• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

İsletmelerin, kendilerine iliskin finansal ve finansal olmayan bilgileri karar alma mekanizmalarında kullanmak amacıyla farklı şekil ve içeriklerde üst düzey yöneticilereve hissedarlara sunma şeklinde bilgilendirmeye ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" İç raporlama
Soru Açıklaması

Kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olan tarafların kamuya sunabilecekleri bilgileri sunulan taraflar bakımından, İç raporlama ve dış raporlama olarak ikiye ayrılabilir. İsletmeler,kendilerine iliskin finansal ve finansal olmayan bilgileri karar alma mekanizmalarında kullanmak amacıyla farklı şekil ve içeriklerde üst düzey yöneticilere ve hissedarlara sunabilmektedir. Doğru cevap C'dir.

2.
A Bankası bir "Varlık Finansmanı Fonu" kurup, fon portföyündeki varlıkları teminat göstererek fon temin etmek amacıyla borçlanma araçları çıkarsa, bu araçlar aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" Varlığa dayalı menkul kıymet
Soru Açıklaması
Bankalar, finansal kiralama ve finansman flirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve gerekli nitelikleri taşıyan aracı kuramların kurabileceği “Varlık Finansmanı Fonları” tarafından fon portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen borçlanma senetlerine “Varlığa Dayalı Menkul Kıymet” (VDMK) denilir.
3.
Kamuyu aydınlatma uygulamaları ilk olarak nerede başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
Kamuyu aydınlatma ile ilgili ilk uygulamalar İngiltere ve Amerika'da başlamıştır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bankacılığın gelişim evrelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rekabet dönemi
Soru Açıklaması
5.
Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin (özel durumların) kamuya açıklanması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kamuyu Aydınlatma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara ilişkin sınıflandırmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireysel piyasalar - Kurumsal piyasalar
Soru Açıklaması
Bireysel piyasalar-Kurumsal piyasalar diye bir piyasa sınıflaması yoktur.
7.
2010 yılı itibariyle en fazla sayıda aracı kurumun aldığı faaliyet belgesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alım Satım Yetki Belgesi
Soru Açıklaması
Yetki belgeleri sayısı Tablo 4.7.'de yer almaktadır. Buna göre en fazla alınan belge 103 adet ile Alım Satım Yetki Belgesidir.
8.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi son 20 yılda ABD dışında finansal piyasalarda hızlı bir büyüme eğilimi gösteren, "BRIC" kısaltması ile tanımlanan ülkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kanada
Soru Açıklaması
20. yüzyılın çok büyük bir bölümünde A.B.D. finansal piyasaları hızlı bir büyüme oranı yakalayarak dünyanın en büyük piyasaları hâline gelmişken son 20 yılda ABD. dışında da finansal piyasalarda hızlı bir büyüme eğilimi başlamıştır.Japonya, Avrupa ve “BRIC” diye kısaltılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde tasarrufların artması ve finansal piyasaların yabancı yatırımcılara açılmasını sayabiliriz.
9.

İşletmeye, faizi ister nakit, isterse nominal değeri buna eşit tahvil şeklinde ödeme olanağı sağlayan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Faizi tahvil olarak ödenebilen tahviller
Soru Açıklaması

Faizi tahvil olarak ödenebilen tahviller, adından da anlaşılacağı gibi, işletmeye, faizi ister nakit, isterse nominal değeri buna eşit tahvil şeklinde ödeme olanağı sağlar. Bu tür tahviller, ihraç eden işletmeye önemli bir üstünlük sağlar. İşletme nakit sıkıntısına düşerse yatırımcıya nakit ödeme yerine yeni tahviller vermektedir.

10.
Halka açık bir ortaklık hakkında önceden haber almak suretiyle borsada hisse senetleri fiyatlarını etkileme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İçeriden öğrenenlerin ticareti
Soru Açıklaması
Bilginin oluşumu ile kamuya açıklanması arasında geçen bu sürede, bilgiyi önceden öğrenen içeridekiler, ilgili menkul kıymetler üzerinde alım-satım işlemi gerçekleştirebilmektedir. Böylece içeridekiler, gizli bilgileri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak aşırı kazanç elde etme veya olası bir zarardan kurtulma şansı yakalamaktadır. Bu durum menkul kıymet piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozmaktadır.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.
Bir yıldan daha uzun vadeli finansal araçların işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye Piyasaları
Soru Açıklaması
12.
Dünyada ilk olarak hangi yıllarda bankacılık faaliyetlerinin başladığı bilinmektedir?
Doğru Cevap: "B" M.Ö 3500
Soru Açıklaması
M.Ö 3500 yıllarında Mezopotamya'da Uruk'taki Kızıl tapınakta bankacılık işlemlerinin yapıldığı bilinmektedir.
13.
Başta hisse senetleri olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının fiyatını yapay yollarla etkilemek veya kontrol etmek suretiyle yatırımcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan kasıtlı tüm eylemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Manipülasyon 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki dönemlerden hangisi Küresel kriz döneminin yaşandığı tarih aralığıdır?
Doğru Cevap: "D" 2008-2011
Soru Açıklaması
15.
Devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması
16.
Hollanda’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Rembrand Piyasası
Soru Açıklaması
Hollanda’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya, Rembrandt Piyasası denir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir euromerkezin temel özellikleri arasında yer alır?

I. Bu merkezlerde tüm europaralar ile işlem yapılabilmektedir.

II. Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen vergiler, döviz kontrölleri, karşılık oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

III. Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle bağlantıların kurulduğu yerlerdir.

Doğru Cevap: "E" I.II.III
Soru Açıklaması

Bir euromerkezin temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Bu merkezlerde tüm europaralar ile işlem yapılabilmektedir.
 • Ulusal finansal merkezlerdekine benzeyen vergiler, döviz kontrölleri, karşılık oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.
 • Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle bağlantıların kurulduğu yerlerdir. Buna göre doğru cevap tüm seçeneklerin yer aldığı E’dir.
 • 18.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların başlıca özelliklerinden sayılmaz?
  Doğru Cevap: "A" Mevsimsellik
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların, Finansal Varlıkların Süresine göre yapılan bir sınıflandırmasıdır?
  Doğru Cevap: "A" Para piyasası
  Soru Açıklaması
  20.
  Halka açık bir ortaklık hakkında çeşitli vasıtalarla elde edilmiş bir bilgiyi kamuoyuna açıklanmadan önce, borsada hisse senetleri fiyatlarını etkilemek amacıyla kullanma veya kullandırma işlemine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" İçeriden öğrenenlerin ticareti
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler