• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
XYZ şirketi hissesarı Muharrem bey, aşağıdakilerden hangisini yaparsa hisse senedi sahipliğinin veya ortaklığın kendisine sağlamadığı bir hakkı kullanmaya girişmiş olur?
Doğru Cevap: "E" Şirket adına bir yatırım kararı verirse
Soru Açıklaması
Hisse senedi, şirket sermayesinin belirli bir kısmını temsil eder ve sahibine her türlü ortaklık haklarından yararlanma imkânı sağlar. Bu haklar şunlardır: • Ortaklık hakkı, • Yönetime katılma (oy) hakkı, • Kâr payı (temettü) ve temettü avansı alma hakkı, • Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı), • Bedelsiz pay alma hakkı • Tasfiyeden pay alma hakkı, • Bilgi edinme hakkı sağlar.
2.
İspanya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Matador piyasası
Soru Açıklaması
İspanya'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ''Matador Piyasası'' denir.
3.
İlk kamu bankasının kurulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eski Yunan
Soru Açıklaması
Eski Yunan'da, bankerlerin çok yüksek faiz almaları sonucu her site bir devlet bankası kurmuştur.
4.
Aşağıdakilerden hangisi İspanya yabancı menkul kıymet piyasası için oluşturulmuş hatırlanması kolay isimlerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Matador
Soru Açıklaması
İspanya'da yabancı menkul kıymetlerin ,işlem gördüğü piyasaya ''Matador Piyasası'' denir.
5.
Esas itibariyle bir ekonomideki kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve tahsis edilmesi amacı çerçevesinde şirket faaliyetleri ile ilgilenenler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Devlet ve ulusal düzenleyici ve denetleyici otoriteler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi finansal gelişim endeksi temelinde ülkelerin finansal gelişmişliklerine göre sıralanmasında dikkate alınan alanlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" İç çevre
Soru Açıklaması
Endeks, ülkeleri finansal gelişmişliklerine göre sıralarken 7 alanı dikkate almaktadır. Bunların arasında iç çevre diye bir kıstas yoktur.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nde perakende düzeyinde yürütülen finansal hizmetlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Şirketler sorunu
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi ikincil paydaşlardandır?

Doğru Cevap: "C" Devlet
Soru Açıklaması

İkincil paydaşlar; sivil toplum örgütleri, devlet, eylemci gruplar, medya, halk, sponsorlar gibi işletme faaliyetlerini etkileyen ve işletme faaliyetlerinden etkilenen paydaşlardır.

9.
Bankacılık mesleğinin gelişmesi, bankalar arasında dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1958
Soru Açıklaması
10.
Garanti Bankası hangi dönemde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Özel Bankaların Geliştiği Dönem
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi likidite kavramını tanımlayan bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Menkul kıymetlerin pazarlanabilirliği
Soru Açıklaması
12.
Tasarruf sahibi kişilerin tasarruflarını toplayarak bunları gelir sağlayıcı işlere kredi yoluyla kanalize eden, senet tahsili, para nakli ve emanet kabulü gibi çeşitli hizmetler veren işletmelere ne ad verilir.
Doğru Cevap: "B" Bankalar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyetler yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü bankaların gerçekleştirecekleri etkinlikler arasında yer almaktadır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) bünyesinde yer alan piyasalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yatırım fonu piyasası 
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki bankalardan hangisi, 1933-1944 yılları arasında, kamu tarafından özel amaçlı kurulan bir banka değildir?
Doğru Cevap: "E" Akbank
Soru Açıklaması
16.
Türev piyasalarda aynı ürünün aynı anda farklı fiyatlarla alınıp satılmasından kazanç elde etmek amacıyla ucuz olduğu yerden alıp pahalı olduğu yerde satarak risk almadan kazanç elde eden işlemciye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Arbitrajcı
Soru Açıklaması
Türev piyasalarda, korunmak isteyenler ve spekülatörler yanında, arbitrajcılar da faaliyet gösterir. Arbitraj, aynı ve eşit miktardaki bir malın eş zamanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer piyasada avantajlı bir fiyattan satılarak riske girmeden, fiyat farklılıklarından dolayı kâr elde edilmesi işlemidir. Bu işlemi yapanlara, arbitrajcı denilmektedir.
17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bankaların işlevlerinden birisi yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Finansal aracılık
Soru Açıklaması
Bankaların işlevlerini sıralayınız. Cevap: Bankaların beş temel işlevi, • finansal aracılık, • mali bilgi üretimi, • fiyat bilgisi üretimi, • kaynak tahsis kararının alınması ve • risk yönetimidir. Bu nedenle doğru yanıt "B" seçeneğinde yer almaktadır.
18.
Düzenleme kavramının tanımında hangi bilim açısından bakıldığında "kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi" konuları ön plana çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hukuk açısından
Soru Açıklaması
Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır.
19.
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kağıt paraya verilen isim nedir?
Doğru Cevap: "B" Kaime
Soru Açıklaması
20.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliğini gidererek, sanayinin gelişmesini hızlandırmak amacıyla faaliyet gösteren bankalara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Kalkınma Bankası
Soru Açıklaması

Kalkınma bankaları özellikle gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliğini gidererek, sanayinin gelişmesini hızlandırmak amacıyla faaliyetgösterirler.Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler