• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
I. Paraya çevrilebilirlikII. BölünebilirlikIII. Geri dönülebilirlikIV. GetiriV. VadeYukarıdakilerden hangileri finansal araçların özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması
I, II, III, IV, V
2.
Aşağıdakilerden hisse senedi türlerinden hangisi dağıtılmayan kârlar, yeniden değerleme değer artış fonu, sabit varlıkların satışından elde edilen kazançlar veya iştiraklerdeki değer artışlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle çıkarılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bedelsiz Hisse Senetleri
Soru Açıklaması
3.
Borsa” ibaresi ilk defa hangi yılda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1773 yılında
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılandırma döneminde gerçekleştirilen yasal ve kurumsal düzenlemelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yabancı sermaye girişinin artırılması
Soru Açıklaması
5.
Ülkeler, yabancı piyasalar için dillerine hatırlanması kolay olan isimler oluşturmuşlardır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Samba Piyasası: Brezilya'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa
Soru Açıklaması
• Yankee Piyasası: ABD’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa. • Samurai Piyasası: Japonya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa. • Bulldog Piyasası: İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa. • Rembrandt Piyasası: Hollanda’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa. • Matador Piyasası: İspanya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa. Samba diye bir piyasa mevcut değildir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemeye yönelik yaklaşımlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" İkiz tepe yaklaşımı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi oydan yoksun hisse senetlerinin sağlayabileceği haklardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Tahvil ve bono çıkarımlarda imtiyaz
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmeye ilişkin bilgileri yatırım, üretim, dağıtım, pazarlama vb. şirketle ilgili faaliyetlere ilişkin kararlarda kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Şirketin Üst Düzey Yöneticileri ve Hakim Ortaklar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 2002-2008 döneminin karakteristik özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki bankalardan hangisi sanayi sektörüne uzun vadeli fon sağlamak, yeni yatırım alanlarına öncülük etmek, teşebbüs sahiplerine teknik yardımda bulunmak gibi fonksiyonları yerine getirir?
Doğru Cevap: "D" Kalkınma Bankaları
Soru Açıklaması
D
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, ‘kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlardır’?
Doğru Cevap: "A" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
12.

Yabancı piyasalar için konuşma dilinde, bulundukları ülkelere göre hatırlaması kolay isimler gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasadır?

Doğru Cevap: "C" Bulldog Piyasası
Soru Açıklaması

Yabancı piyasalar için konuşma dilinde, bulundukları ülkelere göre hatırlaması kolay isimler gelişmiştir:

 • Yankee Piyasası: A.B.D.’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa
 • Samurai Piyasası: Japonya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa
 • Bulldog Piyasası: İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa
 • Rembrandt Piyasası: Hollanda’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa
 • Matador Piyasası: İspanya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa.
 • Buna göre doğru cevap C’dir.

  13.

  Osmanlı Bankası hangi yılda kurulmuştur?

  Doğru Cevap: "D" 1856
  Soru Açıklaması

  Osmanlı Bankası 1856 yılında kurulmuştur. Cevap d şıkkıdır.

  14.

  Bilgiler, özel durum açıklamaları dışında belirli periyotlarla (haftalık, aylık, ya da yıllık gibi) hazırlanarak ilgililere sunulmakta ve kamuya açıklanmaktadır. Açıklanan bu kamuyu aydınlatmada bilgi sunma türü aşağıdakilerden hangisidir.