• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
“Euro” ön eki orjinal olarak Avrupa bankalarında tutulan dolarları tanımlamak için kullanılsa da resmi para birimi olarak kullanılmayan bir ülkede tutulan herhangi bir para birimini ifade etmek içinde kullanılabilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yukarıdaki tanımlama ile açıklanabilir.I. Çin’de tutulan Japon para birimi Yen Euroyen,II. İngiltere’de bankalarda tutulan İsviçre para birimi Frank’a Eurofranc,III. İngiltere'de tutulan ABD para birimi olan Eurodolar,
Doğru Cevap: "D" I, II
Soru Açıklaması
“Euro” ön eki orjinal olarak Avrupa bankalarında tutulan dolarları tanımlamak için kullanılsa da resmi para birimi olarak kullanılmayan bir ülkede tutulan herhangi bir para birimini ifade etmek içinde kullanılabilir.Örneğin, Çin’de tutulan Japon para birimi Yen Euroyen olarak adlandırılırken İngiltere’de bankalarda tutulan İsviçre ora birimi Frank’a Eurofranc adı verilir.
2.
I. Kreditörler II. Hissedarlar III. Halk IV. Devlet V. Tedarikçiler Yukarıdakilerden hangileri kamuyu aydınlatma amacıyla bilgilendirilen birincil paydaşlardır?
Doğru Cevap: "C" I, II, V
Soru Açıklaması
I, II, V
3.
Aşağıdaki araçlardan hangisi Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı dışındaki bir pazarda işlem görür?
Doğru Cevap: "C" T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş Eurotahviller
Soru Açıklaması
Bu Pazarda; • Pazar’da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul değerler, • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), • Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS), • Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları, • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş borçlanma senetleri, • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri işlem görebilir.
4.

Kamuoyunun aydınlatılmasına en çok hangi grup ihtiyaç duymaktadır.