Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 11
1.

Aşağıdakilerden hangisi sporda sinsi pazarlamanın etkin olmasındaki temel sebeplerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Resmi sponsor olan işletmelerin hakları konusunda ihmal edilen yasal açıklar
Soru Açıklaması

Resmi sponsor olmayan işletmelerin etkinlik faaliyet alanına sızıp ön plana çıkmasındaki esas faktör, resmi sponsorların yazılı anlaşmalarındaki eksikliklerden doğan zaafiyetlerdir

2.
Hedef pazardaki farkındalığı artırma Toplumsal bütünleşme Hedef pazarda imaj yaratma Rekabete karşı durma Satışları ve pazar payını artırma

Yukarıdakilerden hangisi sponsorlukta ürün/marka ile ilişkili amaçlardandır?

Doğru Cevap: "D" I, III, IV, V
Soru Açıklaması
3.

Gürültü ve geri besleme ögeleri modelin bileşenlerini hangi ögeler oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kaynak, mesaj, kanal, alıcı 
Soru Açıklaması

Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ile gürültü ve geri besleme ögeleri modelin bileşenlerini oluşturmaktadır.Doğru cevap ''C'' şıkkıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi mahkemeler tarafından yasadışı sinsi pazarlama uygulaması olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Etkinliğin tescilli logosunu kullanmak
Soru Açıklaması

Yanıt C'dir.

5.
I. Espri yaparken dikkatli olmak II. Görsel malzeme kullanmak III. Ana vaadi vurgulamak IV. Hedef kitleyi tanımak V. Sayıları kullanırken dikkatli olmak Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri başarılı bir konuşmanın özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

Başarılı bir konuşmanın özellikleri:

Hedef kitlenizi tanıyın: Kime konuştuğunuzu bilin ve onların eğitim, yaşam biçimi ve gelir dağılımları gibi özelliklerini dikkate alın.• Hedef kitlenizin dilini kullanın: Onların anlayacağı bir düzeyde konuşun, karmaşık terimlerden ve mümkünse mesleki teknik terimlerden olabildiğince kaçının.• Görsel malzeme kullanın: Konuşmanızı aşırıya kaçmadan görsel malzeme ile süsleyin.• Espri yaparken dikkatli davranın: Espriler bir konuşmayı süslü ve daha bir dinlenebilir hale getirebilir ancak yapacağınız esprilerden alınacak kişilerin hedef kitleniz içinde yer almamasına veya bir grup insanı bir biçimde rencide edecek sözcükler kullanmamaya dikkat etmeniz gerekir.• Sayılara dikkat edin: Kullanacağınız sayıların ve vereceğiniz istatistiksel bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinden emin olun.• Ana vaadinizi vurgulayın: Her konuşmanın somut ya da soyut bir ana vaadi mutlaka olmalıdır. Bu vaadin hedef kitleniz tarafından doğru algılanması için mutlaka konuşmanız içinde birkaç kez öne çıkarılması gerekmektedir.

6.

Müşterilerle karşılıklı olarak alım satım ilişkilerinin yaratıldığı yüz yüze olan iletişim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kişisel satış
Soru Açıklaması

Kişisel satış, müşterilerle karşılıklı olarak alım satım ilişkilerinin yaratıldığı yüz yüze olan iletişim şeklidir. Doğru yanıt C'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi duyurum amaçlı konuşmalarda dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sıvı tüketmemeye özen göstermek
Soru Açıklaması

Duyurum esnasında gerekli görüldüğü anlarda su gibi temel bir ihtiyacın giderilmesinde sakınca yoktur. 

8.

Hangisi bir sporcunun sponsor(lar) tarafından desteklenebilmesi için sporcuda olması beklenen özeliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Empati kurabilen
Soru Açıklaması

Bir sporcunun sponsor veya sponsorlar tarafından desteklenebilmesi için de sporcunun birtakım özelliklerinin bulunması gerekmektedir. Mesela sporcunun tanınmış veya potansiyel yıldız olabilecek bir kişi olması, dürüst, sempatik ve med- yatik olması, desteklenen sporcuların uyarıcı, alkol, uyuşturucu kullanma gibi kötü alışkanlıklarının olmaması da gerekmektedir. Doğru cevap D'dir.

9.

Bir işletmenin gerçekte herhangi bir ilişkisi olmasa da etkinlik ile ilişkisi varmış etkisi yaratmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sinsi pazarlama
Soru Açıklaması

Bir işletmenin gerçekte herhangi bir ilişkisi olmasa da etkinlik ile ilişkisi varmış etkisi yaratmasına sinsi pazarlama denir.

10.

Performans ölçümleri, ölçülmek istenen her bir amaca özgü ölçüm kriterlerinin oluşturulmasını ifade eder. Aşağıda verilen sponsorluk amaçları - olası performans ölçümleri eşleştirmelerinden hangisi doğru bir örnektir? 

Doğru Cevap: "D" Televizyon görünürlüğünü arttırma - İlgili etkinlikte A markasının görünürlük sayısı
Soru Açıklaması

Karlılığı arttırma amacı, sponsorluk sonrası karlılığın önceki yılların karlılığı ile karşılaştırıldığında ölçülebilir. Ürünün farkındalığını arttırma amacı, sponsorluk sonrası markayı duyan, hatırlayan ya da tanıyan kişi sayısı ile ölçülebilir. Satışları arttırma amacı, bir önceki yıl ile karşılaştırılarak sponsorluk yapılan yıldaki satış rakamlarına bakıldığında ölçülebilir. İş ilişkilerini geliştirme düzeylerinde artış amacı, yapılan anlaşmalar sonucunda imzalanan distribütörlük anlaşma sayısı ile ölçülebilir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk kavramıyla ilgili doğru bir ifadedir.?

Doğru Cevap: "D" Sponsorluk bir tür iş anlaşmasıdır.
Soru Açıklaması

Sponsorluk; belirlenmiş amaçlara ulaşmak için destekleyen yani sponsor ve destek verdiği arasında yapılan ve karşılıklı faydalar sağlayan bir iş anlaşması olarak da tanımlanabilir. Sponsor firmalar spor, sanat, medya, çevre, eğitim gibi farklı alanlara destek verebilir.Sponsorluk reklam ya da hayırseverlik değildir. Doğru cevap D'dır.

12.
Kişisel satış süreci içerisinde potansiyel müşterileri gerçek müşteriye dönüştürmek için izlenecek adımların hangisi ilk sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Olası müşterileri tanımlamak
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk amaçlarının örgüt ile ilişkili amaçları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Toplumsal bütünleşme
Soru Açıklaması

Toplumsal bütünleşme amacı sponsorluk amaçlarının örgüt ile ilişkili amaçlar sınıflandırmasında yer almaktadır. Doğru yanıt D'dir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi genel iletişim modelleri arasında yer almaz ?

Doğru Cevap: "A" Gönderi
Soru Açıklaması

Doğru seçenek A şıkkıdır. İletişim modelleri arasında kaynak, mesaj, gürültü, alıcı, kanal, geri besleme yer alır . Gönderi yer almaz.

15.

Haber değeri taşıyan kurumsal nitelikli enformasyonun medyada ücretsiz yer alması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Duyurum
Soru Açıklaması

Basit anlatımıyla duyurum, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bilgi ve iletişim ögelerinin, yazılı ve görsel medya için haber değeri taşıyan bölümlerinin; yine sözü edilen medyalarda ücretsiz olarak yayımlanması faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

16.

Sponsorluk paketinin hangi bölümünde "Sporcular basına röportaj verirken sponsorun isminden söz edecekler mi? Basın açıklamalarında sponsorun ismi geçecek mi? Basın açıklamalarından kim sorumlu olacak? " gibi sorulara yanıt aranmaktadır? 

Doğru Cevap: "C" Halkla İlişkiler ve Medyaya Maruz Kalma
Soru Açıklaması

Halkla İlişkiler ve Medyaya Maruz Kalma• Sporcular basına röportaj verirken sponsorun isminden söz edecekler mi?• Basın açıklamalarında sponsorun ismi geçecek mi?• Basın açıklamalarından kim sorumlu olacak?• Sponsor kendi medya pazarlama kampanyasını yürütebilecek mi?

Halkla İlişkiler ve Medyaya Maruz Kalma başlığı altında incelenmesi gerekmektedir. Doğru yanıt C'dir. 

17.
Amaç belirleme Finansal kaynak Esneklik Çevresel faktörler İşbirliği

Yukarıdakilerden hangileri sponsorluk ölçümü için gerekli kriterlerdendir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III, V
Soru Açıklaması

Sponsorluğun ölçümünün yapılması için amaçların belirlenmiş olması, finansal kaynak bulunması, esnek bir yapıya sahip olma, araştırma konusunda uzmanlık bilgisi ve sponsor ile hak sahibi (takım, olay, organizasyon gibi) arasında işbirliğinin bulunması gerekir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk ölçümünde kullanılan ikincil veri kaynaklarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Satış rakamları 
Soru Açıklaması

Seçeneklerin hepsi sponsorluk ölçümü için kullanılan veri kaynaklarıdır. Ancak sadece satış rakamları ikincil veri kaynağı olarak ele alınabilir. Bu nedenle cevap E seçeneğidir. 

19.

Sponsorluk satış görüşmesi yapılırken hangi ikisinin yeri değiştirilirse anlamlı bir aşama oluşur?

I. O¨n çalışma ve hazırlık

II.Karşılıklı görüşme ve tartışma

III. Müşteri ile temasa geçmek

IV. Müşterinin istek ve itirazlarının sonuçlandırılması

V. Satışın sonuçlandırılması

VI.Satış sonrası hizmet ve ilişkinin sürdürülmesi

Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması

Sponsorluk görüşmesi aşamaları aşağıdaki gibidir:

I. O¨n çalışma ve hazırlık

II. Müşteri ile temasa geçmek

III. Karşılıklı görüşme ve tartışma

IV. Müşterinin istek ve itirazlarının sonuçlandırılması

20.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, sponsor adayına yapılan yazılı sunumun taşıması gereken niteliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Sponsorluk paket teklifi faksla gönderilmeli ve öncesinde telefonla sponsorluk görüşmesi yapılmalıdır. 
Soru Açıklaması

Yazılı Sunum• Sponsorluk paket teklifi kesinlikle faksla gönderilmemeli ve telefonla sponsorluk görüşmesi yapılmamalıdır.• Eğer potansiyel sponsor isterse sponsorluk paket teklifi e-posta ile de ayrıcagönderilebilir. Ancak teklif, özel bir dosya içinde sunulmalıdır. Bu dosyatelli dosya olabileceği gibi, cilt de yapılabilir.• Bütün tekliflerde tek tip dosya ve kâğıt kullanılması, kurumsal kimliğininalgılanması bakımından önemlidir.• Paketin içeriği bir Powerpoint sunum hâline getirilip yüz yüze görüşmedekullanılabilir. Bu sunumdan sonra CD’nin dosyanın içine konması unutulmamalıdır.• Dosyanın kapağında; sponsorluk proje önerisinin adı ve hangi kurum içinhazırlandığı belirtilmelidir. En altta tarih ve şehir adı yer almalıdır. Dosyanın ilk sayfası kapakla aynı olmalıdır. Bunların dışında, sayfalar A4 formatında, beyaz, birinci hamur kâğıt olmalıdır.• Yazı karakteri 12 punto, Times New Roman ya da Arial olabilir. 1 ya da 1.5satır aralığı tercih edilebilir. Her bir kâğıdın antetli olması gerekmez amatercih edilebilir.• Pakette daha önceden kararlaştırılan bütün maddeler yer almalıdır. Ancakçok fazla gereksiz bilgiden kaçınılmalı ve paketin dışındaki konulara girilmemelidir.• Sıkışık yazılmış paragraflardan oluşan uzun sayfalar kullanmamalı, düzgün, açık, net bir Türkçe kullanıldığından, gramer ve noktalama yanlışı yapılmadığından emin olunmalıdır.• Alt başlıkların ve her bölümün numaralarının olması okumayı ve sayfalarıbulmayı kolaylaştırır. Her sayfaya girişten itibaren numara konmalı ve içindekiler kısmında sayfa numaraları ve başlıklar yer almalıdır.• Dosyanın başlangıcında ya da dosyaya ek olarak bir zarfta (antetli), tek sayfalık bir mektup konabilir. Mektupta, hitap edilen kurumun ve kişinin açıkadı, unvanı ve tarih yer almalıdır. Bu mektupta resmi bir dille dosyanınamacı ve içinde neler olduğu özetlenmeli, birlikte çalışabilme temennisiabartılmadan belirtilmelidir.• Dosyanın içinde ulaşım bilgileri, kimlerle bağlantıya geçileceği unutulmamalıdır. Mümkünse dosya postayla değil, ilgili kişiye yüz yüze görüşme ileverilmelidir.• Dosya gönderilmeden önce, ilgili kişinin ne zamanları uygun olduğu vb.gibi bilgiler asistanlarından veya kendisinden telefonla/e-postayla öğrenilmelidir. Dosyanın ulaşıp ulaşmadığı daha sonra telefonla veya e-postaylasorulabilir. Ancak bu sorgulamada, “okudunuz mu?”, “destek verecek misiniz?”,“desteğinizi bekliyoruz” gibi sözlü ya da yazılı hiç bir ifade kullanılmamalıdır.• Bu süreçlerden bir ya da iki kişi sorumlu olmalıdır, müşteri ile ilişkileriyürüten kişilerin sakin, herkese karşı nazik, sabırlı, ayrıntıları atlamayankişiler olmalarında fayda vardır.

E seçeneğin ise bu maddeler kapsamına girmemektedir. Doğru yanıt E'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.