• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.
Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiler tarafından açılmakta ve herhangi bir ticari faaliyet ile ilişkisi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tasarruf mevduatı
Soru Açıklaması
A şıkkı
2.

Kamuyu aydınlatma, yatırımcıların korunması için güçlü bir araçtır. Sermayenin çekilmesine ve piyasalara olan güvenin artırılmasına yardımcı olur ifadesi kamuyu aydınlatma kavramının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır. 

Doğru Cevap: "A" Kamuyu aydınlatmanın önemi
Soru Açıklaması

Kamuyu aydınlatmanın, sermaye piyasalarının gelişimi açısından önemi şu şekilde özetlenebilir:

• Kamuyu aydınlatma, yatırımcıların korunması için güçlü bir araçtır. Sermayenin çekilmesine ve piyasalara olan güvenin artırılmasına yardımcı olur. Doğru cevap A'dır. 

3.
Son krizde görüldüğü gibi düzenleyici kurumların etkisiz kaldığı bir durumda, finans kurumlarının riskli hareket etmeye başlaması, piyasalar nezdinde geride kalmak istemeyen tüm finans kurumlarını riskli hareket etmeye teşvik etmiştir. Bu durum ne olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki çöküntü
Soru Açıklaması
İkinci risk ise ahlâki çöküntüdür. İyi firmalar da rakiplerinin kötü davranacaklarını düşünerek yatırımcıların çıkarları aleyhine hareket etmeye başlayabilirler.
4.
Ülkemizde ulusal bankacılığın temelinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi hangi yılda toplanmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1923
Soru Açıklaması
5.
Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yayınladığı 2011 yılı Finansal Gelişim Raporuna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin Finansal Gelişim Endeksi diğerlerinden küçüktür?
Doğru Cevap: "B" İsviçre
Soru Açıklaması
İsviçre 9.sırada yer alırken diğerleri daha yukardadır.
6.
I. Kurumsal çevre,II. İş çevresi,III. Kurumsal piyasalar,IV. Bankacılı finansal hizmetleri,V. Bankacılık dışı finansal hizmetler,Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal gelişim endeksi ülkeleri finansal gelişmişliklerine göre sıralarken hangi alanları dikkate almaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II, IV, V
Soru Açıklaması
Finansal gelişim endeksi ülkeleri finansal gelişmişliklerine göre sıralarken aşağıdaki alanları dikkate almaktadır,1. Kurumsal çevre,2. İş çevresi,3. Finansal istikrar,4. Bankacılı finansal hizmetleri,5. Bankacılık dışı finansal hizmetler,6. Finansal piyasalar,7. Finansal erişim.
7.
Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı vermeksizin kardan pay alma hakkı sağlar?
Doğru Cevap: "A" Katılma intifa senedi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sermayesine göre bankalar yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kamu bankaları
Soru Açıklaması
Sermayesine göre bankalar Kamu bankaları, özel bankalar ve yabancı bankalar biçiminde sınıflanmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt "A" seçeneğinde yer almaktadır.
9.
I. Tüm europaralar ile işlem yapılabilmektedir.II. Ulusal finansal merkezdekine benzeyen vergiler, döviz kontrölleri, karşılık oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.III. Tamamen olmasa bile, bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle bağlantıların kurulduğu yerlerdir.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Euromerkezlerin özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Sayılan tüm maddeler euromerkezin özellikleridir.
10.
I. Japonya, Avrupa ve BRİC diye kısaltılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde tasarrufun artmasıII. Finansal piyasaların yabancı yatırımcılara açılmasıIII. Finansal piyasalarda yerli sermayenin artmasıSon 20 yılda ABD dışında finansal piyasalarda hızlı bir büyüme eğilimi başlamasının nedeni verilenlerden hangileridir?
Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması
Finansal piyasada küreselleşme (gelişme) eğilimi I-II şılarda görülmekte doğru cevap D
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak finans sektörünün sağlıklı işlemesini tanımlar
Doğru Cevap: "C" Finansal İstikrar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluştur?
Doğru Cevap: "A" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
13.
1980’ler sonrası dünya piyasalarındaki hangi gelişme piyasaların küreselleşmesine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Entegrasyon
Soru Açıklaması
1980'ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda entegrasyonu piyasaların küreselleşmesine neden olmuştur.
14.
2010 yılı itibariyle ülkemizin borsa büyüklüğü açısından dünya borsaları arasındaki sıralamsı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 27
Soru Açıklaması
27
15.
Aşağıdakilerden hangisi banka faaliyet safhalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomiyi düzenleme
Soru Açıklaması
Bankaların 4 safhadan oluşan faaliyetleri arasında E seçeneği yer almaz .
16.
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dörtlüsü uluslararası finans piyasalarında hangi isimle anılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" BRIC
Soru Açıklaması
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin uluslararası piyasalarda BRIC olarak anılmaktadır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların birimlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İl yönetimi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet olarak da adlandırılan fon talep edenlerin fon sunanlara verdiği belgedir?
Doğru Cevap: "A" Finansal araç
Soru Açıklaması
19.
Önceden belirlenmiş süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklemeden yatırılan paraya ne denir.
Doğru Cevap: "A" Mevduat
Soru Açıklaması
20.
İşletmeye yaptıkları yatırımın anapara, faiz ve kâr payı şeklindeki getirilerini zamanında alıp alamayacakları konusunda bilgilendirilme ihtiyacı duyan paydaş grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Sermaye piyasası aracılığıyla işletmelere fon sağlayan mevcut ve potansiyel yatırımcılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok