• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

BDDK ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" BDDK 2010 yılında faaliyete başlamıştır.
Soru Açıklaması

BDDK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2000 yılında kurulmuştur. Doğru cevap E'dir.

2.
A.B.D.’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yankee Piyasası
Soru Açıklaması
ABD'de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya Yankee Piyasası adı verilmiştir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi birincil paydaşlar arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kreditörler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye yönelik temel işlevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Derecelendirme yapmak
Soru Açıklaması
5.
I. Hazine bonosu II. Banka bonosu ııı. Mevduat sertifikası IV. Finansman bonosu Yukarıdakilerden hangileri para piyasasında işlem görmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Para piyasasında işlem gören başlıca finansal araçlar şu şekilde sıralanabilir: • Hazine bonosu • Banka bonosu • Mevduat sertifikası • Finansman bonosu • Repo ve ters repo
6.
I. Finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımcılara açılmasıII. Teknolojik gelişmelerin dünya piyasalarının takibini, fırsatların analizini ve işlem yapmayı kolaylaştırmasıIII. Finansal piyasaların artan oranda kurumsallaşmasıIV. Finansal piyasalarda yerelleşmeye gidilmesiVerilenlerden hangileri piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
Finansalpiyasalarda yerelleşmenin artması küreselleşmenin zıttıdır. Bu nedene doğru cevap D
7.
I. Hisse senetleri, II. Kamu ve özel sektör borçlanma araçları, III. Borsa yatırım fonları, IV. VarantlarV. Gayri menkullerYukarıdakilerden kaç tanesi İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem görmektedir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
İMKB piyasalarında hisse senetleri, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, borsa yatırım fonları ve varantlar işlem görmektedir.
8.
Tahviller derecelendirilmeleri açısından kaç sınıfa ayrılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
9.

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre  içeriden öğrenenenlerin suçunun cezası nedir?

Doğru Cevap: "B" 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
Soru Açıklaması
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre içeriden öğrenenlerin suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve iki bin günden beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
10.
Borçların değiş tokuşuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Swap
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Finansal piyasaların artan oranda kurumsallaşması
Soru Açıklaması
Finansal piyasaların artan oranda kurumsallaşması, piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan üç faktörden biridir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin ihraç eden açısından üstünlüklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin gelirleri düzenli değilse, faiz ödemelerini karşılayamaz
Soru Açıklaması

Tahvilin ihraç eden açısından üstünlükleri ve sakıncaları şöyle özetlenebilir:Üstünlükleri;• Tahvil maliyeti belli ve sınırlıdır.• Hisse senetlerine göre getirisi düşüktür.• İşletme sahipleri, yönetimi ve denetimi tahvil sahipleri ile paylaşmazlar.• Faiz ödemeleri vergi matrahından düşülmektedir.

13.
Aşağıdakilerden hangisinin kamuyu aydınlatma yükümlülüğü yoktur?
Doğru Cevap: "E" Sermaye piyasasından kefalet aracılığıyla fon sağlayan şirketler 
Soru Açıklaması
14.
İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bulldog piyasası
Soru Açıklaması
İngiltere'de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ''Bulldog Piyasası'' denir.
15.
2001’de ekonomideki yapısal sorunları gidermek ve finansal sistemin mali yapısını güçlendirmek amacıyla hangi programa geçilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Güçlü ekonomiye geçiş programı
Soru Açıklaması
16.
Belirli bir varlık veya göstergeyi belirli bir tarihte ya da tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve aracı kurumlarca ihraç edilebilen menkul kıymet hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aracı kuruluş varantı
Soru Açıklaması
Aracı kuruluş varantları, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır. ...aracı kuruluşlarca ihraç edilebilir.
17.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde "Hedger" tanımı yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişiveya kurumlardır.
Soru Açıklaması
Doğru Yanıt "E" seçeneğinde verilmiştir.Diğer seçeneklede faklı kavramların tanımı yer almaktadır.
18.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri birincil paydaşlardandır?

I. Hissedarlar 

II. Kreditörler 

III. Tedarikçiler 

IV. Devlet 

Doğru Cevap: "A" I,II,III
Soru Açıklaması

Paydaşlar, birincil paydaşlar ve ikincil paydaşlar olmak üzere iki başlık altında toplanabilir: Birincil paydaşlar; hissedarlar, kreditörler, tedarikçiler, müşteriler, distribütörler, toptancılar,perakendeciler ve çalışanlardır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi kamunun aydınlatılmasında kullanılan dokümanların internet üzerinden kamuya duyurulmasında dikkate alınması gereken temel prensiplerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yatırımcıların internet üzerinden erişime açılan dokümana veya internet vasıtasıyla gönderilen dokümana erişmesi denetlenmelidir.
Soru Açıklaması
20.

ABD’de finansal kriz sebebiyle ortaya çıkan Dodd- Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act” isimli yasa hangi yıl uygulamaya konulmuştur? 

Doğru Cevap: "E" 2010
Soru Açıklaması

“Dodd- Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act” isimli yasa temelde ABD’de finansal kriz sebebiyle ortaya çıkan yapısal ve diğer tip sorunları gidermek amacıyla 21 Temmuz 2010 tarihinde uygulamaya konulmuş olup 1930’dan bu yana yapılan en kapsamlı reformdur. Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler