• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 5
1.
İşletmelerde Ar-Ge stratejileri temel olarak kaç temel başlık altında toplanır?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki stratejilerden hangi ( Tek merkezli çeşitlendirme stratejisi olarak da adlandırılan) stratejiyi uygulayan işletmelerin esas işleri haricindeki diğer işleri, esas iş ile aynı veya benzer alanda yer alır?
Doğru Cevap: "D" İlişkili çeşitlendirme stratejisi
Soru Açıklaması
İlişkili Çeşitlendirme Stratejisi; Tek merkezli çeşitlendirme stratejisi olarak da adlandırılan bu stratejiyi uygulayan işletmelerin esas işleri haricindeki diğer işleri, esas iş ile aynı veya benzer alanda yer alır. Yani esas iş ile diğer işler ilişkili alanlardadır. Doğru cevap D seçeneği olan İlişkili çeşitlendirme stratejisidir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Ürün standardizasyonu
Soru Açıklaması

Küresel pazar katılımcılığı

 • Ürün standardizasyonu
 • Tek tip pazarlama yaklaşımı
 • Entegre rekabetçi hareketler
 • Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu

• Katma-değerli aktivitelerin yoğunlaşması, küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarındandır.

4.

Ar-Ge politikaları, aşağıdaki alanlardan hangisisnde strateji uygulamasını mümkün kılamaz?

Doğru Cevap: "E" Temel ya da uygulamalı araştırmayı geri plana kalması,
Soru Açıklaması
5.
Ana rekabet stratejilerini veya odaklanmış stratejilerden iki veya daha fazlasını aynı anda veya birbirine yakın aralıklarla uyguladığı durumlarda söz konusu olan tanım aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bütünleşik rekabet stratejisi
Soru Açıklaması
6.
 • Ürün Karması
 • Pazar Dağılımı
 • Sermaye Yapısı
 • Borç Politikalar
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama bölümüne yönelik işlevsel stratejiler ve temel ilgi alanlarını içermektedir?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Pazarlama bölümüne yönelik işlevsel stratejiler ve temel ilgi alanları arasında, ürün karması, pazar dağılımı, dağıtım kanalları, satış promosyonları, fiyatlandırma konuları ve kamu politikası yer almaktadır.

  7.
  Yönetim düzeylerine göre stratejilerin hiyerarşik basamaklara göre yukarıdan aşağıya doğru sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Üst yönetim stratejileri – rekabet stratejileri – işlevsel stratejiler
  Soru Açıklaması
  8.

  “İşletmeler genellikle belirli bir süre için, sahip bulundukları kaynakların kullanımında kısıtlamalar yapabilmekte; bazı faaliyetlerini ve süreçlerini azaltarak işletme içi verimliliği düzeltme ve/veya güçlendirme amacıyla tasarruf stratejileri uygulayabilirler”.Aşağıdakilerden hangi örnek bu türde bir stratejiye örnek olarak verilebilir?

  Doğru Cevap: "E" İşletmenin bazı departmanların bütçesinde kısıtlamalara gitmesi.
  Soru Açıklaması

  Gerek iş yaşamının olumsuz koşullar gösterdiği zamanlarda gerekse yeni açılımlara kaynak yaratmak maksadı ile başvurulan çekilme stratejileri üç şekilde uygulanabilmektedir. Bunlar, tasarruf stratejileri, kısmi tasfiye stratejisi ve tam tasfiye stratejisidir. Seçenekler arasında yer alan A, B ve D seçenekleri kısmi tasfiye stratejisine, C seçeneği tam tasfiye stratejisine örnek olarak verilebilir. Soru kökünde açıklanan tasarruf stratejisine örnek olarak ise E şıkkı gösterilebilir.

  9.
 • İyi donanım
 • Büyük Pazar payı
 • Yaratıcı çalışanlara sahip
 • Güvenilir
 • Yukarıdakilerden hangileri maliyet liderliği stratejisi uygulayacak bir işletmenin sahip olması gereken özelliklerdendir?

  Doğru Cevap: "A" I ve II
  Soru Açıklaması

  Maliyet liderliği stratejisini uygulayacak olan işletmelerin sermaye ve donanımları iyi, pazar payları büyük, etkin bir kontrol yeteneğine sahip olmaları gerekir.

  10.
  Ürün ve hizmet girdilerinin temin edilmesi, fiziksel olarak üretilmesi ve bunların son tüketiciye teslimi ile ilgili faaliyetler hangi kavram altında incelenmektedir?
  Doğru Cevap: "A" Temel faaliyetler
  Soru Açıklaması
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 5
  11.

  Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" İşlevsel stratejiler
  Soru Açıklaması

  Piyasa bölümlenmesi, bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasını ifade eder. Bir diğer anlatımla pazarın benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu göreceli olarak homojen sayılabilecek alt bölümlere ayrılmasıdır.

  12.

  işletmenin mevcut işlerinden bazılarını veya tamamını geçici veya süresiz olarak terk ederek uyguladığı stratejiler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Küçülme stratejileri
  Soru Açıklaması

  Büyüme stratejisinin tersi olan küçülme stratejisini, işletme mevcut işlerinden bazılarını veya tamamını geçici veya süresiz olarak terk ederek uygular. Bu stratejiler içinde bulunulan çevresel koşullara uyum sağlamak açısından işletmenin gelecekte yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olabilmektedir ancak toplum ve paydaşlar nezdinde bu stratejiler olumsuz çağrışımlara neden olabilmektedirler.

  13.

  İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Politika
  Soru Açıklaması

  İşletmenin amaçlarına ulaşmada izlenecek hareket şeklini ifade eden kavram politikadır. Strateji ise politikanın uygulanmasında kullanılan araçtır.

  14.

  Üst yönetim tarafından hazırlanan ve uygulanan, işletmenin uzun dönemde işletme değerini yükseltmek için hangi konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi hangi stratejilerde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "E" Kurumsal Stratejiler
  Soru Açıklaması

  Üst yönetim tarafından hazırlanan ve uygulanan, işletmenin uzun dönemde işletme değerini yükseltmek için hangi konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi ile ilgili olan “Kurumsal Stratejiler” yer almaktadır.

  15.
  Aşağıda verilenlerden hangisi doğru çekilme strateji çeşitleridir?
  Doğru Cevap: "A" Tasarruf-Kısmi Tasfiye-Tam Tasfiye
  Soru Açıklaması
  Doğru Cevap Tasarruf-Kısmi Tasfiye-Tam Tasfiyedir.
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi Boston Danışma Grubu Matrisinde yer alan alanlar arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E"  Olgunlar
  Soru Açıklaması

  Boston Danışma Grubu Matrisi toplamda dört alana bölünmektedir. Bunlar yıldızlar, sorunlular, nakit depoları ve belirsizlerdir. Matrisin içinde yer almayan seçenek olgunlardır.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi üretim stratejileri belirlenirken ele alınan konulardadır?
  Doğru Cevap: "B" Üretim planlaması
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye yol açan ve hızlandıran en önemli güçtür?
  Doğru Cevap: "A" İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler
  Soru Açıklaması
  19.
  Kalite ,verimlilik, yasal düzenlemeler, teknoloji hangi işlevsel stratejinin temel ilgi alanıdır?
  Doğru Cevap: "D" Üretim
  Soru Açıklaması
  20.
 • Pazar.
 • Üretim Fırsatları.
 • Yenilik.
 • Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri işletmeleri uluslararasılaşmaya iten güdüleyici nedenlerdendir?

  Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  İşletmeleri uluslararasılaşmaya iten iki güdüleyici neden bulunmaktadır. Bunlar: Pazar ve üretim fırsatlarından faydalanmadır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler