Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 9
1.

Hangisi/leri spor dışı sponsorluk bağlantılı spor pazarlama iletişimidir?

I- Doğrudan pazarlama

II- Halkla ilişkiler

III- Satış tutundurma

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

Spor Pazarlama İletişimleriSpor sponsorluk bağlantılı: Reklam - Halkla İlişkiler

Spor dışı sponsorluk bağlantılı:  Doğrudan Pazarlama Satış Tutundurma

2.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kurum dışı iletişim araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kurumsal yerel ağlar
Soru Açıklaması

Kurumsal yerel ağlar halka ilişkiler araçlarından biri olmasına rağmen kurum içi bir araçtır. 

3.

Bilinen en eski iletişim biçimi ve kurumlarda da en sık kullanılan yöntem olarak yerini alan iletişim aracı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Yüz yüze iletişim
Soru Açıklaması

Bilinen en eski iletişim biçimi olarak yüz yüze iletişim, kurumlarda da en sık kullanılan yöntem olarak yerini almıştır.Doğru cevap ''A'' şıkkıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlamanın sonucu olarak sinsi pazarlama yapan kuruma tüketicilerin verdiği tepkilerdendir?

Doğru Cevap: "E" Tüketiciler asıl sponsoru sinsi pazarlama yapan kuruluş olarak algılamakta ve sinsi pazarlama yapan kuruluşa olumlu bir tutum geliştirmektedir. 
Soru Açıklaması

A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ifadeler, sinsi pazarlamanın sonucu olarak etkinliğin, resmi sponsorun, etkinlik sahibi kurumun mağduriyetini ifade etmektedir. E seçeneğindeki ifade de ise tüketicilerin sinsi pazarlama yapan kuruluşa yönelik sinsi pazarlama faaliyetinin sonucunda oluşan tüketici tutumu söz konusudur. Cevap E seçeneğidir. 

5.

Gazete ve dergilerde sponsor isminin ne kadar yer aldığının belirlenmesine yönelik kullanılan ölçüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Medya dağılım ölçümleri
Soru Açıklaması

Sponsorluk etkinlik ölçümünde çoğu zaman medya izleme çalışmaları kullanılmaktadır. Sponsorluğun etkinliğinin ölçümünde en yaygın kullanılan yöntem medya dağılımlarının belirlenmesidir. Bunun temel nedeni nispeten uygulanmasının basit ve pratik olmasıdır. Basit bir anlatımla bu ölçümler sponsora ilişkin yazı, resim ve logonun medyada ne kadar yer aldığı belirlenerek reklam ile kıyaslanmasına dayanır. Bu değerlendirme yönteminde yaygın olarak televizyon, radyo ve yazılı basından yararlanılırken günümüzde bu listenin başına internetin ilave edilmesi gerekir.

6.

Bir sponsor firmanın sponsorluk yaptığı fotoğraflarının gazetelerde ne kadar yer kapladığını hesaplamaya dayalı ölçüm modeli hangi isimle bilinmektedir?

Doğru Cevap: "B" Volvo modeli
Soru Açıklaması

Sorulan model, ilk olarak Volvo markasının kullandığı bir modelidir ve dolayısıyla adını oradan almıştır. Cevap bu nedenle B seçeneğidir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlama kapsamında gerçekleşebilecek bir eylem değildir?

Doğru Cevap: "A" Stadyumların isim hakkını almak
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlamada resmi anlaşmalar yapılmamaktadır. Bir stadyumun isim hakkını alabilmek ise resmi anlaşmalar gerektirmektedir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi resmi sponsor olmayan bir işletmenin satış tutundurma faaliyetleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "C" Tüketicilerin etkinlik alanından uzaklaştırmak
Soru Açıklaması

Tüketicilerin etkinlik alanında kalabalıklaşması, sponsor olmayan işletmelerin de isteyebileceği türden bir durumdur. Bu nedenle insanların etkinlik alanından uzaklaşmasına yönelik bir çaba göstermezler. 

9.

Genel iletişim modelinde sponsorluk ve duyurum kavramlarının bir araya gelmesinden,  ilk olarak hangi aşamada bahsedilebilir?

Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması

Duyurum eyleminin bir mesaj niteliğinde olması nedeniyle cevap B seçeneğidir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ölçümünü zorlaştıran faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sponsor olan işletmenin kendini gizli tutma isteği
Soru Açıklaması

Sponsor olduğunu düşünen bir işletmenin kimliğini gizli tutmak istemesi hayırseverlik kapsamında olup böyle bir durumda sponsorluk kavramından bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle cevap A seçeneğidir. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi, duyurum amaçlı konuşmaların özelliklerinden birisidir? 

Doğru Cevap: "E" Hedef kitlenin dilini kullanmalıdır. 
Soru Açıklaması

• Hedef kitlenizi tanıyın: Kime konuştuğunuzu bilin ve onların eğitim, yaşambiçimi ve gelir dağılımları gibi özelliklerini dikkate alın.• Hedef kitlenizin dilini kullanın: Onların anlayacağı bir düzeyde konuşun,karmaşık terimlerden ve mümkünse mesleki teknik terimlerden olabildiğince kaçının.• Görsel malzeme kullanın: Konuşmanızı aşırıya kaçmadan görsel malzemeile süsleyin.• Espri yaparken dikkatli davranın: Espriler bir konuşmayı süslü ve daha birdinlenebilir hâle getirebilir ancak yapacağınız esprilerden alınacak kişilerinhedef kitleniz içinde yer almamasına veya bir grup insanı bir biçimde rencide edecek sözcükler kullanmamaya dikkat etmeniz gerekir.• Sayılara dikkat edin: Kullanacağınız sayıların ve vereceğiniz istatistiksel bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden emin olun.• Ana vaadinizi vurgulayın: Her konuşmanın somut ya da soyut bir ana vaadimutlaka olmalıdır. Bu vaadin hedef kitleniz tarafından doğru algılanmasıiçin mutlaka konuşmanız içinde birkaç kez öne çıkarılması gerekmektedir(Wilcox ve Cameron, 2006).Bu bölümde sıralanan ve açıklanan araçlar ve teknikler yoluyla, başarılı birduyurum faaliyeti gerçekleştirmek mümkün olabilecektir.

12.
Aşağıdaki organizasyonlardan hangisi sponsorluğu resmi sponsorlar için önemli hale getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Olimpiyat Oyunları
Soru Açıklaması

Olimpiyat Oyunları’ndaki gelişim, sponsorluğu resmi sponsorlar için önemlibir araç haline getirirken, sinsi pazarlamayı da sponsor olmayan işletmeler içinönemli hale getirmiştir. Doğru cevap E'dir. 

13.

Bir Dünya Kupası maçı arasında bir markanın etkinliğe sponsor olmadığı halde televizyonda reklamını yayınlatması aşağıdaki sinsi pazarlama stratejilerinden hangisine örnektir?

Doğru Cevap: "D" Sinsi reklamlar
Soru Açıklaması

Yanıt sinsi reklamlardır.

14.

Bir araştırma şirketi dünya kupası organizasyonuna katılan seyirciler üzerinde yaptığı araştırmalardan sonra; ulaşım, konaklama, yeme-içme, marka tercihleri gibi farklı konularda sonuçlara varmış, elde ettiği verileri ilgili firmalara pazarlamıştır. Araştırma şirketi, sponsorluk ölçümünde yararlanılan araştırma tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Omnibus Araştırma
Soru Açıklaması

Omnibus araştırmaların en önemli ayırt edici özelliklerinden biri farklı konuyu kapsayan az sayıda sorudan oluşmasıdır. Genellikle büyük araştırma şirketleri tarafından uygulanmaktadır. Örneğin, bir omnibus araştırmada ilk beş soru Coca-Cola’nın sponsorluk farkındalığını ölçemeye ilişkin iken, 6-10 sorular ise sponsorluk dışındaki farklı bir konu ile ilgili olabilmektedir. Bu sayede omnibus araştırmasını uygulayan firma, aynı araştırma ile dört beş konuda veri toplar ve her bir konu ile ilgili sonuçları ilgili gruplara pazarlar.

15.
Kitle iletişim araçlarına bir kurum veya kuruluş tarafından gönderilen ve içerisinde yine sözü edilen kurum, kuruluş ya da markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgilerin yer aldığı yazılı metne ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Basın bülteni
Soru Açıklaması

Kitle iletişim araçlarına bir kurum veya kuruluş tarafından gönderilen ve içerisinde yine sözü edilen kurum, kuruluş ya da markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgilerin yer aldığı yazılı metine basın bülteni adı verilmektedir. Günümüzde medyada yer alan pek çok haber basın bültenlerinden derlenmektedir.

16.

Formula 1 yarışlarının sponsorların katkıları ile düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi spor sponsorluğunun hangi açıdan faydasına örnek olabilir?

Doğru Cevap: "D" Spor Organizasyonları açısından yararları
Soru Açıklaması

Günümüzde gerçekleştirilen spor organizasyonlarının büyüklüğü düşünüldüğünde bu denli büyük spor olaylarının finansal olarak ya da malzeme tedariki olarak desteklenmedikçe yapılamayacağı görülür. Olimpiyatlar, Avrupa kupası, Dünya kupası, tenis şampiyonaları, Formula 1 sponsorların katkıları ile düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Doğru cevap D'idr.

17.

Sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak hangi aşamada kesişmektedir? 

Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması

Esas olarak sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak bu aşamada kesişmektedir. Çünkü mesajın diğer bir işlevi de hedef kitlenin ona maruz kalmasını sağlayacak içerikte, sunumda ve hedef kitle ile en fazla örtüşen mecralarda yer almasıdır.

Doğru yanıt B'dir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun değerlendirilmesiyle ilgili ölçümlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi 
Soru Açıklaması

Sponsorluğun değerlendirilmesinde sponsorluk amaçlarına yönelik olarak tüm şıklardaki ölçümler yapılabilmektedir. 

19.

Sponsora ilişkin yazılı basında çıkan haber ya da resmi sınıflandırarak puanlayan model aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" ISL Modeli
Soru Açıklaması

Sponsora ilişkin yazılı basında çıkan haber ya da resmi sınıflandırarak puanlayan model ISL Modelidir. İsveç orijinli danışmanlık firması olan ISL, Volvo modeline kıyasla daha ayrıntılıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

20.

Kişisel satış ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Müşterilerle uzaktan alım satım gerçekleşir.
Soru Açıklaması

Kişisel satış ise, müşterilerle karşılıklı olarak alım satım ilişkilerinin yaratıldığı yüz yüze olan iletişim şeklidir. Kişisel satış, sponsorluk paketi pazarlama sürecinde destekleyen-desteklenen arasındaki doğrudan ilişkiye dayanır. Bu bakımdan çift yönlü bir iletişim söz konusudur. Doğru cevap D'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.