Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 6
1.

Sponsorluk anlaşmasının olduğu varsayılan aşağıdaki durumlardan hangisi planlanmamış duyurumlara bir örnektir?

Doğru Cevap: "E" Bireysel bir sporcunun katıldığı müsabakada dopingli çıkmasının medyada yer alması
Soru Açıklaması

E seçeneğinde sponsor olan işletmenin planları dahilinde olmayan bir kriz ortamı söz konusudur. 

2.

Genel iletişim ögelerinden olan alıcıların alt basamaklarından biridir değildir?

Doğru Cevap: "E" Üreticiler
Soru Açıklaması

Alıcı; Duyurum faaliyetlerinde hedef kitle sponsorluğun niteliğine göre, sponsorun ürün ya da hizmetlerinin türüne bağlı olarak daha küçük alt kümelere ayrılabilir.

Kamuoyu:Büyük bir kuruluş, özellikle de uluslararası bir yapıya sahipse duyurumfaaliyetleri uluslararası kamuoyu gözünde kurum algısını ve kurumsal markayıöne çıkaracaktır.

Tüketiciler: Duyurum faaliyetlerinin tüketicilere yönelik boyutları, kamuoyunadönük olanlardan farklı olabilir. Kamuoyu gözünde olumlu bir marka ve kurumalgısı yaratmak önemliyken, tüketiciler için ürün veya hizmetin çeşitli boyutlarınıöne çıkaran faaliyetler daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Olası müşteriler: Yine benzer şekilde içecek firması olası müşterileri ile ürünleribuluşturarak onların ürün deneyimi yaşamalarını sağlayabilir. Dahası bu deneyimortamı hedef kitlenin dinlendiği ve eğlendiği bir ortamda gerçekleşeceğinden,bu deneyimin olası tüketicilerin zihninde olumlu bir yer edinmesi olasılığıyüksektir. Bu deneyim dağıtılabilecek promosyon malzemeleriyle de yaşanmasıolası olumlu deneyimler pekiştirilmiş olur (Argan ve Katırcı, 2002).

Çalışanlar ve iç paydaşlar: Sponsor kurumun çalışanları futbol karşılaşmaları-nı izleyerek, kuruma olan aidiyetlerini pekiştirecekler ve birer gönüllü “kurumsalmarka elçisi” olarak, kendileri ve sevdiklerinin yaşadıkları olumlu deneyimleriçevrelerine aktaracaklardır. Böylece kuruma yönelik olumlu bir ağızdan ağıza iletişim etkisi gerçekleşecektir. Bu da duyurum faaliyetlerinin amaçlarından birinioluşturur.

Doğru cevap E'dir.

3.

Bir sponsorluk paketinin aşağıdaki unsurlardan hangisini içermesine gerek olmadığı düşünülmektedir? 

Doğru Cevap: "B" Spor organizatörünün imajı 
Soru Açıklaması

Bir sponsorluk paketinin aşağıdaki unsurları içermesinin yarar sağlayacağı düşünülür (Brooks, 1994):• Sponsorluğa konu olacak spor olayı,• Birincil tüketicilerin karakteristikleri,• Spor olayının imajı,• Katılımcıların pazar büyüklüğü,• İzleyicilerin pazar büyüklüğü,• Televizyon izleyicilerinin pazar büyüklüğü.

Doğru yanıt B'dir. 

4.

Bir işletmenin sponsorluk amacı marka bağlılığını artırmak ise olası performans ölçümü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Sponsorluk sonrası kazanılan sadık müşteri sayısı
Soru Açıklaması

Sponsorluk sonrası kazanılan sadık müşteri sayısına bakılarak marka bağlılığını artırma amacına ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilebilir.

5.

Sinsi pazarlamanın sık şekilde kullanıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Spor organizasyonlarının sponsorluğu
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlamanın sık şekilde kullanıldığı alan spor organizasyonlarının sponsorluğudur.

6.

Ticari amaç gözeterek hareket eden hemen hemen bütün firmaların en büyük istekleri nedir?

Doğru Cevap: "C" Maksimum kar
Soru Açıklaması

Ticari amaç gözeterek hareket eden hemen hemen bütün firmaların en büyük arzusu maksimum kâr elde etmektir.

Doğru cevap C'dir.

7.

aşağıdakilerden hangisi sporda sponsorluk uygulamalarının bütünlüğünün bağlı olduğu ögelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" fiyat
Soru Açıklaması

Sponsorluk uygulamalarının bütünlüğü; spor sponsorluğunun içeriğine, pazarlama amaçlarına, marka farkındalığına ve marka imajına bağlıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi sporda bütünleşik spor pazarlarındaki başarısızlığın en başında gelen nedendir?  

Doğru Cevap: "A" Spora hobi olarak yaklaşan amatör bakış
Soru Açıklaması

Spora bir hobi olarak yaklaşan, amatör bir bakış içeren uygulamalar bütünleşikspor pazarlarındaki başarısızlık nedenlerinin başında gelir. Bunun anlamı, yöneticilerin ekonomik olarak akılcı olmayan, daha çok duygusal nitelikteki kararları, spor etkinliğinin yarattığı sarhoşluk içinde almaları olarak açıklanabilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorlukta yaygın olarak tercih edilen değerlendirme araçlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "A" Tahmin 
Soru Açıklaması

Sponsorlukta yaygın olarak tercih edilen değerlendirme araçları; teşhir, farkındalık, tutum değişimi, satış etkisi ve tatmindir. Tatmin, sportif olaydan ve sponsor markadan sağlanan memnuniyet düzeyi kapsamında bir değerlendirmeyi ifade etmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir. 

10.

Stadyum reklamları ve forma reklamları sponsorluk uygulamalarında yer alan hangi iletişim yoluna örnek verilebilir?

Doğru Cevap: "B" Maruz kalma
Soru Açıklaması

Stadyum reklamları ve forma reklamlar, sponsorun logosu, ürünü ya da mesajına maruz kalma örneklerindendir. Doğru yanıt B'dir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanmasına etki edecek bir duyurum eylemidir?

Doğru Cevap: "C" Mesajın ulaşılabilirliğin ötesinde vaatler içermesi
Soru Açıklaması

Mesajın ulaşılabilirlikten uzak vaatler içermesi, ya hedef kitlenin inancını kazanamama ya da sponsorluk anlaşmasının sonucunda hedef kitlenin beklentilerini karşılayamama gibi bir durum oluşturacaktır. 

12.

Etkinliği yayınlayan yayıncı kuruluşa sponsor olunmasını ifade eden sindi pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" medya sponsorluğu
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlama uygulamalarında yaygın olarak kullanılan medya sponsorluğu, etkinliği yayınlayan yayıncı kuruluşa sponsor olunmasını ifade etmektedir. Özellikle,resmi sponsorların daha yüksek maliyete katlanamayacakları için medya sponsorluğunu yüklenememeleri durumunda medya, sinsi pazarlamacıların ilgi odağı olmaktadır.

13.

Pepsi ve Coca Cola firmaları arasında yoğunlukla tercih edilen pazarlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sinsi pazarlama 
Soru Açıklaması

Pepsi ve Coca Cola firmaları arasında yoğunlukla tercih edilen pazarlama yöntemi sinsi pazarlamadır.

14.

2002 yılında Dünya kupası resmi sponsoru Coca-Cola iken, Türk Milli Takımı'nın sponsorluğunu Pepsi yapmıştır. Pepsinin uyguladığı sinsi pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Alt kategori sponsorluğu
Soru Açıklaması

2002 yılında Dünya kupası resmi sponsoru Coca-Cola iken, Türk Milli Takımı'nın sponsorluğunu Pepsi yapmıştır. Pepsinin uyguladığı sinsi pazarlama stratejisi alt kategori sponsorluğudur

15.

Bir raket firması şampiyonaya sponsor olmuş; turnuvayı izlemeye gelen sporseverlere ve tenis camiasından bireylere indirim kuponları dağıtarak, olay yerinde ürünlerinin satışını gerçekleştirmiştir. Bu eylemden yola çıkarak; sponsor firma, sponsorluk ölçüm sürecinde değerlendirme araçlarından hangisini kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Satış etkisi
Soru Açıklaması

Teşhir düzeylerinin belirlenmesinde her tür yazılı, görsel ve işitsel medyadan yararlanılır. Markanın teşhir edilme düzeyleri belirlenerek, reklam ile karşılaştırma yoluna gidilebilir. Bu sayede gerçekleştirilen teşhirin parasal değeri de hesaplanmış olur. Farkındalık ile ilgili olarak yardımsız ve yardımlı hatırlama çalışmalarından yararlanılır. Oluşturulan tutumların düzeyi veya değiştirilen tutumlar ise diğer bir değerlendirme aracı olarak karakterize edilir. Satış etkisinde sponsorluğa dayalı bir değerlendirme yapılır. Şöyle ki, bir olay yerinde sponsorun dağıttığı indirim kuponlarından yararlanma, sponsorluk sayesinde yapılan satışları temsil eder. Bu ve benzeri satış yaklaşımları da değerlendirme aracı olarak kullanılabilir. Tatminde ise sportif olaydan ve sponsor markadan sağlanan memnuniyet düzeyi kapsamında bir değerlendirmeye gidilir.

16.

Sponsorlukta Kârlılık ölçümünde, bir liralık yatırım için altı liralık bir getiriyi başarı olarak kabul eden model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Volvo
Soru Açıklaması

Günümüzde pek çok marka yaptığı yatırımın karşılığını almak için bir takım stratejiler belirlemektedir. Volvo, spor sponsorluğu programının değerlendirilmesinde bire altı kuralını uygulamaktadır. Yatırdığı her bir liralık yatırım için altı liralık bir getiriyi başarı için temel olarak kabul etmiştir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın sponsorluk paketi satın almasını destekleyecek unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Bireysel güç kazanma şansı
Soru Açıklaması

Sponsorluklarda bireysel hedeflerden ziyade kurumsal ve ileriye dönük kazanımlar söz konusudur. Doğru yanıt D'dir.

18.

İlk spor sponsorluğu hangi spor dalında ve nerede gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kriket/İngiltere
Soru Açıklaması

1861’de İngiltere’de bir yiyecek içecek şirketi olan Spiers ve Pond İngiliz kriket takımının ilk Avustralya turunun sponsorluğunu gerçekleştirmiştir. Doğru cevap B'dir.

19.

Bir kurumun dış dünya ile iletişim kurduğu en önemli iletişim aracı nedir?

Doğru Cevap: "E" Gazete ve dergiler
Soru Açıklaması

Gazete ve dergiler: Kurumun dış dünya ile iletişim kurduğu en önemli iletişimaracı olarak basılı medya olan gazete ve dergileri saymak mümkündür. Basın bültenleri yine genellikle basılı iletişim araçlarında yer alır.

Doğru cevap E'dir.

20.

Bir kurumla ilgili haber değeri taşıyan ve bu nitelikteki bilgilerin medyada ücretsiz olarak yer almasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Duyurum
Soru Açıklaması

Duyurum bir kurumla ilgili haber değeri taşıyan ve bu nitelikteki bilgilerin medyada ücretsiz olarak yer almasıdır.

Doğru yanıt B'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.