• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 16
1.
Bir piyasanın müşterilere göre küçük alt gruplara ayrılması ve bu ayrımın tüketicinin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Piyasa bölümlemesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki stratejilerden hangisi işletmelerin, ana rekabet stratejilerini veya odaklanmış stratejilerden iki veya daha fazlasını aynı anda veya birbirine yakın aralıklarla uyguladığı durumlarda söz konusu olmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bütünleşik rekabet stratejisi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan küreselleşmenin etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ulus kültürünün giderek daha fazla önem kazanması
Soru Açıklaması
4.
İşletmeleri uluslararasılaşmaya iten güdüleyici neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pazar ve üretim fırsatlarından faydalanma
Soru Açıklaması
C
5.

Tüketicileri bulundukları coğrafyanın zıt istikametinde, yer kürenin diğer kısımlarından bilgi alma, soru sorma, satın alma, servis ve destek almayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan küresel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İletişim teknolojileri
Soru Açıklaması

Tüketicileri bulundukları coğrafyanın zıt istikametinde, yer kürenin diğer kısımlarından bilgi alma, soru sorma, satın alma, servis ve destek almayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan gelişme iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerdir.

6.

Küresel strateji ülkeler arası benzerliklerin farklılıklardan yüksek olduğunu dolayısıyla küresel ölçekte standardizasyona izin vermektedir.Yukarıda verilen küresel stratejinin açıklamasının aksini savunan uluslararasılaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çok uluslu strateji
Soru Açıklaması

Küresel strateji, ülkeler arasındaki benzerliklerin yüksek ve dolayısıyla küresel ölçekte standardizasyona gitmeye izin veren; çok uluslu strateji ise ülkeler arasındaki farklılıkların yüksek ve dolayısıyla faaliyet gösterdiği ülkenin koşullarına adaptasyonu gerektiren bir stratejidir. Diğer seçenekler uluslararasılaşma stratejisi değildir.

7.
 •       Maliyet Liderliği Stratejisi
 • Farklılaştırma Stratejisi
 • Odaklanma Stratejisi
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pozisyona dayalı rekabet stratejilerindendir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Sektördeki diğer rakipleri devre dışı bırakmak için uygulanabilecek üç temel strateji vardır. Bunlar maliyet liderliği, farklılaştırmama ve odaklanma stratejisidir.

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama biriminin ilgilendiği strateji konularından birisidir?

  Doğru Cevap: "D" Ürün Karması
  Soru Açıklaması

  Sermaye yapısı, borç politikaları, varlık yönetimi, ürün karması finans biriminin strateji konularıdır.

  9.

  “Küresel strateji için farklı ülkelerde bulunan bağlı işletmelerin küresel stratejik kararlara katılımını eşit bir biçimde sağlayan bir örgütsel yapı geliştirebilmek kritik bir gerekliliktir”Yukarıdaki açıklama küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarından hangisini açıklamaktadır?

  Doğru Cevap: "D" Küresel pazar katılımcılığı
  Soru Açıklaması

  Soru kökünde verilen açıklamanın bütünü ve yer alan ‘eşit katılım’ gibi ipucu kelimeler küresel Pazar katılımcılığına yönelik olduğunu göstermektedir.

  10.
  Rekabet gücü kavramı farklı kurum ve kaynaklarca farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu tanımlardan değildir?
  Doğru Cevap: "D" Sınırları belirli ulusal ve bölgesel pazarlardaki ekonomik güçtür.
  Soru Açıklaması
  D
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler