çeşitli aşamaları arasında düşünsel açıdan yavaş geçişler yapmak.
  Soru Açıklaması
  Başarılı üst düzey yönetici, vizyon, strateji, uygulama ve değerlendirme gibi stratejik yönetim sürecinin çeşitli aşamaları arasında düşünsel açıdan yavaş değil hızlı geçişler yapabilmelidir. Doğru cevap C seçeneğidir.
  15.
  Modern işletmelerin yönetim politikalarında etik stratejilerin uygulanmasında üst yönetimler değişimi etkileyebilen faktörleri hedefler. Aşağıdakilerden hangisi bu hedeflerden değildir?
  Doğru Cevap: "C" Gizlilik
  Soru Açıklaması
  Modern işletmelerin yönetim politikalarında etik stratejilerin uygulanmasında üst yönetimler değişimi etkileyebilen faktörleri hedefler. Gizlilik, bu hedeflerden değildir
  16.
 • Zaman
 • Harekete geçme
 • Üst yönetimin ilgisi
 • Yaratıcılık
 • Yukarıdakilerden hangileri stratejik yönetimde anahtar olan noktalardandır?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

  Büyük ölçekli örgüt değişimi zor ve zaman alan bir süreçtir. Stratejik değişimde anahtar olan noktalar zaman ve üst yönetimin ilgisiyle beraber mali ve insan kaynakları yatırımı yapmaya hazırlıklı olmaktır.

  17.

  Hangisi stratejik yönetim açısından, bir işletmenin etik politikasının başarısı için etik politikasının içermesi gereken noktalardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Hareket planları geniş amaçlar barındırmalı ve gerekli birimlere fayda sağlamalıdır.
  Soru Açıklaması

  İşletme organizasyonel kararlılık aşamasına ulaştıktan sonra, stratejik etik politikayla doğrudan ilgili özel bir yol haritası belirlemek zorundadır. Stratejik yönetim açısından, bir işletmenin etik politikasının başarısı için etik politikası şu noktaları içermelidir:

  • Hareket planları sınırlandırılmış amaçlara odaklanmalıdır. Hiçbir işletme, her etik konusu alanı için bir hareket planı oluşturamaz. Başarı, işletmenin çabalarını belli seçilmiş alanlara yönlendirmeyle gerçekleştirebilir.
  • Etik konularla ilgili hareket planları, işletmenin mevcut ve gelecekteki ekonomik faaliyetleriyle ilgili stratejik alanlar üzerine odaklanmalıdır.
  • Etik konularla ilgili hareket planlan, faaliyet gösterilen ülkelere ya da bölgelere değil öncelikle merkeze yönelik olmalıdır.

  İşletme liderleriyle ve ziyade birer birey olarak tüm çalışanların hareketleri üzerinde durulmalıdır

  18.
  İşletmenin temel politika ve stratejilerinden sorumu olan ve pek çok faaliyette, onayı gereken organizasyonel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Yönetim kurulu
  Soru Açıklaması
  Yönetim kurulu: İşletmenin temel politika ve stratejilerinden sorumludur. Pek çok faaliyette, onayı temeldir.
  19.
  Strateji değerlendirmesi için faydalı olan finansal oranlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Çevre getirisi
  Soru Açıklaması
  20.
  Karar verilecek konu ile ilgili karar vericinin anlayış kavrayış ve etkinliğini artıran örgütsel ve yönetsel sistemler aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Karar Destek Sistemleri
  Soru Açıklaması
  Karar verilecek konu ile ilgili karar vericinin anlayış kavrayış ve etkinliğini artıran örgütsel ve yönetsel sistemlere karar destek sistemleri denir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler