• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Finansal varlıkların araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesine “doğrudan finansman” denir. Aşağıdakilerden hangisi “dolaylı finansman” ı tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Finansal varlıkların aracılar vasıtasıyla el değiştirmesidir.
Soru Açıklaması
Finansal varlıkların araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesine “doğrudan finansman; bunun tersi durum aracılar vasıtasıyla el değiştirmesi de dolaylı finansmandır.
2.
Tahvillerin derecelendirmeleri açısından, yatırım seviyesi altı anlamına gelen tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çöp Tahvil
Soru Açıklaması
Tahviller derecelendirmeleri açısından yatırım yapılabilir (investment grade) ve yatırım seviyesi altı anlamına gelen çöp ( zayıf ) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çöp tahvillerin piyasadaki adlandırılmasından ötürü oluşan kötü imajını ortadan kaldırmak amacıyla 'yüksek getirili ' veya 'spekülatif' sıfatları son zamanlarda daha sık kullanılır olmuştur.
3.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülke örnekleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Japonya
Soru Açıklaması
WEF bünyesinde 2011 yılında yayımlanan Finansal Gelişim Raporunda Japonya 8. sıradadır
4.
Aşağıdakilerden hangisi sermayenin belli bir oranını temsil etmekte ve sahiplerine ortaklık hakkı sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması
5.
Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma hakkı veren sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Katılma İntifa Senedi
Soru Açıklaması
6.

Halka açık bir ortaklık hakkında çeşitli vasıtalarla elde edilmiş bir bilgiyi, borsada hisse senetleri fiyatlarını etkilemek amacıyla kamuoyuna açıklanmadan önce kullanma veya kullandırma işlemi olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir. 

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre banka sınıflandırması içinde yer alır ?
Doğru Cevap: "B" Uzman Bankalar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir yatırım ortaklığı türüdür?
Doğru Cevap: "A" Girişim sermayesi
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı döneminin ilk kağıt parası olan Kaime hangi yılda çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1840
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki finansal araçlardan hangisi riski sevmeyen, belirliliği tercih eden bir yatırımcı açısından en uygun yatırım olacaktır?
Doğru Cevap: "A" Endeksli tahvil
Soru Açıklaması
Tahvillerin riski yatırımcı açısından hisse senetlerine göre daha düşüktür, o yüzden tahviller riski sevmeyen, belirliliği tercih eden yatırımcı açısından daha uygundur. İlk iki şıkta tahvil vardır fakat bu iki tahvilden ilki enflasyon olasılığında uzun vadede faiz getirisini azaltma ihtimalini düşürdüğünden dolayı “endeksli tahvil” doğru cevaptır.
15.
Milli Bankacılık Kanunu (National Banking Act) hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1863
Soru Açıklaması
16.
Kaime hangi yıl çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
Kaime: Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kâğıt paraya verilen isimdir. 1840 yılında bütçe açıklarını kapatmak için çıkarılmıştır.
17.

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, yabancı yatırımcılardan döviz bazlı borçlanmak üzere, her yıl bir kaç kere ABD Doları ve avro cinsinden ne ihraç etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Eurobond
Soru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, yabancı yatırımcılardan döviz bazlı borçlanmak üzere, her yıl bir kaç kere ABD Doları ve avro cinsinden Eurobond ihraç etmektedir. Buna göre doğru cevap A’dır.

18.

Osmanlı dönemi bankacılığı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Türkiye İş Bankası 1899 uılında kurulmuştur. 
Soru Açıklaması

Türkiye iş bankası 1924 yılında kurulmuştur. Doğru cevap B'dir.

19.

Ülkemizde kamuyu aydınlatma ilkesinin gerçek anlamda ilk defa hukuk sistemimize giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidr?

Doğru Cevap: "C" 1981
Soru Açıklaması
Ülkemizde kamuyu aydınlatma ilkesinin gerçek anlamda ilk defa hukuk sistemimize girişi 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile gerçekleşmiştir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların temel işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Yasal düzenleme yapmak 
Soru Açıklaması
Bankaların 5 temel işlevi arasında C seçeneği yoktur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler