• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 21

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 21
1.
İşletmeler rekabette üstün olmak istiyorlarsa, işe nereden başlamaları gerekir?
Doğru Cevap: "C" Değer zincirini doğru belirleyerek
Soru Açıklaması
Değer zincirini doğru belirleyerek
2.
Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak olarak tanımlanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama stratejisi
Soru Açıklaması
3.

“Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluşlar arasındaki çekişme, yarışma, yarış” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "A"  Rekabet
Soru Açıklaması

Dictionarraire Larousse rekabet kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Aynı amacı güden kişiler, topluluklar, kuruluşlar arasındaki çekişme, yarışma, yarış.”

4.
Aşağıdakilerden hangisi temel stratejilerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Birleşme
Soru Açıklaması
Birleşme bir temel strateji değildir.
5.
İşletmenin müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin alternatifleri karşısında tercih edilmelerinin sürekliliğini sağlayabilme yeteneğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bir İşletmenin Rekabet Gücü
Soru Açıklaması
İşletmenin müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin alternatifleri karşısında tercih edilmelerinin sürekliliğini sağlayabilme yeteneği işletmenin rekabet gücü olarak adlandırılır.
6.

Kuru temizleme işletmeleri aşağıdaki sektörlerden hangisi için bir örnek oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Korunaklı sektörler
Soru Açıklaması

Korunaklı sektörlere yerel hizmet sunumu için bölünmüş (fragmente olmuş) sektörler (kuru temizleme, berber/kuaförler, oto tamircileri) örnek olarak verilebilir.

7.

Bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Pazar konumlandırma
Soru Açıklaması

Pazar konumlandırma; bir işletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin uygulanan strateji çerçevesinde tüketicinin zihninde sahip olduğu yerdir. Diğer bir ifadeyle işletmenin işinin ne olduğunu olası müşterilere ve mevcut müşterilerin zihinlerine yerleştirilmesidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan küreselleşme ve etkilerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Yerel işletmelerin sayısı ve ağırlığı hızla büyümektedir.
Soru Açıklaması

Bütünleşmiş küresel pazarların sayısı artmaktadır. Küresel işletmelerin sayısı ve ağırlığı hızla büyümektedir. Ulus üstü yönetim ve düzenlemeyi sağlayan kurumlar ortaya çıkmakta, güçlenmekte ve meşrulaşmaktadır. Ayrıca makroekonomik politikalarda küreselleşme eğilimi artmaktadır.

9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmelerintüm yönetim düzeylerinde uygulanan, temel stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Değişim
Soru Açıklaması
10.
 • Uygun sermaye yapısını tespiti
 • Borç politikası
 • Varlık yönetimi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal stratejilerin belirlenmesinde ele alınan unsurlardandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan önemli unsurlardan birincisi uygun sermaye yapısını tespit etmektir. Finansal stratejinin belirlenmesinde yer alan ikinci bir unsur ise borç politikasıdır. Finansal stratejilerin belirlenmesinde ele alınan üçüncü unsur da varlık yönetimidir.

  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 21
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararasılaşma derecesi en yüksek sektördür?
  Doğru Cevap: "B" Elektronik ürünler
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin öne çıkan ortak özelliklerinden değildir?
  Doğru Cevap: "E" Ürünleri ulusal özelliklere göre farklılaştırırlar.
  Soru Açıklaması
  E
  13.
  Pazarın büyümediği ve dolayısıyla işletme için gelecekteki nakit akışlarının cazip olmadığı ama yine de gelir elde edilen alanlarda işletmenin faaliyetlerini devam ettirdiği durumlar için seçilen strateji nedir?
  Doğru Cevap: "C" Durağan
  Soru Açıklaması
  14.
  Bir işletmenin mal ve hizmetlerini rakiplerinden daha düşük bir maliyetle üretip bunu piyasada oluşan fiyatlarla müşteriye sunması işletmeye hangi açıdan fayda sağlayacaktır?
  Doğru Cevap: "D" Rekabet üstünlüğü elde etmesi
  Soru Açıklaması
  15.

  Mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Pazarlama stratejisi
  Soru Açıklaması

  Pazarlama stratejisi, mevcut veya muhtemel mal ve/veya hizmetlerin satılabileceği muhtemel müşteri yapılarını belirlemek için potansiyel müşteri gruplarının özelliklerini sistematik olarak sınıflandırmak, diğer bir ifadeyle hedef pazarı tayin etmek ve pazarlama karmasını geliştirmektir.

  16.
  İşletmeler faaliyette bulundukları dış çevrede oluşan fırsat (olumlu gelişmeler) ve tehditlere (olumsuz gelişmeler) yönelik durum analizlerini yaptıktan sonra, işletme analizi olarak bilinen kendi iç çevrelerinde güçlü ve zayıf yönlerini de belirler. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu işlemlerin yapılması için kullanılan analizdir?
  Doğru Cevap: "B" Swot analizi
  Soru Açıklaması
  17.

  İşletmenin yeni iş ve faaliyet alanlarına girerek oradaki fırsatlardan yararlanmak ve ortalamanın üzerinde getiri elde ederek gelecekteki değerini arttırmaya yönelik bir üst yönetim büyüme stratejisine ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Çeşitlendirme stratejisi
  Soru Açıklaması

  İşletmenin benzer veya farklı iş alanlarında fırsatlardan yararlanarak gelecekteki değerini arttırmaya yönelik bir üst yönetim büyüme stratejisidir. Bu strateji düşük dereceli, orta dereceli ve yüksek dereceli çeşitlendirme olarak uygulanabilmektedir.

  18.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji tercihi yapan işletmelerin elde ettiği avantajlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Fırsat avantajları
  Soru Açıklaması
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi Boston Danışma grubu (BDG) matrisinde yatay eksenlerin isimleridir?

  Doğru Cevap: "B" Göreceli pazar payı
  Soru Açıklaması

  Matrisin yatay ekseni, iş biriminin sektördeki göreceli rekabet durumunu göstermektedir. Eksenin orta noktası, iş biriminin esas rakibi ile satışlarının eşit olduğu noktadır. Orta noktanın sol tarafında bulunan alan iş biriminin rakiplerine göre daha yüksek pazar payına sahip bulunduğunu gösterir. Orta noktanın sağ tarafı ise iş biriminin pazar payının esas rakibine göre daha az olduğu alandır.

  20.

  İşletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan yönteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Değer zinciri
  Soru Açıklaması

  Değer zinciri kavramı; bir işletmeyi, ürün ve hizmetlerine değer yaratan buradan da hem işletme hem de müşterilerinin değerini artıran temel faaliyetler zinciri olarak görür. Bir başka ifadeyle işletme içinde yerine getirilen faaliyetlerden değer yaratanları yaratmayanlardan ayrıştırmaya ve bunların rekabet üstünlüğüne yaptıkları etkilerini anlamaya çalışan bir yöntemdir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler