• Stratejik Yönetim 2 Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Stratejik Yönetim 2
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kapsamda pazar istihbaratını üretme, paylaşma ve cevap verme anlamına gelen içsel organizasyonel faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Pazar Yönelimlilik
Soru Açıklaması
İçsel organizasyonel faktörlerden biri olan Pazar Yönelimlilik; örgütsel kapsamda pazar istihbaratını üretme, paylaşma ve cevap verme anlamına gelmektedir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi odaklanma stratejisinin dezavantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Odaklanma stratejisi pazara girmek isteyen olası rakiplerin, müşteri bağımlılığından çekinmelerine ve cesaretlerinin kırılmasına neden olur.
Soru Açıklaması
3.
 • Büyüme
 • Küçülme
 • Çeşitlendirme
 • Çekme
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerin uyguladığı kurumsal stratejilerdir?

  Doğru Cevap: "D" III ve IV
  Soru Açıklaması

  Temel stratejilerin, işletmenin üst yönetimi tarafından, işletmenin bütünü açısından ele alınarak uygulanması olan kurumsal stratejiler çeşitlendirme ve çekilme stratejileridir.

  4.
  Dar müşteri kesimine düşük maliyet ile ulaşmayı amaçlayan strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Odaklanmış maliyet stratejisi
  Soru Açıklaması
  1. Odaklanmış farklılaştırma stratejisi dar müşteri kesimine farklılaştırma ile ulaşmayı amaçlayan strateji türüdür. Farklılaştırma stratejisi için söylenen her şey bu strateji için de geçerlidir. Tek fark, pazarın tümünde değil belirli bir bölümünde farklılaştırmaya gidilir. Odaklanmış maliyet liderliği stratejisi dar müşteri kesimine düşük maliyet ile ulaşmayı amaçlayan strateji türüdür. Maliyet liderliği stratejisi için söylenen her şey bu strateji için de geçerlidir. Tek fark, pazarın tümünde değil belirli bir bölümünde maliyet üstünlüğüne ulaşılmaya çalışır.
  5.

  Aşağıdakilerden hangisi destek faaliyetleri içerisinde yer almaz?

  Doğru Cevap: "D" İç Lojistik
  Soru Açıklaması

  Destek faaliyetler, temel faaliyetleri destekleyen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler dört alt grupta toplanabilir; tedarik faaliyetleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler ve işletmenin yönetim altyapısı ile ilgili faaliyetler. Destek faaliyetlerin kalitesi ve mükemmelliği, temel faaliyetleri de olumlu etkileyebilmektedir.

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisinin dezavantajıdır?
  Doğru Cevap: "D" Yüksek bir pazar payı kazanmaya engel olabilir.
  Soru Açıklaması
  D
  7.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesigereken içsel organizasyonel faktörlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Tek tip pazarlama yaklaşımı
  Soru Açıklaması
  8.
  Bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumuna ne denir?
  Doğru Cevap: "A" Rekabet Üstünlüğü
  Soru Açıklaması
  Bir işletmenin rakipleri karşısında ve rekabet ortamında, kaynakların kullanımı veya faaliyet alanı sebebiyle elde ettiği üstünlük durumuna Rekabet Üstünlüğü denir.
  9.
  İşletmenin bütünü veya her yönetim düzeyinde mevcut işin tanımını değiştirerek veya faaliyetlerin hızını değiştirerek uygulanan, işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Büyüme stratejisi
  Soru Açıklaması
  Büyüme Stratejileri İşletmenin bütünü veya her yönetim düzeyinde mevcut işin tanımını değiştirerek veya faaliyetlerin hızını değiştirerek uygulanan “jenerik-genel” stratejilerden biri olan Büyüme Stratejileri, işletmenin mevcut işlerine yeni mal ve hizmetlerin, pazarların veya süreçlerin ilavesi ile uygulanırlar. Büyüme stratejileri işletmenin gelişimini çağrıştıran ve her kesim paydaşlarca olumlu olarak algılanan bir stratejidir. Doğru cevap B seçeneği Büyüme stratejileri’dir.
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi pazar karmasının basamaklarından değildir?
  Doğru Cevap: "E" Reklamdan faydalanılmamalıdır
  Soru Açıklaması
  Reklamdan faydalanılmaması pazar karmasının basamaklarından değildir.
  logo
  Stratejik Yönetim 2
  Ara Sınav - Deneme 14
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin, ana rekabet stratejilerini veya odaklanmış stratejilerden iki veya daha fazlasını aynı 
  Doğru Cevap: "C" Bütünleşik Rekabet Stratejisi
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi pozisyona dayalı rekabet stratejisi gruplarındandır?
  Doğru Cevap: "C" farklılaşma stratejisi
  Soru Açıklaması
  Pozisyona Dayalı Rekabet Stratejileri: Maliyet Liderliği Stratejisi Farklılaştırma Stratejisi Odaklanma Stratejisi
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicilerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Uluslararası deneyim
  Soru Açıklaması
  14.
  İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilerdir. Bu açıklamayla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Üst Yönetim stratejileri
  Soru Açıklaması
  15.
  I. PazarlamaII. FinansIII. ÜretimIV. İnsan kaynaklarıV. Ar-Ge Yukarıdaki faaliyetlerden hangisi ya da hangileri işlevsel stratejileri oluşturan gruplar arasında yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  Pazarlama, finans, üretim, insan kaynakları ve Ar-Ge faaliyetlerle ilgili stratejiler işlevsel stratejileri oluşturan gruplardır.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama stratejisinin uygulanmasında özellikle küçük ve uzmanlaşmış şirketlerde dikkate alınan bir değişkendir?
  Doğru Cevap: "E" Piyasa Bölümlenmesi
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangileri HOFER iş birimleri portföy yönetimi matrisinde dikey ve yatay eksenlerinde yer almaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Sektörel yaşam evresi / işbiriminin pazardaki rekabet durumu
  Soru Açıklaması
  HOFER analizinde matrisin dikey ekseninde, iş biriminin “sektörel yaşam evresi” yer almaktadır. Bu evreler dikey eksende üst’ten alt’a doğru “gelişim-büyüme-toparlanma-olgunluk-düşüş” olarak ayrılmıştır. Yatay eksen ise iş birimin pazardaki rekabet durumunu gösteren bir şekilde, soldan sağa doğru, “güçlü-orta-zayıf” olarak ayrılmıştır. Dolayısı ile HOFER matrisinde, dikey eksendeki beş “sektörel yaşam evresi” ile yatay eksendeki üç “pazardaki rekabet durumu” nun oluşturduğu on beş alan yer almaktadır. Bu alanlarda, konumlarına göre yer alan iş birimleri, yine portföydeki sermaye büyüklüğüne göre çizilmiş, ayrıca içinde toplam pazardaki paylarını gösteren üçgenleri de barındıran, daireler olarak gösterilmektedir. Bu analizde, matrisin üst-sol tarafına yakın alanlarda yer alan iş birimleri için “büyüme” temel stratejileri; alt-sağ tarafına yakın iş birimleri için “küçülme” temel stratejileri genellikle önerilmektedir. HOFER analizinin özelliği, incelemeleri, BDG’de olduğu gibi sadece iki unsura dayandırmayıp sektörel yaşam evresini de çeşitli aşamaları ile ele alıp daha kapsamlı bir analiz yöntemi sunmasıdır.
  18.

  Belli bir pazar bölmesine ya da nişine (çok küçük pazar bölmesi) uygulanabilir stratejiye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "C" Odaklanma stratejisi
  Soru Açıklaması

  Odaklanma stratejisi pazarın tümünden ziyade, küçük bir kısmına ürün ve hizmet sunmak amaçlanmaktadır. Odaklanma stratejisi, belli bir pazar bölmesine ya da nişine (çok küçük pazar bölmesi) uygulanabilir stratejidir.

  19.

  Küresel strateji ülkeler arası benzerliklerin farklılıklardan yüksek olduğunu dolayısıyla küresel ölçekte standardizasyona izin vermektedir.

  Yukarıda verilen küresel stratejinin açıklamasının aksini savunan uluslararasılaşma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Çok uluslu strateji
  Soru Açıklaması

  Küresel strateji, ülkeler arasındaki benzerliklerin yüksek ve dolayısıyla küresel ölçekte standardizasyona gitmeye izin veren; çok uluslu strateji ise ülkeler arasındaki farklılıkların yüksek ve dolayısıyla faaliyet gösterdiği ülkenin koşullarına adaptasyonu gerektiren bir stratejidir. Diğer seçenekler uluslararasılaşma stratejisi değildir.

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Değer Zinciri analizinde yer alan destek faaliyetlerinden biridir?
  Doğru Cevap: "B" Tedarik
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler