Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi bireyin olumlu bir benlik algısına sahip olmaya ihtiyaç duyduğu varsayımından yola çıkarak toplumsal bir grup içerisinde, bir gruba eklemlenerek bireyin kendini daha iyi hissedeceğini ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Sosyal kimlik teorisi
Soru Açıklaması

Sosyal Kimlik Teorisi; bireyin olumlu bir benlik algısına sahip olmaya ihtiyaç duyduğu varsayımından yola çıkarak toplumsal bir grup içerisinde, bir gruba eklemlenerek bireyin kendini daha iyi hissedeceğini ifade etmektedir.

2.

"Müsabakalar sırasında sporcular sponsorun ismini taşıyan giysiler giyecek mi?" sorusu sponsorluk paketi hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken bölümlerden hangisinde yer alır? 

Doğru Cevap: "C" Sporcu kullanımı
Soru Açıklaması

Sporcu kullanımında sorulan sorular şunlardır:

• Sporcular sponsor namına kişisel görünüm sağlayacak mı?• Anahtar sporcular ya da antrenörler açılış ya da kapanış partilerine katılacak mı?• Müsabakalar sırasında sporcular sponsorun ismini taşıyan giysiler giyecek mi?

Doğru cevap C'dir.

3.

I. Medya sponsorluğu

II. Alt kategori sponsorluğu

III. Sporcu veya takım sponsorluğu

IV. Sinsi reklamlar

Yukarıdakilerden hangileri sinsi pazarlama stratejilerindenir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Yanıt D'dir.

4.

Hangisi kişisel satışta müşteri ile satışçı arasındaki güven bağının kurulması için gerekli olan unsurlardan değildir?

Doğru Cevap: "D" İletişim becerileri
Soru Açıklaması

Satış temsilcisinin tüketici ile güven ilişkisi kurmasında müşteri oryan- tasyonu, yeterlilik, güvenilirlik, dürüstlük ve sempatiklik olmak üzere beş özellik bulunmaktadır. Doğru cevap D'dir.

5.

Hangi tarihlere kadar spor sponsorluğu bir bağış ve yardım anlayışında katkılar olarak uygulanmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1970'ler
Soru Açıklaması

Spor sponsorluğu, 1970’ler sonunda gelişmesini sürdürmüş ve 1990’larda hızlı bir büyüme göstererek şimdiki düzeyine gelmiştir 1970’lere kadar, spor sponsorluğu bir bağış ve yardım anlayışında katkılar olarak uygulanmıştır. 1980’ler ve sonrasında ise, pazarlamanın önemli bir boyutu olarak kabul edilip strateji, yatırım, iletişim gibi konularla birlikte düşünülmeye başlanmıştır. Doğru yanıt A'dır.

6.
Olay yeri anketleri Odak gruplar Telefon anketleri İşgücü devir oranı Online anketler

Yukarıdakilerden hangileri sponsorluğun etkinliği değerlendirilirken kullanılan araştırma tekniklerinin dayandığı birincil veri kaynaklarındandır? 

Doğru Cevap: "A" I, II, III, V
Soru Açıklaması

Birincil kaynaklar, sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan anket, odak grup, mülakat ve gözlemi kapsamaktadır. Birincil kaynak, ölçümü yapılmak istenen herhangi bir konuda evreni temsil edeceği öngörülen bir örneklem grubundan veri elde etmeye dayanır. İşgücü devir oranı, ikincil kaynaktır.

7.

Sponsor paketi içerisinde basın ile ilgili yapılacak açıklamalar, sorumlular ve kampanyalar ile ilgili bölüm hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Halkla ilişkiler ve medyaya maruz kalma
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler ve medyaya maruz kalma bölümünde basın ile ilgili yapılacak açıklamalar, sorumlular ve kampanyalar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Doğru yanıt C'dir.

8.

I. Sponsorluk amaçlarının gözden geçirilmesi

II. Performans ölçümlerinin oluşturulması

III. Karşılaştırmalı değerlendirmelerin oluşturulması

IV. Değerlendirme araçlarının seçimi

V. Sponsorluk sonuçlarının ölçülmesi

VI. Raporlama

Yukarıda numaralandırılmış sponsorluk değerlendirme süreci aşamalarından hangi ikisinin yeri değiştiğinde süreç doğru işler? 

Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması

Soruda verilmiş sıralamada, değerlendirme araçlarının seçimi aşaması, karşılaştırmalı değerlendirmelerin oluşturulmasından önce gelmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

9.

Sponsorluk ile duyurum genel iletişim modelinin hangi aşamasında ilk kez kesişir?

Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması

Esas olarak sponsorluk ile duyurum kavramı ilk olarak mesaj aşamasında kesişmektedir. C¸ünkü mesajın diğer bir işlevi de hedef kitlenin ona maruz kalmasını sağlayacak içerikte, sunumda ve hedef kitle ile en fazla örtüşen mecralarda yer almasıdır. Doğru cevap B'dir.

10.

Aşağıdaki seçeneklerde başarılı bir konuşmanın özellikleri verilmiştir. Hangi şık bu özellikler arasında yer almaz ?

Doğru Cevap: "C" Görsel malzeme kullanmayın.
Soru Açıklaması

Doğru seçenek C şıkkıdır. Görsel malzeme kullanın: Konuşmanızı aşırıya kaçmadan görsel malzeme ile süsleyin.

11.

- Her tür değerlendirmenin öncüsü niteliğindedir.- Uygulama bakımından kolaydır.- Elde edilen veriler reklam ile kıyaslanır.

Yukarıda verilen öncüller, sponsorluk ölçümünde kullanılan yöntemlerden hangisinin özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" Medya Dağılım Ölçümü
Soru Açıklaması

Medyada görünürlük her tür değerlendirmenin öncüsü niteliğindedir. Medyada geniş bir görünürlük elde eden markaların genelde farkındalık düzeyi de yüksek olabilmektedir. Farkındalığı yüksek sponsor markaya olan ilgi durumu artmakta, sonuçta bu da satın alma kararını etkileyebilmektedir. Bu bakımdan medyada yer alma düzeyine ilişkin araştırmalar yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu araştırmaların yaygın bir biçimde kullanılmasının bir diğer nedeni uygulama bakımından kolay olmasından kaynaklıdır. Zira bu işi piyasada yapan şirketler, sponsor marka adına medyada çıkan haberleri toplamakta ve bu haber sayı ve kapsamını reklam ile karşılaştırmaktadır.

12.

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Basın Bültenleri
Soru Açıklaması

Bilinen en eski halkla ilişkiler aracı basın bültleridir.Doğru cevap ''B'' şıkkıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi planlanmış duyurumlar arasındadır?

Doğru Cevap: "A" Basın toplantısı
Soru Açıklaması

Planlanmış duyurumlar: Bu tip duyurumlar kurumun amaçları doğrultusundaaçılış, sergi, kokteyl, basın toplantısı gibi kurum veya kuruluş tarafından planlanmış faaliyetlerden oluşur. Bu tür faaliyetler basın toplantıları, basın bültenleri, kurumsal içerikli konuşmalar ve sunuşlardan oluşur.

Doğru cevap A'dır.

14.

Kurumun amaçları doğrultusunda açılış, sergi, kokteyl, basın toplantısı gibi kurum veya kuruluş tarafından planlanan faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Planlanmış duyurum
Soru Açıklaması

Planlanmış duyurumlar kurumun amaçları doğrultusunda açılış, sergi, kokteyl, basın toplantısı gibi kurum veya kuruluş tarafından planlanmış faaliyetlerden oluşur. Bu tür faaliyetler basın toplantıları, basın bültenleri, kurumsal içerikli konuşmalar ve sunuşlardan oluşur. Spor karşılaşmaları sonrasında sporcular ve takımlarla gerçekleştirilen basın sohbetleri veya takım kampı turları, planlanmış duyurum faaliyetleri arasında yer alır. Halkla ilişkiler uzmanları, hangi sporcunun ne tür sorularla karşılaşabileceğini önceden kestirerek bu sporcularla verecekleri yanıtlarda ne düzeyde bilgi yer alacağı gibi konuları önceden planlayabilirler. 

15.

Stadyumlarda yer alan reklamlar A-ERIC modelinin hangi unsuruna örnektir?

Doğru Cevap: "B" Maruz kalma
Soru Açıklaması

Sponsorluk uygulamasıyla sponsor, logo, marka ya da mesajını hedef kitleye aktarma ve mesaja maruz bırakma olanağı elde eder. Sponsorluk uygulamaları içerisinde destekleyen tanıtım yapma imka^nı bulur. Stadyum reklamları ve forma reklamları, sponsorun logosu, ürünü ya da mesajına maruz kalma örneklerindendir. Doğru cevap B'dir.

16.

Sinsi pazarlama özellikle hangi organizasyonlarda uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Spor
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlama özellikle spor organizasyonlarının sponsorluğunda sık şekilde kullanılmaktadır. Sinsi pazarlama daha çok büyük spor organizasyonlarında gerçekleştirilen bir yöntemdir. Doğru cevap A'dır. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi spor pazarlamasında pazarlama iletişimi amaçlarından bilişsel amaçlara girmektedir?

Doğru Cevap: "E" Marka farkındalığını artırma
Soru Açıklaması

Marka imajını değiştirme ve destekleme ve Marka deneyimini vurgulama duygusala amaçlara girmektedir.  Marka bağlılığını artırma ve Satışları teşvik etme ve destekleme ise davranışsal amaçlara girmektedir. Marka farkındalığını artırma ise bilişsel amaçlar sınıfına dahildir. Bu sebeple sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.

18.

Sponsorluk paket teklifi aşağıdaki iletişim yollarının hangisi ile yapılmamalıdır?

Doğru Cevap: "B" Faks ile iltişim
Soru Açıklaması

Sponsorluk paket teklifleri faks ve telefon aracılığı ile iletişim kurularak gönderilmemelidir. Doğru yanıt B'dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi bir sponsor paketi içerisindeki bölümlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Sponsorluk ücreti
Soru Açıklaması

Sponsorluk ücreti, sponsorluk paketi içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. Doğru yanıt B'dir.

20.

pazarlama iletişim elemanlarının zaman açısından etkileri değerlendirildiğinde aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" spor sponsorluğu-uzun dönemli etki 
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi elemanlarının zaman açısından etkileri farklılık göstermektedir.Spor sponsorluğu daha çok uzun dönemli bir etkiye sahiptir. Bunun nedeni olarak, sponsorluk mesajının dolaylı ve açık, net olmaması gösterilebilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.