• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 6
1.
Çiçek, taze meyve gibi ürünlerin pazar kapsamının genişlemesini sağlayarak küreselleşmeyi sürükleyen dinamik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ulaşım ve dağıtım teknolojilerindeki gelişmeler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin, insan kaynakları stratejilerinin uygulanmasında doğrudan değil, dolaylı bir etkisinden söz edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Teknolojik değişiklikleri takip etmek
Soru Açıklaması
İş gücü planlaması, yönetici yetiştirme ve geliştirme, iş gücünün sahip olduğu yeteneklerin değerlendirilmesi, rekabet ve yaratıcılığa yön veren kurumsal kültürün geliştirilmesi insan kaynakları stratejileri arasında yer alır.
3.

İşletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulan temel strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Büyüme Stratejileri
Soru Açıklaması

Temel stratejiler, işletmenin her yönetim düzeyinde büyüme, küçülme, mevcut durumunu koruma amacı ile belirlenen ve ayrı ayrı, art arda veya birlikte uygulanan stratejilerdir. BU stratejiler arasında yer alan büyüme stratejileri ise işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar.

4.

İşlevsel stratejilerin ne kadarı başarıyla uygulanabildiği görülmektedir?

Doğru Cevap: "A" % 10
Soru Açıklaması

Yapılan araştırmalar planlanan işlevsel stratejilerin %10’undan azının başarıyla uygulanabildiğini göstermektedir

5.
I- Çok uluslu strateji, küresel stratejinin alt stratejilerini oluşturan altı boyutu “lokal” rekabet ve performansımaksimize edecek biçimde yönetmeyi, küresel strateji ise bunlar arasında “küresel” düzeyde entegrasyon ve paylaşım yoluyla dünya ölçeğinde başarı elde etmeyi amaçlar. II- Çok uluslu strateji izlemenin faydası; farklı tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamadan kaynaklanan uzun vadeli karlar elde etmek iken, küresel strateji izlemenin faydası; ülkeler arasındaki benzerlikleri esas alarak, standartlaşma yoluyla maliyet minimizasyonu elde etmektir.III- Stratejiyi geliştirmek kadar geliştirilen stratejinin hayata geçirilmesi ve uluslararası koordinasyonu olanaklı kılacak işletme içi organizasyonu geliştirilmelidir. Küresel stratejinin başarılı olabilmesi için bu üçü uyumlu bir bicimde çalışmalıdır.Çok uluslu ve küresel stratejiler ile ilgili yukarıdaki karşılaştırmalı tanımlardan hangileri doğrudur ?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Politika
Soru Açıklaması
7.
Pazarda düşük maliyetli bir üretici olmanın avantajı aşağıdakilerden hangi unsura bağlı değildir?
Doğru Cevap: "E" Fiyat politikasını ne olursa olsun değiştirmemek.
Soru Açıklaması
Pazarda düşük maliyetli bir üretici olmanın avantajı şu unsurlara bağlıdır: • Talebin fiyat elastikiyetinin olması yani talebin fiyata duyarlı olması. • Sektördeki üreticilerin genel olarak standartlaşmış ürün ve hizmetler üretmeleri ve bu nedenle rekabetin maliyet-fiyat arasındaki ilişkiye bağlı olması. • Sektörde farklı ürün üretilmesi durumunda bunun alıcılar için fazla bir şey ifade etmemesi. • Alıcıların ürünü farklı değil aynı veya benzer amaçlarla kullanmaları
8.
İşletmenin mevcut iş ve faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamının terk edilmesi ile veya belirli bir süre verimlilik sağlama amacı ile tasarruflar yapılarak gerçekleştirilen bir üst yönetim küçülme stratejisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çekilme Stratejesi
Soru Açıklaması
Doğru cevap çekilme stratejisidr.
9.
Aşağıdakilerden hangisi davranış zamanlamasına göre rekabet stratejilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Odaklanma stratejisi 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi AR-GE Stratejilerinin temel ilgi alanıdır?
Doğru Cevap: "A" Ürün geliştirme
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 6
11.

Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirilirken dikkate alınması gereken içsel organizasyonel faktörlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütsel Kabiliyetler
Soru Açıklaması

Pazar faktörleri, maliyet faktörleri,  rekabet faktörleri, teknoloji faktörleri, çevresel faktörler dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicileridir. Örgütsel kabiliyetler, içsel organizasyonel faktörlerinden birisidir.

12.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi değer zinciri analizinde yer alan destek faaliyetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama ve satış faaliyetleri
Soru Açıklaması
Pazarlama ve satış faaliyetleri değer zinciri analizinde destek faaliyetleri arasında yer almaz
13.
Petrol ve kozmetik gibi sektörlerde rekabet gücü ile karlılık arasında nasıl bir ilişki vardır?
Doğru Cevap: "A" Ters orantı
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirilirken dikkate alınması gereken içsel organizasyonel faktörlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütsel Kabiliyetler
Soru Açıklaması

Pazar faktörleri, maliyet faktörleri,  rekabet faktörleri, teknoloji faktörleri, çevresel faktörler dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicileridir. Örgütsel kabiliyetler, içsel organizasyonel faktörlerinden birisidir.

15.

Tüketicileri bulundukları coğrafyanın zıt istikametinde, yer kürenin diğer kısımlarından bilgi alma, soru sorma, satın alma, servis ve destek almayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan küresel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İletişim teknolojileri
Soru Açıklaması

Tüketicileri bulundukları coğrafyanın zıt istikametinde, yer kürenin diğer kısımlarından bilgi alma, soru sorma, satın alma, servis ve destek almayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan gelişme iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerdir.

16.
Misyon ve vizyonun gözden geçirilerek durum ve koşullara uygun bir şekilde yeniden belirlenmesinden sonra işletme üst yönetimi hangi aşamaların yapılmasını gerçekleştirir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal ve rekabet stratejilerinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi jenerik-genel stratejidir?
Doğru Cevap: "A" Büyüme
Soru Açıklaması
Büyüme stratejileri bir jenerik-genel stratejidir.
18.
 • Tasarruf stratejisi
 • Kısmi tasfiye stratejisi
 • Tam tasfiye stratejisi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uyguladığı çekilme stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Çekilme stratejileri türleri arasında tasarruf stratejisi, Kısmi tasfiye stratejisi ve Tam tasfiye stratejileri yer almaktadır.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal stratejinin çeşitleridir?
  Doğru Cevap: "A" Çeşitlendirme-Çekilme
  Soru Açıklaması
  Çeşitlendirme-Çekilme Stratejileri
  20.

  Aşağıdakilerden hangisinde mali değer biçmek kolaydır?

  Doğru Cevap: "A" Personel sayısı
  Soru Açıklaması

  Müşteri tabanının sadakati, büyüme geçmişi, devam etmekte olan hukuki davalar, kendini işlerine adamış personel, avantajlı kira koşulları, kötü kredi değerlendirmesi ya da iyi patentler gibi bazı faktörlere mali değer biçmek zordur. Çünkü bu faktörlere firmanın finansal bütçelerinde yer verilmez

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok