• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Fiyatları başka bir ürünün fiyatına bağlı olan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Türev ürün
Soru Açıklaması
2.
I. Gücün aşırı yoğunlaşmasını sağlamasıII. Kurumların hesap verebilirliğinin artmasıIII. Bir kurumun diğerini gölgede bırakma olasılığının olmamasıIV. İki farklı kültürü kaynaştırma probleminin yaşanmamasıYukarıdakilerden hangisi/hangileri ikiz tepe yaklaşımının avantajlarıdır?
Doğru Cevap: "D"  II, III ve IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcılardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Bireyler
Soru Açıklaması
Bireysel yatırımcılar kendi adına nispeten ufak yatırımlar yapan şahıslar demektir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak klasik anlamdaki bütün bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmak temeline dayanan bankacılık anlayışını benimsemiş olan kuruluştur?
Doğru Cevap: "C" Evrensel bankalar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların başlıca özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Bölünebilirlik
Soru Açıklaması
6.

Bir alacaklının herhangi bir kredi olayına karşı, üçüncü bir kişiye belli bir ücret ödeyerek alacağını garanti altına aldığı bir kıymetli evrakı ifade eden kredi türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kredi Temerrüt Swapları
Soru Açıklaması

Kredi türevleri içerisinde en çok kullanılan enstrümanlardan biri kredi temerrüt swaplarıdır(CDS). CDS; bir alacaklının herhangi bir kredi olayına karşı, üçüncü bir kişiye belli bir ücret ödeyerek alacağını garanti altına aldığı bir kıymetli evrakı ifade etmektedir.

7.
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kağıt paraya ne ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kaime
Soru Açıklaması
8.
Yatırım fonlarının sınıflandırılma kriterlerine göre, karşılaştırma ölçütü ağırlığında en az %75 yabancı hisse senedi endeksi olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Uluslararası hisse fonları
Soru Açıklaması
9.
Hangisi para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Hisse senedi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilecek azami hisse senedi miktarı ile ilgili bir sistemdir?
Doğru Cevap: "A" Kayıtlı sermaye sistemi
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "A" Banka bonosu
Soru Açıklaması
12.

Türkiye'de Ulusal Bankalar Dönemi hangi yılları kapsar?

Doğru Cevap: "A" 1923-1932
Soru Açıklaması

b şıkkı özel amaçlı devlet bankalarının dönemi; c şıkkı özel amaçlı bankaların dönemi; d şıkkı planlı dönem; e şıkkı serbestleşme ve dışa açılma dönemini kapsar Cevap A şıkkıdır.

13.
Bankacılık alanına ilişkin düzenleme ve denetim Merkez Bankası ve Bankacılık Otoritesi tarafından yapılırken sermaye piyasasına ilişkin düzenleme 1 Ağustos 2003 tarihli “Financial Security Act” ile kurulan The Autorité des marchés financiers (AMF) tarafından yapılmaktadır.Düzenleme faaliyeti ile ilgili bu son gelişmeler hangi ülkede yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" FıransaFransa
Soru Açıklaması
14.
Ülkemizde kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler hangi kanunda yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sermaye Piyasası Kanunu
Soru Açıklaması
Ülkemizde kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler, sermaye piyasası kanununda düzenlenmiştir.
15.
Küçük tasarruf sahibiyseniz birikimlerinizi değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisini seçmeniz düşük risk ve iyi getiri bakımından daha yerinde bir karar olabilir?
Doğru Cevap: "C" Yatırım Ortaklıkları
Soru Açıklaması
Yatırım ortaklıklarının temel işlevi küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı paydaşları ile paylaşmaktır. Yatırım ortaklıkları farklı menkul kıymetlere yatırım yaparak ve bu hizmeti uzmanlar tarafından profesyonelce yaparak riski dağıtmakta, azaltmakta ve küçük tasarruf sahipleri için iyi getiri elde etme imkanı sunmaktadır.
16.

Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Primli hisse senedi
Soru Açıklaması

Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine primli hisse senedi denilmektedir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi öncü ülke örnekleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Pakistan
Soru Açıklaması
Afrika ülkeleri, Pakistan, Vietnam öncü ülke örnekleri içinde yer almaktadır.
18.
Aşağıdakilerden hangisi 20. yy dünya bankacılık sektöründe meydana gelen en önemli gelişme olarak görülmektedir?
Doğru Cevap: "A" ABD'de çıkarılan federal rezerv kanunu
Soru Açıklaması
Şıklarda sayılan tüm gelişmeler 20. yy içinde meydana gelen önemli olaylar olmasına rağmen en önemli gelişme ABD'de 1913 yılında çıkarılan federal rezerv kanunu neticesinde sermayenin ABD'ye akması ve bu alanda İngiltere'nin üstünlüğünü kaybetmesidir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülke örnekleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
WEF bünyesinde 2011 yılında yayımlanan Finansal Gelişim Raporunda Japonya 8. sıradadır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi tedavül bakımından hisse senetlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Nama yazılı hisse senetleri
Soru Açıklaması

Tedavül Bakımından Hisse SenetleriNama yazılı hisse senetleri: Nama yazılı hisse senetleri, şirket defterinde yazılı kimseler adına düzenlenir. Mülkiyetin devri, ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, hisse senedinin, satın alana teslimi ve şirket pay defterine kaydı ile gerçekleşir.Hamiline yazılı hisse senetleri: Hamiline yazılı hisse senetlerinde mülkiyet devri, hisse senedinin satın alana teslimi ile olur. Şirketlerin bu tür hisse senetleri çıkarabilmeleri için, hisse senedi bedellerinin tamamen ödenmesi gerekir. Bu tür hisse senetlerinin devri kolay olmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler