• Stratejik Yönetim 1 Deneme Ara Sınavları – Deneme 20

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Bürokratik bir mekanizma olmalıdır
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sürecin bürokratik bir mekanizma olmaması gerekir.
2.
“Biz ne olmak istiyoruz?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Vizyon 
Soru Açıklaması
3.

“İşletmenin rekabetçi üstünlük ve temel yetenek avantajlarının belirtilmesi” şeklinde tanımlanan misyon bildirgesi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Benlik kavramının yansıtılması
Soru Açıklaması

İşletmenin rekabetçi üstünlükleri ve temel yeteneklerinin avantajı belirtilmelidir. Yaptığı iş incelendiğinde hava yolu taşımacılığı işi yapan fakat rakiplerinden farklılığını misyonu aracılığı ile ifade eden Virgin Atlantic: “İnsanların uçmayı ve çalışmayı sevdiği, kârlı bir hava yolu şirketi olarak büyümek” ifadesinde diğer işletmelere göre ayırıcı üstünlüğünü ifade etmektedir.

4.

Aşağıdakilerin hangisi işletmenin genel çevre faktörlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Demografik çevre
Soru Açıklaması

Genel çevreden bahsedildiğinde genellikle beş faktörün işletme üzerindeki etkileri vurgulanmaktadır. Bu faktörler, ekonomik, sosyal, politik, teknolojik ve ekolojik faktörler şeklinde sıralanabilir.

5.
Bir işletmenin; - Çevreye sorumluyuz.- Adil rekabet ederiz.- Yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşırız.- Yenilikçi ve yaratıcıyız.şeklinde ifade ettiği misyon bildiriminde bahsedilmek istenilen değerler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Topluma katkı yaratırız - Güveniliriz - Mükemmeli hedefleriz.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi strateji geliştirme sürecinin ikinci aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Strateji Uygulama
Soru Açıklaması
Strateji geliştirme sürecinde üç temel aşama vardır: strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerleme.
7.
Tamamlayıcı ürün/hizmet sunan işletmeler aşağıdaki yapılardan hangisi içerisinde incelenir?
Doğru Cevap: "D" İş çevresi
Soru Açıklaması
İş çevresindeki çevresel unsurlar olarak: tamamlayıcı ürün ve hizmet sunan işletmeler, mevcut ve potansiyel rakipler, tedarikçiler, alıcılar, sektör içerisinde ikame ürün/hizmet sunan işletmeler, akla gelmelidir.
8.
Çevre koşullarının durağan, istikrarlı olduğu durumlarda aşağıdaki planlama türlerinden hangisi daha yararlı olur?
Doğru Cevap: "A" Biçimsel stratejik planlama
Soru Açıklaması
Biçimsel stratejik planlama, en fazla çevre koşullarının durağan, istikrarlı olduğu durumlarda yararlıdır. Dış çevre koşullarının çok değişken ve daha az tahmin edilebilir olduğu durumlarda stratejik başarı; planlamada esnekliğe, yeni fırsatlar hakkında öğrenme yeteneğine ve yeni fırsatlara uygun değişikliklerin sürekli olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır.
9.
Stratejik yönetimin gelişimi (uzun dönemli planlama, stratejik planlama, stratejik yönetim) düşünüldüğünde, 1960'larda planlama mantığında büyük bir değişim görülebilmektedir. Ulusal ve uluslararası boyuttaki bu değişim aşağıdaki seçeneklerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomiler büyümüş ve pek çok ürüne ve hizmete olan talep artmıştır.
Soru Açıklaması
Uzun dönemli planlama işletmelerin çoğunda 1950’lerde ortaya çıkmıştır. Gelecekteki satışlarla ve nakit akışıyla ilgili veriler olmadan faaliyet bütçelerinin hazırlanması bir hayli zordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomiler büyümüş ve pek çok ürüne ve hizmete olan talep artmıştı. Uzun dönemli talep tahminleri, büyüyen örgütlerin yöneticileri için detaylı pazarlama ve dağıtım, üretim, insan kaynakları ve finansal planlar geliştirmelerini kolaylaştırdı. Uzun dönemli planlamanın amacı, gelecekteki belirli bir zaman dilimi için işletmenin ürün ve hizmetlerine olacak talebin büyüklüğünü tahmin etmek ve bu talebin nerede ortaya çıkacağını belirlemekti. Pek çok işletme, uzun dönemli planlamayı yatırımlarını genişletme, işe alım tahminleri, sermaye ihtiyaçları gibi kararlarını vermek için kullandılar.
10.

Aşağıdakilerden hangisini yapmak isteyen bir işletme misyonunu ve vizyonunu belirler?

Doğru Cevap: "C" Stratejik bir yön belirlemek
Soru Açıklaması

Vizyon ve misyon bildirgeleri ile etkili bir strateji geliştirme mümkün olabilmektedir. Bu nedenle stratejik bir yön belirlemek isteyen işletmelerin mutlaka misyonlarını ve vizyonlarını belirlemeleri gerekir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğinde yer almaktadır.

logo
Stratejik Yönetim 1
Ara Sınav - Deneme 20
11.
  • Sadece birkaç tedarikçinin varlığı sözkonusu ise,
  • İkame tedarik kaynakları mevcut değilse ya da mevcut ikame tedarik kaynakları yeterli değilse,
  • Alıcının gerçekleştirdiği satın alma faaliyetleri, tedarikçinin genel satışları içerisinde düşük bir paya sahipse,
  • Tedarikçinin ürünler ve hizmetleri, alıcının pazardaki başarısı için önemli ise,

yukarıdaki maddelerin gerçekleştiği durumda aşağıdakilerden hangisinin var olduğunu söyleyebiliriz?

Doğru Cevap: "A" Tedarikçilerin pazarlık gücünün varlığı
Soru Açıklaması

Eğer işletmeler ihtiyaç duydukları girdilerin temini için daha yüksek maliyetlere katlanmaya hazırlarsa bu durumda tedarikçilerin pazarlık gücünün varlığından söz edilebilir. Eğer; • Sadece birkaç tedarikçinin varlığı sözkonusu ise, • İkame tedarik kaynakları mevcut değilse ya da mevcut ikame tedarik kaynakları yeterli değilse, • Alıcının gerçekleştirdiği satın alma faaliyetleri, tedarikçinin genel satışları içerisinde düşük bir paya sahipse, • Tedarikçinin ürünler ve hizmetleri, alıcının pazardaki başarısı için önemli ise, • Tedarik edilen ürün ve hizmetlerin değiştirme maliyetleri yüksekse tedarikçilerin alıcılara karşı pazarlık gücünün yüksek olduğundan bahsedilebilir (Vuylsteke, 2011).

12.

Bir faktörün işletmenin dış çevresinin bir parçası olarak tanımlanması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin amaçlarına ulaşma sürecini etkilemesi
Soru Açıklaması

İşletmenin pek çevresinde çok sayıda unsur bulunur. Bunlar uzun süreli ve sürekli olabilirler, etki düzeyleri yüksek olabilir ve toplumun büyük bir bölümünü etkileyebilir. Ancak bir faktörün işletmenin dış çevresinin bir parçası olarak tanımlanması için onun amaçlarına ulaşma sürecini etkilemesi gerekir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğinde yer almaktadır.

13.

Stratejiler en erken ne zaman değerlendirilir?

Doğru Cevap: "B" İlk altıncı ayın sonunda
Soru Açıklaması

İşletmeler strateji değerlemesini genellikle ilk birinci yılın sonunda yapsalar da, en erken değerleme altıncı ayın sonunda yapılır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğinde yer almaktadır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde dış çevre analizi sonucu tespit edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Genç nüfusun ürünlere olan talebi
Soru Açıklaması
15.
Strateji oluşturma sürecinde vizyon ve misyon bildirgelerinin hazırlanmasından sonra hangi aşama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" İç ve dış çevre analizinin yapılması
Soru Açıklaması
Strateji oluşturma sürecinde vizyon ve misyon bildirgelerinin hazırlanmasından sonra iç ve dış çevre analizinin yapılması gelmektedir.
16.
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkilendikleri ve etkiledikleri birey ve gruplara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Paydaşlar
Soru Açıklaması
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken etkilendikleri ve etkiledikleri birey ve gruplara paydaşlar denir.
17.
İşletmeler uzun dönemli amaçlarını ve hedeflerini aşağıdakilerden hangisi üzerine inşa edemezler?
Doğru Cevap: "E" Küçülme
Soru Açıklaması
İşletmeler uzun dönemli amaçlarını ve hedeflerini küçülme değil büyüme üzerine inşa edebilirler.
18.
İşletmelerin, rakiplerinde olmayan bir değeri yaratma kabiliyetine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet avantajı
Soru Açıklaması
İşletmelerin rakiplerinin sahip olmadığı bir değer yaratma kabiliyetine rekabet avantajı adı verilir. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için işletmenin bu kabiliyete mümkün olduğunca uzun bir süre sahip olması gerekir.
19.
“İşletmenin temel inançları, arzuları ve etik değerleri hakkındaki bilgiler” aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin felsefesi
Soru Açıklaması
20.

James R. Lucas'a göre vizyon nedir?

Doğru Cevap: "A" Bağlılığın bildirisidir
Soru Açıklaması

A şıkkı hariç diğer şıklar Lucas'a göre "vizyon ne değildir?" sorusunun cevaplarıdır. Cevap A şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler