• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olan tarafların kamuya sunabilecekleri bilgilerin sınıflandırma biçimi yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kuruluş amacı bakımından
Soru Açıklaması
Kamuyu bilgilendirmekle yükümlü olan tarafların kamuya sunabilecekleri bilgileri çeşitli açılardan farklı biçimlerde sınıflandırılır. Ancak "C" seçeneğinde sınıflandırma biçimi yer almamaktadır.
2.

Opsiyon sözleşmesine konu olan varlıklara göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bir opsiyon çeşidi değildir?

Doğru Cevap: "A" Nakit opsiyonları
Soru Açıklaması

Opsiyon sözleşmesine konu olan varlıklara göre, opsiyon çeşitleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

• Hisse senedi opsiyonları• Endeks opsiyonları• Döviz opsiyonları• Faiz oranı opsiyonları• Gelecek sözleşmeleri üzerine düzenlenen opsiyonlar• Mal opsiyonları

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamuoyuna açıklanacak bilgilerin özelliklerinden biridir?

I-Açıklanan bilgi doğru olmalıdır

II-Bilgi eksiksiz sunulmalıdır

III-Bilgiye erişim kolay olmalıdır

IV-Bilgi açık ve anlaşılır olmalıdır

V- Bilgiye zamanında erişim imkânları olmalıdır

Doğru Cevap: "A" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması

Kamuoyuna açıklanacak bilgilerin şu özelliklerde olması gerekir:• Bilgi açık ve anlaşılır olmalıdır,• Açıklanan bilgi doğru olmalıdır,• Bilginin tam bir tarafsızlık içerisinde sunulmasıve bu bilgileri kullanacakları yanıltmamasıgerekir,• Bilgi eksiksiz sunulmalıdır,• Bilgi kullanıcılar tarafından analizler yapmayaimkan sağlamalıdır,• Bilgi, düşük bir maliyetle sunulmalıdır,• Bilgiye erişim kolay olmalıdır,• Bilgiye zamanında erişim imkânları olmalıdır. Doğru cevap A'dır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş'nin faaliyete başlama tarihidir?

 
Doğru Cevap: "A" 4 Şubat 2005
Soru Açıklaması

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş (VOB) 4 Şubat 2005'te faaliyete başlamıştır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Kanunu çerçevesinde, Türk bankacılık sistemindeki bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Zirai faaliyette bulunmak 
Soru Açıklaması
Bankacılık Kanunu çerçevesinde, Türk bankacılık sisteminde bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyetler arasında zirai faaliyet yoktur.
6.
Kamuoyuna açıklanacak bilgilerin taşıması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Bilgi, yüksek bir maliyetle sunulmalıdır
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların başlıca özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Volatilite
Soru Açıklaması
8.

T.C. Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "A" 1930
Soru Açıklaması

b şıkkı Sümerbank'ın; c şıkkı Etibank'ın; D şıkkı Denizbank'ın, e şıkkı Halk Bankası'nın kuruluş tarihidir. Cevap A şıkkıdır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Nakit ıskontosu 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal gelişim endeksinin ülkeleri gelişmişliklerine göre sıralarken dikkate aldığı alanlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Teknolojik altyapı
Soru Açıklaması
• Kurumsal çevre • İş çevresi • Finansal istikrar • Bankacılık finansal hizmetleri • Bankacılık dışı finansal hizmetler • Finansal piyasalar • Finansal erişim
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

İhraççıların (şirket, devlet vb.) ihraç ettikleri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin (tahvil, finansman bonosu vb.) anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlemeye ne denmektedir.

Doğru Cevap: "D" Derecelendirme
Soru Açıklaması

Derecelendirme İhraççıların (şirket, devlet vb.) ihraç ettik- leri borç niteliğindeki menkul kıymetlerin (tahvil, finansman bonosu vb.) anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliği- ne ne ölçüde sahip olduklarını göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerleme olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap D'dir. 

12.
Bankaların yurt dışında şube açmasına izin veren Federal Rezerv Kanunu kaç yılında çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1913
Soru Açıklaması
13.

Tanımdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun sözcük aşağıdaki hangi seçenek yer almaktadır?

………………………………, tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların ellerindeki fazla fonları  tasarruf açığı bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık eder.

Doğru Cevap: "E" Finansal piyasalar
Soru Açıklaması

Finansal piyasalar, tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların ellerindeki fazla fonları (“fon” bu bağlamda para anlamında kullanılmaktadır), tasarruf açığı bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık eden piyasalardır. Diğer bir deyişle, bu piyasalarda fon talep edenlerle fon arz edenler bir araya gelir. Buna göre doğru cevap E’dir.

14.
2010 yılında açık ara dünyanın en büyük borsası hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
15.
Bankalara, daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere belirli bir faiz beklentisiyle ya da faiz beklenmeden yatırılan paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mevduat
Soru Açıklaması
A şıkkı
16.

Kurumsal yatırımcılarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Kurumsal yatırımcılar bireylerin tasarruflarını bir araya getirip çok daha büyük tasarruf havuzlarına yön veren emeklilik ve yatırım fonları, sigorta şirketleri ve bankalardır.

II. Kurumsal yatırımcılar, bireylere kıyasla daha fazla bilgi ve imkana sahip oldukları için, yurt dışı yatırımlara daha yatkındır.

III. Kurumsal yatırımcıların yatırım yaparken yerli piyasalar yanında yurt dışı piyasalara da yatırım yapmaları portföylerin risk getiri dengesini olumsuz etkilemektedir.

IV. Yurtdışı yatırımlar sadece gelişmiş ülke (örneğin A.B.D., Almanya, Fransa, İngiltere veya Japonya) piyasaları ile sınırlıdır.

Doğru Cevap: "A" Yalnızca I ve II
Soru Açıklaması

III seçenekte yer alan ifade ‘’Kurumsal yatırımcıların yatırım yaparken yerli piyasalar yanında yurt dışı piyasalara da yatırım yapmaları portföylerin risk getiri dengesini olumlu etkilemektedir.’’ ve IV. seçenekteki  ‘’Yurt dışı yatırımlar sadece gelişmiş ülke (örneğin A.B.D., Almanya, Fransa, İngiltere veya Japonya) piyasaları ile sınırlı olmayıp, gelişmekte olan ülke (örneğin Türkiye, Brezilya, Rusya ve Hindistan) ve hatta öncü ülkeleri (Afrika ülkeleri, Pakistan, Vietnam) de kapsayabilmektedir.’’ Olacağından yanlıştır. Buna göre doğru cevap A’dır.

17.
I. Gözetim ve Denetim SistemiII. Merkez BankasıIII. Ortak Bilgi Üretme/ Saklama KuruluşlarıYukarıdakilerden hangileri bankalar dışında fakat bankacılık sektörünün içindeki tamamlayıcı kurumsal unsurlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
Bankalar dışında fakat bankacılık sektörünün içindeki tamamlayıcı kurumsal unsurlar;I. Gözetim ve Denetim SistemiII. Merkez BankasıIII. Ortak Bilgi Üretme/ Saklama Kuruluşları
18.
Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde her yıl yayımlanan Finansal Gelişim Raporu ilk kez hangi tarihte yayımlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" 2008
Soru Açıklaması
Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde her yıl yayımlanan Finansal Gelişim Raporu ilk kez 2008 tarihinde yayımlanmıştır.
19.
Etkin piyasa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Normal üstü getiri elde edilebilir
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Şirketlerin kamuyu aydınlatmasında belirleyici olan hususlardandır?

I. İşletmelerin halka açık olması ve sermaye piyasasında işlem görmesi

II.Sermaye piyasasından borçlanma aracılığıyla fon sağlıyor olması

III.Halka açık olmakla birlikte sermaye piyasasında işlem görmemesi

IV.Halka açık olmamakla birlikte, fon toplama-kredi kullandırma yetkisinesahip bir kuruluş olmasıdır.

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Kamunun bilgilendirilmesi konusunda, kimlerin kamuyu bilgilendireceğine ilişkin birçok farklı uygulama vardır. Şirketlerin kamuyu aydınlatmasında belirleyici olan hususlar;• İşletmelerin halka açık olması ve sermaye piyasasında işlem görmesi,• Sermaye piyasasından borçlanma aracılığıyla fon sağlıyor olması,• Halka açık olmakla birlikte sermaye piyasasında işlem görmemesi,• Halka açık olmamakla birlikte, fon toplama-kredi kullandırma yetkisine sahip bir kuruluş olmasıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok