• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi küresel tahvil piyasasının sınıflandırılmasında kullanılan başlıca kıstaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tahvil getirisi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Doğrudan Yatırımların Azalması
Soru Açıklaması
Finansal piyasaları globalleşmeye yönlendiren temel faktörler şu şekilde özetlenebilir: • Finansal Liberalleşme • Finansal Yenilikler ve Teknolojik İlerlemeler • Mali Krizler • Finansal Piyasalarda Yakınlaşma • Finans Sektöründe Birleşmeler ve Devralmaların Artması • Doğrudan Yatırımların Artması
3.
Bir yıldan daha uzun vadeli finansal araçların işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye piyasaları
Soru Açıklaması
A şıkkı
4.
Aşağıdakilerden hangisi sabit veya değişken getiri sağlayabilen bir faizsiz sermaye piyasası aracıdır?
Doğru Cevap: "A" Sukuk
Soru Açıklaması
5.
A.B.D.’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yankee Piyasası
Soru Açıklaması
A.B.D.’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ''Yankee Piyasası'' denilmektedir.
6.
Finansal gelişmişlik endeksinde ülkeler aşağıdaki kriterlerden hangisine göre değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "A" Finansal borçlar
Soru Açıklaması
A
7.
Bank of North America hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1782
Soru Açıklaması
8.
Sahibine ihraççı ortaklığın veya payları borsada işlem gören başka bir ortaklığın belirli sayıda hissesini, belirli bir fiyattan, belirli bir dönem içerisinde satın alma hakkı veren sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ortaklık Varantı
Soru Açıklaması
9.
Elde ettikleri bilgi çerçevesinde şirketin sürekliliği, finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin fikir sahibi olması ve buna göre şirketle ilişkisinin devam edip etmeyeceği kararını vermesi gerekenler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tedarikçiler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliği değildir?
Doğru Cevap: "C" Geri dönülmezlik
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
Hollanda’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rembrandt Piyasası
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Finansal piyasaların serbestleşerek yabancı yatırımcılara açılması
Soru Açıklaması
Piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan üç faktörden biri, finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımcılara açılmasıdır.
13.
Piyasalara yatırım yapanlar arasında ağırlığın bireysel yatırımcılardan kurumsal yatırımcılara kaymasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Finansal piyasaların kurumsallaşması
Soru Açıklaması
14.
Dünya Ekonomik Forumu (“WEF”) bünyesinde Finansal Gelişim Raporu hangi sıklıkta yayınlamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Her yıl
Soru Açıklaması
15.
I- Finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımcılara açılması.II- Teknolojik gelişmelerin dünya piyasalarının takibini, fırsatların analizini ve işlem yapmayı kolaylaştırması.III- Finansal piyasaların artan oranda kurumsallaşması.Yukarıdakilerden hangisi piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörler ; 1) Finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımcılara açılması, 2) Teknolojik gelişmelerin dünya piyasalarının takibini, fırsatların analizini ve işlem yapmayı kolaylaştırması, 3) Finansal piyasaların artan oranda kurumsallaşması.
16.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avro'ya geçmemiştir?
Doğru Cevap: "C" İsveç
Soru Açıklaması
17.
Finansal piyasaların temel dayanağı hangi unsurun yerleştirilmesidir?
Doğru Cevap: "D" Güven
Soru Açıklaması
Güven
18.
Aşağıdakilerden hangisi avroya katılmayan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" İsveç
Soru Açıklaması
Danimarka, İsveç ve İngiltere Avro'ya katılmadı.
19.

Amacı finans sisteminin bir bütün olarak istikrarının ve sağlığının korunması olan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler