Ünite 4: Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersi Kapsamındaki Uygulama Kuruluşları

Giriş

Türkiye’de sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar, sosyal hizmet sunan kuruluşların hukuki niteliğine bağlı olarak sınıflandırılabileceği gibi, sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşların çalışma modellerine, hizmet verilen nüfus ya da gereksinim gruplarına veya sosyal hizmet refah alanlarına göre de sınıflandırılabilir.

İster kamuya ve özel sektöre, isterse yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine bağlı olsun sosyal hizmet sunan kuruluşları genel kabul görmüş bir ayrımla hizmet verilen nüfusa ya da gereksinim gruplarına göre “yaşlılara ve engellilere, çocuklara ve gençlere, kadınlara, ailelere ve topluma, göçmenlere ve mültecilere, madde bağımlılarına ve diğer gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet kuruluşları” şeklinde sınıflandırmak da mümkündür:

Yaşlılara ve Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Özel Bakım Merkezleri
 • Aktif Yaşam Merkezleri
 • Huzurevleri
 • Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Darülaceze Başkanlığı
 • Evde Bakım Hizmeti

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Çocuk Yuvaları
 • Yetiştirme Yurtları
 • Kreş ve Gündüz Bakımevleri
 • Çocuk Evleri
 • Çocuk Evleri Sitesi
 • Çocuk Destek Merkezleri
 • Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
 • Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri
 • Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri Koordinasyon Merkezi
 • Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri
 • Çocuk İzlem Merkezleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Eğitim Evleri
 • Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • İçişleri Bakanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü

Kadınlara Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Kadın ve Erkek Konukevleri
 • Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,
 • Kadın Dayanışma Vakfı
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Ailelere ve Topluma Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar
 • Toplum veya Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Sosyal Hizmet Merkezleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Merkezleri
 • Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri
 • Aile Mahkemeleri.

Göçmenlere ve Mültecilere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği
 • Uluslararası Göç Örgütü

Diğer Gereksinim Gruplarına Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

Diğer gereksinim gruplarına yönelik sosyal hizmet sunan kuruluşları Türkiye açısından şu şekilde sıralayabiliriz:

Madde Bağımlılarına Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri
 • Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (UMUD)
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Afetzedelere Yönelik Yardım ve Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Türkiye Kızılay Derneği
 • Türkiye Deprem Vakfı
 • Arama Kurtarma Derneği (AKUT)
 • Jandarma Arama ve Kurtarma

Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
 • Şehit Aileleri Federasyonu
 • Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği
 • Türkiye Muharip Gaziler Derneği

Sağlık Hizmetine Gereksinim Duyan Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri
 • Hasta İletişim Birimleri ve Kanser Erken Teşhis
 • Tarama ve Eğitim Merkezi

Hükümlülere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
 • Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
 • Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları
 • Açık Ceza İnfaz Kurumları

LGBT Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet Sunan Kuruluşlar

 • Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL)
 • Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
 • Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği