• Stratejik Yönetim 2 Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.
Strateji uygulaması başarılı olabilmesi için bazı değişkenler gereklidir. Aşağıdakilerden hangisi değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal sorumluluk 
Soru Açıklaması
2.
Sosyal segment aşağıdakilerden hangisine odaklanır?
Doğru Cevap: "A" Demografik, yaşam biçimleri ve toplumun sosyal değerleriyleilgili bilgiye
Soru Açıklaması
Demografik, yaşam biçimleri ve toplumun sosyal değerleriyle ilgili bilgiye
3.

Yönlendirici Politika Matrisi dokuz alana ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sol üst üç alanda yer alan işbirimlerine verilen addır?

Doğru Cevap: "D" Yıldız motorları
Soru Açıklaması

Matris bu bölümlemeler ile 9 alana ayrılmıştır. Sol üst bölgedeki 3 alanda yer alan işbirimleri nakit motorları olarak adlandırılmaktadır. Bu alandaki işbirimleri için, düşük çekicilikte bir pazarda faaliyette bulunmaları ve zayıf rekabet durumları nedeni ile temel stratejilerden küçülme stratejileri önerilmektedir.

4.

Sektörün/pazarın çekiciliği’nin belir-lenmesinde ele alınan unsurlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Pazardaki Konum
Soru Açıklaması

Sektörün/pazarın çekiciliği’nin belirlenmesinde;

  • Pazarın büyüme durumu
  • Pazarın kârlılığı
  • Pazara giriş zorluğu
  • İkame ürünlerin tehdit oluşturma derecesi
  • Tedarikçilerin tehdit oluşturma derecesi

• Müşterilerin tehdit oluşturma derecesi gibi unsurlar ele alınmakta ve yine önem ve ağırlıklı değerleri dikkate alınarak ölçümlemeler yapılarak matriste iş biriminin ilgili eksende konumlandırılması yapılmaktadır. Pazar konumu yönlendirici politika matrisinde rekabet durumunu belirlenmesinde kullanılan bir unsurdur.

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin en önemli organizasyonel unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" İş güvenliği birimleri
Soru Açıklaması
İş güvenliği birimleri bir işletmenin önemli organizasyonel birimlerinden değildir.
6.
8. Etik stratejisi oluşturma hangi aşamalardan oluşur? I) Politika aşaması II) Öğrenme aşaması III) Organizasyonel kararlılık
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Etik stratejisi oluşturma; politika aşaması, öğrenme aşaması ve organizasyonel kararlılık olmak üzere üç aşamadan oluşur.
7.

Bir işletmenin sigara kullanımının azaltılması yönünde bir sosyal sorumluluk projesi yürütmesi hangi açıdan zor bir süreçtir?

Doğru Cevap: "E" Karmaşıklık
Soru Açıklaması

Bazı sosyal sorunlar, öylesine derin, karmaşık ve büyüktür ki, tüm işletmelerin birlikte hareket etmesine gereksinme vardır. Örneğin asit yağmurları, ozon tabakasındaki tahribattaki artış gibi çevresel sorunlar. Aynı şekilde, günümüzün sağlık sorunları (AIDS, işe içkili gelme ve sigara kullanımı) karmaşık sosyal koşulları yansıtmaktadır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik performans parametrelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Hedeflere ilerleme durumu
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk örneklerinden sayılamaz?

Doğru Cevap: "E"  
Soru Açıklaması

Bugün toplumun her kesimi, işletmelerden sosyal sorumluluk örnekleri görmek istemektedir. Ancak, bu faaliyetlerin sınırları vardır. Temel sınırlar; yasalara uygunluk, maliyet, etkinlik, faaliyet alan› ve karmaşıklıktır.

10.

Yönetim bilgi sistemleri; karar verme, planlama, kontrol ve diğer fonksiyonlar için gerekli bilgilere doğru ve zamanın da ulaşmak için kurulan sistemlerdir. Bilgi sistemi verileri toplama, bilgi hâline dönüştürme ve bilgileri depolamanın yanında aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir?

Doğru Cevap: "C"  Bilgileri raporlaştırma
Soru Açıklaması

Bilgi sistemi; verileri toplar, bilgi hâline dönüştürür, bilginin depolanmasını sağlar. Toplanan bu bilgileri de gerektiğinde yöneticiye rapor olarak sunar. Toplanan bu bilgiler, karar durumlarında grupların bilgi gereksinimlerini karşılar

logo
Stratejik Yönetim 2
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

Bu stratejileri uygulayan işletmeler mevcut faaliyetlerine odaklanan, yeni fırsatları kovalamaktan kaçınan ve verimliliği geliştirmek suretiyle kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışan örgütlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklaması yapılan rekabet stratejisine verilen addır?

Doğru Cevap: "B" Savunmacı stratejiler
Soru Açıklaması

Sor kökünde yer alan açıklama davranış zamanlamasına göre rekabet stratejileri içinde yer alan savunmacı stratejileri açıklamaktadır. A, C ve E seçeneklerinde yer alan stratejiler yine davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerindenken D seçeneği ise pozisyona dayalı rekabet stratejilerindendir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler