• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi genellikleekonomideki para politikasını uygular?
Doğru Cevap: "E" Merkez bankaları
Soru Açıklaması
E şıkkı
2.

Türkiye'de ilk devlet bankası sıfatıyla kurulan banka hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ziraat Bankası
Soru Açıklaması

b şıkkının merkez bankası sıfatı vardır; c şıkkı ilk özel banka; d şıkkı ilk kalkınma bankası ve e şıkkı konut kredisi bankasıdır. Cevap A şıkkıdır. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara fon sunanların talep ettikleri varlığa verilen isimdir?
Doğru Cevap: "A" Finansal Varlık
Soru Açıklaması
Finansal Varlık seçeneklerdeki tek ispat belgesini oluşturur. Diğer seçenekler finansal varlıkların özelliklerini oluşturmaktadır.
4.
Devletin finans sistemine sağladığı başlıca koruma önlemleri mevduat garantisi ve merkez bankasının bankalara sağladığı likidite olanağıdır. İlk olarak bu mevduat sahiplerinin mevduatlarını yatıracakları bankaları seçerken daha az araştırma yapmasına, hatta bazı durumlarda örneğin daha riskli kurumların daha iyi getiri sunması durumunda daha riskli kurumlara kaymalarına yol açabilir. İkincisi, kurumlar da mevduat sahipleri korunacağı için daha fazla risk alabilirler. Mevduat sigortası olduğu için mevduat sahipleri daha riskli kurumlardan gerekli risk primini talep etmeyecekler ve kurumlar bir anlamda devlet tarafından bir ölçüde sübvanse edilmiş olacaktır. Sonuç olarak, Finansal kurumlar devletin sağladığı güvenlik önlemlerini kötüye kullanabilirler. Yukarıdaki bilgi devletin finansal piyasaları düzenlemesinin sebeplerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki çöküntü
Soru Açıklaması
Paragrafta açıklanan bilgi ahlaki çöküntü ile alakalıdır.
5.
Anonim şirketlerin kâr ve zarar karşılığı ihraç ettikleri menkul değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kar Zarar Ortaklığı Belgesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde finansal varlıkların özellikleri bir arada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Paraya çevrilebilirlik, Bölünebilirlik, Geri dönülebilirlik, Getiri, Vade
Soru Açıklaması
Finansal varlıkların başlıca özelliklerinin yer aladığı şık "a " şıkkıdır.
7.
Yabancı bir ihraççı tarafından başka bir ülkede, o ülkenin para birimi cinsinden, ihraca aracılık eden konsorsiyumun da o ülke kuruluşlarından olduğu ve o ülke piyasası ile sınırlı tahvil ihraçlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yabancı Tahvil İhraçları
Soru Açıklaması
Yabancı bir ihraççı tarafından başka bir ülkede, o ülkenin para birimi cinsinden, ihraca aracılık eden konsorsiyumun da o ülke kuruluşlarından olduğu ve o ülke piyasası ile sınırlı tahvil ihraçlarına, Yabancı Tahvil İhraçları denir.
8.

Euromerkezler coğrafi dağılımları dikkate alınarak sıralandığında beş ana merkez olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki merkezlerden hangisi doğru ifade edilmemiştir?

Doğru Cevap: "C" Nassau-Bahama, Cayman Adaları ve Panama’dan oluşan Afrika merkezleri
Soru Açıklaması

Nassau-Bahama, Cayman Adaları ve Panama’dan oluşan merkezler Afrika değil, Karayip merkezleri olduğundan yanlıştır. Buna göre doğru cevap C’dir.

9.
Fiyatları bir başka ürünün fiyatına bağlı olan ürünlere ne ad verilir?  
Doğru Cevap: "D" Türev ürün 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde opsiyon çeşitlerinden üç tanesi yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hisse senedi opsiyonlarıEndeks opsiyonlarıDöviz opsiyonları
Soru Açıklaması
Hisse senedi opsiyonları Endeks opsiyonları Döviz opsiyonları Seçeneği doğrudur ve " D" seçeneğinde verilmiştir.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi Kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan kişilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımcılar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde şirkete fon girişi olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bedelli hisse senetleri çıkarımı
Soru Açıklaması
13.
Finansal piyasaların uluslararası bir özellik kazanma süreci nezaman hız kazanmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1980'lerden sonra
Soru Açıklaması
1980'ler sonrası artan oranda entegrasyon piyasaların küreleşmesine neden olmuştur. Doğru cevap : B
14.
Aşağıdakilerden hangisi 2499 Say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nda sıralanan sermaye piyasası kurumları arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" sosyal güvenlik kurumları
Soru Açıklaması
Ülkemizde sermaye piyasası kurumları 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olup aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar olarak yer almaktadır.
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bankacılık sektörünün yapılanma sürecinin tamamlandığı yıllar yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" 2002-2008
Soru Açıklaması
Bankacılık sektörünün yapılandırma süreci, 2001 Krizini takip eden iki yıl içinde büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yeniden yapılandırma sürecini takip eden 2002- 2008 dönemi, bankacılık sektörü için bir büyüme ve gelişme dönemi olmuştur. Bu nedenle doğru cevap "D" seçeneğinde yer almaktadır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem gören ürünlerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Aracı kuruluş varantları
Soru Açıklaması
İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda hisse senetleri, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları ve aracı kuruluş varantları işlem görmektedir.
17.
I. Sermaye koyma teşkilatlandırma, hizmet birimlerinin tamamlanması ve kamuya duyurma,II. Mevduat toplama, kaynak oluşturma,III. Kredi verme, kaynak kullandırma,IV. Faaliyetlerin denetimi,Yukardakilerden hangileri banka faaliyetleri safhalarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Banka faaliyetleri genel olarak dört safhadan oluşmaktadır. Bunlar:I. Sermaye koyma teşkilatlandırma, hizmet birimlerinin tamamlanması ve kamuya duyurma,II. Mevduat toplama, kaynak oluşturma,III. Kredi verme, kaynak kullandırma,IV. Faaliyetlerin denetimi,
18.
"İşletmeler, kendilerine iliskin finansal ve finansal olmayan bilgileri karar alma mekanizmalarında kullanmak amacıyla farklı şekil ve içeriklerde üst düzey yöneticilere ve hissedarlara sunabilmektedir. Bilgilerin şekil ve içerikleri, her işletmenin kendine özgü durumlara göre değişebilmektedir."   Kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olan tarafların kamuya sunabilecekleri bilgileri çeşitli açılardan sınıflandırmak mümkündür. Yukarıda verilen bilgiler bu sınıflandırmalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?            
Doğru Cevap: "B" Sunulan taraflar bakımından
Soru Açıklaması
Kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olan tarafların kamuya sunabilecekleri bilgileri sunulan taraflar bakımından ele alınacak olursa, bu sınıflandırma ile ilgili şunlar söylenebilir: İç raporlama ve dış raporlama olarak ikiye ayrılabilir. İşletmeler, kendilerine iliskin finansal ve finansal olmayan bilgileri karar alma mekanizmalarında kullanmak amacıyla farklı şekil ve içeriklerde üst düzey yöneticilere ve hissedarlara sunabilmektedir. Bilgilerin şekil ve içerikleri, her işletmenin kendine özgü durumlara göre değişebilmektedir.  
19.
Aşağıdakilerden hangisi para ve sermaye piyasalarının küreselleşmesinin sonuç-larından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Finansal serbestleşmenin azalması
Soru Açıklaması
Finansal serbestleşmenin azalması, para ve sermaye piyasalarının küreselleşmesinin sonuçlarından biri değildir.
20.
1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresi'ne katılan sanayicilerin önerileri doğrultusunda bir sanayi bankasının kurulmasına karar verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" 1925- Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler