• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi halka sunulmayan ve şirketin elinde bulundurduğu hisse senetleridir?
Doğru Cevap: "A" Kasa hisse senetleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların sınıflandırılmasında ödemelerin yapılma kriterini dikkate almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Vadeli Piyasa
Soru Açıklaması
Hemen ya da iki iş günü içinde ödeme yapmak ya da daha uzun süreli ödeme içeren piyasa olmak kriterini sadece VADELİ PİYASA oluşturmaktadır.
3.
Aşağıdakilerden hangisi birincil paydaşlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Halk
Soru Açıklaması
4.
Anonim şirketlerin veya iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borç senedi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Volatilite 
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Bankacılık Kanunu çerçevesinde Türk bankacılık sisteminde bankaların gerçekleştirebileceği faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bankacılık Kanunu'nun denetleme işlemi
Soru Açıklaması
Bankacılık Kanunu bankaların işi değildir.
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlar yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlar sıralanmıştır.
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde küresel krizi döneminde Türkiye' nin sergilediği performans yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Olumlu
Soru Açıklaması
Küresel Kriz sürecinde Türkiye’de bankacılık sektörü son derece olumlu bir performans sergilemiştir. Bu nedenle doğru cevap "E" seçeneğinde yer almaktadır.
9.
Türkiye'deki SPK ile Yunanistan sermaye piyasası denetleme kurumu bölgesel bir komite içinde bir araya gelmiş ise bu birlikteliği sağlamış olan uluslararası çatı örgüt hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" IOSCO
Soru Açıklaması
Dünya’daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan IOSCO 1983 yılında kurulmuş olup dünyadaki regülatör kurumları farklı coğrafi alanların komiteleri altında örgütlemektedir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin üretimini ana merkezinin bulunduğu ilke sınırları dışına yayarak yabancı ülkelerde yalnız ya da ortaklarla üretim tesisi kurması şeklinde geçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan Yatırımlar
Soru Açıklaması
Doğrudan Yatırımlar, seçenekler arasındaki reel yatırımı temsil etmektedir. Uluslar arası yatırımın temel türlerinden birini oluşturmaktadır.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.
Uluslararası piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Herhangi bir ülkenin yasal düzenlemelerine tabi olmamaları
Soru Açıklaması
Uluslararası piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının en önemli ayırt edici iki özelliğinden biri; Herhangi bir ülkenin yasal düzenlemelerine tabii olmamasıdır.
12.
Kamuyu aydınlatma platformunda kimlik doğrulama unsuru nedir?
Doğru Cevap: "A" Elektronik imza
Soru Açıklaması
Elektronik imza
13.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye artışlarına göre hisse senetlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Bedelsiz hisse senetleri
Soru Açıklaması
Bedelli hisse senetleri: Bedelli hisse senetleri, karşılığında şirkete taze para girişi sağlayan senetlerdir. Bedelli hisse senetleri, kuruluş aşamasında veya sermaye artırımlarında, eski ortakların rüçhan haklarını kullanmalarıyla veya halka arz yoluyla üçüncü kişiler tarafından satın alınırlar. Bedelsiz hisse senetleri: Bedelsiz hisse senetleri ise, dağıtılmayan kârlar, yeniden değerleme değer artış fonu, sabit varlıkların satışından elde edilen kazançlar veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle çıkarılan ve işletmeye fon girişi sağlamayan hisse senetleridir.
14.
I. Kamu BankalarıII. Özel BankalarIII. Evrensel BankalarIV. Yabancı Bankalar V. Uzman BankalarBankalar sermayesine göre gruplandırıldığında yukarıdakilerden hangileri bu grup içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması
Sermayesine göre bankalar;Kamu Bankaları, Özel Bankalar,Yabancı Bankalar,
15.

Kurumsal yönetim çalışmaları ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
  Kurumsal yönetim çalışmaları 70 ve 80’li yıllarda ABD’de ortaya çıkmış, 90'lı yyılların başından itibaren ABD dışındaki ülkelerde görülmeye başlanmıştır.       bBaşlangıçta büyük ekonomilere sahip ülkeler (Japonya, Almanya, İngiltere) kurumsal yönetim uygulamalarına ilgi göstermiştir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektörünün asıl işi olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" Finansal aracılık yapma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fon türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Senet Fonları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0 - 45 gün olan fonlardır?
Doğru Cevap: "C" Likit Fonlar
Soru Açıklaması
19.
Avronun doğum tarihi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1999
Soru Açıklaması
AB üyesi 15 ülkeden 11'nin katılımıyla 1 Ocak 1999'da Avro doğdu.
20.
Kayıtlı sermaye sistemi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili kolaylaştırma sağlayan bir kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Sermaye artırımına gidilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler