Sporda Sponsorluk
Deneme Final Sınavı 10
1.

Tüketicilere yönelik kişisel olmayan, ücreti ödenmiş, ikna etmeye ve bilgi vermeye yönelik, tek yönlü iletişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Reklam
Soru Açıklaması

Tüketicilere yönelik kişisel olmayan, ücreti ödenmiş, ikna etmeye ve bilgi vermeye yönelik, tek yönlü iletişim çeşidi reklamdır. Doğru yanıt B'dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlamanın diğer adlarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "A" Fenomen pazarlama
Soru Açıklaması

Parazit marketing, pusu pazarlama, tuzak pazarlama, asalak pazarlama gibi isimler sinsi pazarlamayı ifade etmek kullanılan kavramlardandır. Fenomen pazarlama ise fenomen üzerinden pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü, sinsi pazarlamadan farklı bir kavramdır. Cevap A seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı iletişim araçlarından değildir ?

Doğru Cevap: "D" Duyuru panoları
Soru Açıklaması

Doğru seçenek D şıkkıdır. Duyuru panoları kurum içi iletişim araçları arasında yer alır.

4.

Sponsorluk ölçümünün değerlendirilmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken kriter aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Sponsorluk amaçları
Soru Açıklaması

İmajını kuvvetlendirmek isteyen bir işletmenin öncelikle satışlarını değerlendirmesi yanıltıcı olabilir. Bu nedenle sponsorluk başarısının değerlendirilmesinde öncelikle sponsorluk amaçlarından yola çıkılmalıdır. 

5.

Aşağıdakilerden hangisi basın bülteni kavramını en iyi biçimde vermiştir ?

Doğru Cevap: "D" Kurum, kuruluş veya markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgilerin yer aldığı metindir.
Soru Açıklaması

Doğru seçenek D şıkkıdır. Kitle iletişim araçlarına bir kurum veya kuruluş tarafından gönderilen ve içerisinde yine sözü edilen kurum, kuruluş ya da markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgilerin yer aldığı yazılı metine basın bülteni adı verilmektedir.

6.

Spor karşılaşmaları sonrasında sporcular ve takımlarla gerçekleştirilen basın sohbetleri veya takım kampı turları, hangi duyurum faaliyetleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Planlanmış duyurumlar
Soru Açıklaması

Planlanmış duyurumlar: Bu tip duyurumlar kurumun amaçları doğrultusundaaçılış, sergi, kokteyl, basın toplantısı gibi kurum veya kuruluş tarafından planlanmış faaliyetlerden oluşur. Bu tür faaliyetler basın toplantıları, basın bültenleri,kurumsal içerikli konuşmalar ve sunuşlardan oluşur.Spor karşılaşmaları sonrasında sporcular ve takımlarla gerçekleştirilen basınsohbetleri veya takım kampı turları, planlanmış duyurum faaliyetleri arasında yeralır. Halkla ilişkiler uzmanları, hangi sporcunun ne tür sorularla karşılaşabileceğini önceden kestirerek bu sporcularla verecekleri yanıtlarda ne düzeyde bilgi yeralacağı gibi konuları önceden planlayabilirler.

Doğru yanıt A'dır. 

7.

Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki hangi aşamayı oluşturur?

Doğru Cevap: "A" Geri bildirim 
Soru Açıklaması

Duyurum faaliyetlerine maruz kalan hedef kitle ve paydaş sayısı ile hedef kitle ve paydaşların duyurumun amacına uygun davranış geliştirmeleri, genel iletişim modelindeki geri bildirim aşamasını oluşturur.Doğru cevap ''A'' şıkkıdır.

8.

Kimliği belirlenebilir bir kuruluşun pazarlama sunusunun, kişiler tarafından doğrudan doğruya sürülmesine yarayan; ikna edici iletişim ve tutundurma faaliyeti olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kişisel satış
Soru Açıklaması

Kişisel satış, müşterilerle karşılıklı olarak alım satım ilişkilerinin yaratıldığı yüz yüze olan iletişim şeklidir. Tanım olarak kişisel satış; kimliği belirlenebilir bir kuruluşun pazarlama sunusunun, kişiler tarafından doğrudan doğruya sürülmesine yarayan; ikna edici iletişim ve tutundurma faaliyetidir. Amerikan Pazarlama Birliği (AMA), kişisel satışı, satış yapmak amacı ile bir ya da daha çok satın alıcı ile konuşarak sözel sunuşta bulunma olarak tanımlamaktadır.

9.
Amaçların gözden geçirilmesi Sonuçların ölçülmesi Raporlama Performans ölçümlerinin oluşturulması Karşılaştırmalı değerlendirmenin oluşturulması Değerlendirme araçlarının seçimi

Sponsorluk değerlendirme sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "D" I, IV, VI, V, II, III
Soru Açıklaması

Sponsorluk değerlendirme süreci amaçların gözden geçirilmesi ile başlar. İkinci aşama, performans ölçümlerinin oluşturulmasını kapsar. Sürecin üçüncü aşamasında değerlendirme için hangi araçların seçileceği konusu ele alınır ve dördüncü aşama olan kıyaslanacak ölçümlerin oluşturulması ile devam eder. Beşinci aşamada sponsorluk sonuçları ölçülür ve son adım olan raporlamada bunlar yazılı hale getirilip ilgili taraflara sunulur. Süreçte bulunan her bir aşama diğer aşamalarla ilişkili olup, geri bildirim mantığı ile dönütler verir. Sürecin başına dönerken ortaya çıkan sapmalar hesaba katılarak tekrar bir planlamaya gidilir.

10.

Ülkemizde hentbol takımları, sponsor bulmada oldukça zorlanmakta; çok düşük bütçelerle sponsorluk anlaşmaları imzalamaktadırlar. Talebe dayalı fiyatlandırma çerçevesinden bakıldığında, bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hentbolun; futbol, basketbol ve voleybola göre popülerliğinin düşük olması.
Soru Açıklaması

Pazarda var olan ya da ortaya çıkması tahmin edilen talep durumu fiyatlandırma stratejisinin belirleyicisi konumundadır. Yüksek talebin söz konusu olduğu sponsorluklarda fiyatın yükselmesi söz konusu iken, son derece düşük talebin olduğu durumlarda ise tersi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Örneğin, orienteering gibi spor dallarına olan ilgi düzeyi düşük olduğundan, sponsorluk bulmakta büyük sıkıntı çekilmektedir. Aynı şey ülkemizde hentbol için de söylenebilir. Hentbol takımlarının sponsorluğuna yönelik talep, basketbol, voleybol ve özellikle de futbola oranla oldukça düşüktür.

11.

Sponsorluk duyurum araçlarından biri olan basın bültenlerinin etkili olabilmesi için bülten içerisinde hangi bilginin yer alması gerekli değildir?

Doğru Cevap: "E" Sponsor işletmenin elde edeceği fayda
Soru Açıklaması

Hedef kitlenin, sponsor olan işletmenin sponsorluk anlaşmasında elde edeceği yararları bilmesi şart değildir. 

12.
2004 Atina Olimpiyatlarında, yerel otorite aldığı kararla, şehirdeki 10.000 billboardu temizlemiş, geri kalanları da sadece oyunların resmi sponsorun kullanmasına izin vermiştir. Yerel otoritenin sinsi pazarlamanın egellenmesine yönelik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Etkinlik Çevresinin Kontrol Altına Alınması
Soru Açıklaması

Sinsi pazarlamanın engellenmesine yönelik olarak etkinlik çevresine de görevdüşmektedir. Etkinliği organize edenler, temiz bir ortam için planlı hareket etmek durumundadırlar. Bunun anlamı, resmi sponsorun rakiplerinin, tutundurma amaçlı olarak herhangi bir şeyi kullanamayacağı bir ortam yaratılmasıdır. Bu olay buna bir örnektir. Doğru cevap B'dir. 

13.

Spor Genel Müdürlüğü'nün talimatlarına göre yazılı teklifi reddeden kuruma  başka bir sponsorluk teklifi gönderebilmek için en az ne kadar süreyle beklenmelidir?

Doğru Cevap: "C" 1 yıl
Soru Açıklaması

Sponsorluk paketinin sponsor adayına sunulmasında sponsor adayının tercihine göre yazılı ya da sözlü sunum yapılabilir. Yazılı ve sözlü sunumda ele alınması gerekenler Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İnternet sayfasında ele alınmaktadır. Bu talimatlara göre yazılı teklifi reddeden kuruma en az 1 yıl başka bir sponsorluk teklifi gönderilmemelidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi A-ERIC Modeli’nin unsurlarından birisi değildir? 

Doğru Cevap: "B" Sürdürülebilirlik (Sustainability)
Soru Açıklaması

Sponsorluk uygulamaları bir iletişim aracı olarak ele alınırken üzerinde durulması gereken ve A-ERIC Modeli olarak tanımlanan bir sponsorluk iletişim modeli bulunmaktadır. Sponsorluğun nasıl çalıştığını açıklamaya yardım eden A-ERICModeli’ne göre sponsorluk uygulamaları bağlantı/çağrışım, maruz kalma, ilişki vebütünleşik iletişim yoluyla işler ve sponsorluk uygulamaları konusunda sponsora ipuçları verir. 

Doğru yanıt B'dir. 

15.

Sponsorluk uygulamaları işletmeler için ne tür bir yatırım aracıdır?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama ve İletişim yatırımıdır.
Soru Açıklaması

Sponsorluk uygulamaları işletmeler için bir pazarlama ve iletişim yatırımıdır. Buanlamda; işletmeler getiri sağlamak amacıyla sponsorluk faaliyetlerine yönelir.

Doğru yanıt E'dir. 

16.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, genel olarak sponsorluk paketlerin içeriği açıklanmıştır? 

Doğru Cevap: "A" İçerisinde birçok bölümün ve özelliğin bulunduğu kapsamlı pazarlama ürünleridir. 
Soru Açıklaması

Sponsorluk paketleri, içerisinde birçok bölümün ve özelliğin bulunduğu kapsamlıpazarlama ürünleridir. 

Doğru yanıt A'dır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim araçlarından değildir ?

Doğru Cevap: "C" Duyurum faaliyetleri
Soru Açıklaması

Doğru seçenek C şıkkıdır. Duyurum faaliyetleri kurum dışı iletişim araçlarında yer alır. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi genel iletişim modelinin ögelerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Destek
Soru Açıklaması

Genel iletişim modeli kaynak, mesaj, alıcı, gürültü ve geri besleme ögelerinden oluşur.

Doğru yanıt A'dır. 

19.

Sponsorlukların ilk kez resmi sponsorlar, tedarikçiler ve lisansçılar olmak üzere üç kategoriye ayrıldığı olimpiyatlar kaç yılında yapılmıştır?

Doğru Cevap: "E" 1984
Soru Açıklaması

Sponsorlukların ilk kez resmi sponsorlar, tedarikçiler ve lisansçılar olmak üzere üç kategoriye ayrıldığı olimpiyatlar 1984 yılında yapılmıştır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı iletişim araçlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Duyuru Panoları
Soru Açıklaması

Gazete ve dergiler, televizyon ve radyolar, web sayfaları, sergiler ve fuarlar, sponsorluk faaliyetleri, duyurum faaliyetleri kurum dışı iletişim araçları içerisinde yer alırken, duyuru panoları kurum içi iletişim araçları içerisinde yer almaktadır.

Doğru yanıt E'dir.  

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.