• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Örgütün bir ürün ya da hizmeti üretebilmek için gereken ana fonksiyonlarının organizatör firma tarafından yönetilen farklı firmalara dağıtılması anlamına gelen örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şebeke (Network) Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
2.

Bir işletmenin ertesi günkü vardiyasında yapılacak işleri belirleyen sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Stratejik plan
Soru Açıklaması

Stratejik plan, bir bakıma 10-15 yıl sonra işletmenin olmak istediği noktaya ulaşmak için yarınki vardiyada yapılacak işleri belirleyen bir süreçtir. Hiyerarşik olarak bakıldığında stratejik planın en tepesinde en genel ifadelerle yazılı vizyon ve misyon ifadeleri varken, en altta ise detaylı olarak ele alınan eylem planları yer almaktadır. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği oluşum sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Stratejik Bölgelerin Paylaşılması
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliği oluşum sürecinde sırasıyla; stratejik bir işbirliğine ihtiyaç duyulması, stratejik işbirliği türünün belirlenmesi, işbirliği yapılacak ortağın seçimi, müzakere süreci, işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi, işbirliği performansının değerlendirilmesi aşamaları izlenir. Stratejik bölgelerin paylaşımı bu temel süreç aşamalarından biri değildir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları planlaması örgütün stratejik planlarına dayansa bile hedeflerde örgütle çelişebilir.
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları planlaması öncelikle örgütün stratejik planlarına dayanmalı, hedefleri ise örgütün hedeflerinden kaynaklanmalıdır.
5.
İşletmelerin, yönetimde söz sahibi olmalarına yardımcı olacak belli oranlarda pay senedi alarak işbirliği yapmaları aşağıdaki hangi işbirliği türünü belirtir?
Doğru Cevap: "A" Hisse temelli işbirlikleri
Soru Açıklaması
İşletmelerin, yönetimde söz sahibi olmalarına yardımcı olacak belli oranlarda pay senedi alarak işbirliği yapmaları hisse temelli işbirliğidir.
6.
İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişiminde, hangi kriter 1930-1940 dönemine aittir?
Doğru Cevap: "C" Sendikalaşma
Soru Açıklaması
Tablo7.1-İnsan Kaynaklarının Gelişimi tablosuna göre doğru cevap C şıkkıdır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliğinin birinci temel başarı koşulu olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "A" İşbirliğine giden işletmelerin ortak bir vizyona sahip olması
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliğinin birinci temel başarı koşulu, her şeyden önce işbirliğine giden işletmelerin ortak bir vizyona sahip olmasıdır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinde uyulması gereken ilkelerden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Hiyerarşik yapı ilkesi
Soru Açıklaması
9.
Çok büyük ve fazla miktarda ürün çeşitliliği olan işletmeler için hangi yönetim modeli tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bölümlü örgüt yapısı
Soru Açıklaması
Bölümlü örgüt yapısı, adından da anlaşılacağı gibi, büyük ölçekli ve farklı çeşitlerde üretim yapan işletmeler için en uygun modeldir. Doğru seçenek C'dir.
10.

Çoklu yönetim kademeleri ve kapsamlı prosedür ve politikalar ile karakterize edilen örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bürokratik örgüt yapısı
Soru Açıklaması

Çoklu yönetim kademeleri ve kapsamlı prosedür ve politikalar ile karakterize edilen örgüt yapısı bürokratik örgüt yapısıdır.

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.
Stratejik işbirliğinin birinci temel başarı koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ortak bir vizyona sahip olunması
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliğinin birinci temel başarı koşulu, her şeyden önce işbirliğine giden işletmelerin ortak bir vizyona sahip olmalarıdır. Taraflar hedeflerin uyumu ve varlıkların tamamlayıcılığı için uğraşmalıdır. Stratejik işbirliği oluşturulmadan önce potansiyel ortaklar birbirlerinin stratejik hedeflerini iyi bir biçimde anlamalıdırlar.
12.

Hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı yani bir arada uygulanması hangi örgüt yapısınınn bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" Matris örgüt yapısı
Soru Açıklaması

Matris yapının özelliği, em ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı yani bir arada uygulanmasıdır.

13.
 • değerli olması
 • nadir olması
 • taklit edilebilir olması
 • ikame edilemez olması
 • İşletmelerde temel yetkinlikler analizi yapılırken yukarıdaki kriterlerden hangisine/hangilerine uygunluk ölçülmektedir?

  Doğru Cevap: "D" 1,2 ve 4
  Soru Açıklaması

  İşletmedeki yetenekler belirlendikten sonra aşağıdaki kriterlere uygunluğu ölçülerek analiz yapılabilmektedir:1. Değerli Olması: İşletmenin sahip olduğu yeteneklerin değerli olup olmadığı, işletmeye rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığı ile ilgilidir. Yeteneklerin değerini belirleyense müşterilerin, rakiplerin veya sektörün değerlendirmesidir. İşletme yeteneklerinin, temel yetenek olup olmadığını anlamak için değerini analizetmelidir.2. Nadir Olması: İşletmenin sahip olduğu yeteneklerin sektördeki diğer işletmeler yani rakipler tarafından sahip olunup olunmadığının analiz edilmesidir.İşletmelerin nadir yeteneklere sahip olması bu işletmelere rekabet üstünlüğüsağlamaktadır.3. Taklit Edilemez Olması: Temel yetene¤in diğer işletmeler tarafından taklitedilememesini veya taklit edilmesinin çok maliyetli olmasını ifade etmektedir. Temel yetenekler eğer diğer işletmeler tarafından kolayca taklit edilebilir durumdaise bu yetenekler sıradan yetenekler haline gelmekte ve önemini kaybetmektedir.4. İkame Edilemez Olması: İşletmelerin sahip oldukları temel yetenekler başka alternatif yetenekler kullanılarak gerçekleştirilmemelidir. Eğer alternatif yetenekler kullanılarak temel yeteneğin işlevi gerçekleştirilirse temel yetenek öneminikaybederek sıradan bir yetenek haline gelecektir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi rakipler ile ilgili konularda verilerin toplandığı ve bu veriler sonucunda yöneticilerin karar aldığı sürece verilen addır?

  Doğru Cevap: "A" Rekabetçi istihbarat
  Soru Açıklaması

  Rekabetçi istihbarat sayesinde işletmeler, faaliyet gösterdikleri sektörü daha iyi anlarlar ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenme fırsatı elde ederler. Bu süreçte rakipler ile ilgili konularda veriler toplanır ve bu veriler bilgiye dönüştürülerek yöneticilerin karar süreçlerinde kullanılır.

  15.
  Bir örgütte istenilen iş yapma alışkanlıklarına ne denir?
  Doğru Cevap: "C" Örgüt kültürü
  Soru Açıklaması
  16.
  SWOT analizi kapsamında işletmenin iyi performans göstermesine olanak tanıyan yetkinliklerini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Güçlü Yönler
  Soru Açıklaması
  17.
  İki veya daha fazla işletmenin ortak bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan finansman konusunda geçici olarak yaptıkları işbirliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Konsorsiyum
  Soru Açıklaması
  A şıkkı
  18.
  İş çevresi analizinde yararlanılan Porter'ın Beş Güç Modeli aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
  Doğru Cevap: "D" Politik ve yasal düzenlemeler
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdaki araçlardan hangisi işletmenin performansınn sadece “mali göstergeler” ile değil; mali göstergelere ek olarak ne kadar yenilikçi olduğu, çalışanların nitelikleri gibi diğer faktörlere de bakılması gerektiğini savunmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Dengeli başarı göstergesi
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi stratejik işbirliği yapma nedenleri arasında sayılamaz?
  Doğru Cevap: "C" Belirsizliği arttırarak piyasada avantaj sağlamak
  Soru Açıklaması
  Stratejik işbirliği yapma nedenleri arasında, belirsizliği azaltmak suretiyle piyasada üstünlük sağlama arayışı bulunmaktadır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler