• Stratejik Yönetim 1 Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Temel yetenekler içinde yer alan kalite, döngü zamanı yönetimi, tam zamanında envanter yöntemi gibi işletmenin daha hızlı, esnek duruma gelmesini ve rakiplerine göre daha güvenilir olmasını sağlayan beceriler aşağıdaki hangi yetenekler arasında kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Bütünleşme ile ilişkili yetenekler
Soru Açıklaması
2.
Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, fonksiyonel iş bölümünün belirgin olmadığı çalışanlardan oluşan örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Yalın Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Dengeli Başarı Göstergesinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Misyon boyutu
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi vizyonun işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sınırlılık sağlar.
Soru Açıklaması
5.
Ortak bir amacı gerçekleştirmek için, özellikle yaratılması ve geliştirilmesi çok maliyetli olan ürün veya hizmetleri oluşturmak üzere benzer sektörlerde bulunan işletmelerin geçici olarak yaptıkları anlaşmalarla kurdukları hisse temelli olmayan işbirliği türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Konsorsiyumlar
Soru Açıklaması
Ortak bir amacı gerçekleştirmek için, özellikle yaratılması ve geliştirilmesi çok maliyetli olan ürün veya hizmetleri oluşturmak üzere benzer sektörlerde bulunan işletmelerin geçici olarak yaptıkları anlaşmalarla kurdukları hisse temelli olmayan işbirliği türü konsorsiyumdur.
6.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iç çevre analizi kapsamında ele alınacak konulara örnektir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin karlılığı
Soru Açıklaması
İç çevre analizinde işletmeler kendi kontrolünde olan ve işletmenin kendisinden kaynaklı faktörleri analiz ederler. A seçeneğinde verilen işletmenin karlılığı bir işletmenin kendi faaliyetleri sonucu elde ettiği kardır. Kendi kontrolündedir. Ancak diğer seçeneklerdeki bilgiler dış çevrede kaynaklı olup işletmenin kontrolü dışındadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
7.
Patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine veya pazarlanmasına izin veren işbirliği modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lisans anlaşmaları
Soru Açıklaması
Patent hakkı sebebiyle korunan belirli bir mamulün üretilmesine veya pazarlanmasına izin veren işbirliği modeli Lisans Anlaşmalarıdır.
8.

 

Şekilde verilen örgüt yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Şebeke Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması

Şekildeki yapı, Şebeke (Network) Örgüt Yapısına örnek teşkil etmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

9.
"Stratejik işbirliği oluşum süreci" dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi "işbirliğinin gerçekleşmesi ve yürütülmesi" aşamasından sonra gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" İşbirliği performansının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
Stratejik işbirliği oluşum sürecinde, işbirliğinin gerçekleşmesi ve yürütülmesi aşamasından sonra işbirliği performansının değerlendirilmesi gelmektedir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısı incelenirken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Soyutlaşma
Soru Açıklaması
logo
Stratejik Yönetim 1
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Bir veya birkaç tepe yöneticisi etrafında merkezileşmiş, fonksiyonel iş bölümünün belirgin olmadığı, değişken koşullara esnek tepkiler verebilen organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yalın örgüt yapısı
Soru Açıklaması
Doğru cevap yalın örgüt yapısı.
12.
İşletme yönetiminde hiyerarşik yapıda örgütsel basamakları ve görev ve yetki farklılaşmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dikey Farklılaşma
Soru Açıklaması
13.
Simetrik, Asimetrik ve Karma ifadeleri hangi oluşumun kategorileridir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik işbirliği türleri.
Soru Açıklaması
?
14.
Performans elde etmenin önemli olduğu ve rekabeti, başarıyı, gücü öne çıkaran davranış modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Erkeksi Davranış Modeli 
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinde geçen zayıf yönlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Hammadde kaynağına veya pazara olan uzaklık
Soru Açıklaması

İşletmenin zayıf yönlerine kötü itibar, eskimiş olan bina, araç ve gereç, hammadde kaynağına veya pazara olan uzaklık, dağıtım kanallarına ve yeni pazarlara giriş engelleri, ar-ge’deki yetersizlik veya güçlü marka ve patentlere sahip olmama, sahip olunan teknolojinin eskimesi gibi örnekler verilebilir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Diğer seçenekler güçlü yönleri örneklendirmektedir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üstün performans yaratabilmesi açısından sahip olması gereken temel yeteneklerin bir özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Taklit edilebilirlik
Soru Açıklaması
Bir işletmenin üstün performans yaratabilmesi açısından sahip olması gereken temel yeteneklerin temel özelliklerini Barney (1995) beş nitelikle anlatır. Bunlar; temel yeteneklerin taklit edilemez, değerli, nadir, ikame edilemez ve kullanılabilir olmak özellikleridir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün farklı fonksiyonel departmanlara ayrılmasının sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kararların en üst yönetim kademesinde yığılması
Soru Açıklaması
18.
5P Modeli kavramlarından hangisi, yöneticilerin işe ilişkin yaklaşımlarındaki çabaları koordine eder?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynakları programları
Soru Açıklaması
Yöneticilerin işe ilişkin yaklaşımlarındaki çabaları koordine eden 5P Modeli kavramı insan kaynakları politikalarıdır
19.
Örgüt yapısı incelenirken dikkat edilmesi gereken noktalar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dikey farklılaşma - Yatay farklılaşma – Biçimselleşme – Merkezileşme
Soru Açıklaması
Örgüt yapısı incelenirken: Dikey farklılaşma - Yatay farklılaşma – Biçimselleşme – Merkezileşme noktalarına dikkat etmek gereklidir.
20.
1927 ve 1932 yılları arasında Elton Mayo'nun yaptığı Hawthorne araştırmalarıyla psikolojinin insan kaynaklarındaki yeri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda belirlenen dönemde işverenlerin çalışanlara bakışı aşağıdaki yorumlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Çalışanların kişisel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
Soru Açıklaması
Hawthorne araştırmaları, çalışanların verimliliğinin sadece görevlerin nasıl tasarlandığına ve ücretlerin seviyesine bağlı olarak değil, aynı zamanda belli sosyal psikolojik etkenlere bağlı olarak değiştiğini ortaya çıkarmıştır. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi incelendiğinde ilgili döneme ait temel kriterin kişisel farklılıklar olduğu görülecektir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler