• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Çek ve banknot kullanımına yol açan Contadi di Banka sistemini geliştiren banka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Venedik Bankası
Soru Açıklaması
2.
Bir yıldan kısa vadeye sahip borçlanma araçlarının işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Para Piyasaları
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde 2008 yılından beri her yıl yayımlanan Finansal Gelişim Raporu’nun amaçları arasında yer alır?

 I. Finansal Gelişim Raporu, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların karşılaştıkları zorlukları başarıyla aşmasına ve nihayetinde ekonomik büyümeyi yakalamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

II. Bu raporda dünyanın önde gelen 60 finansal sistemini ve sermaye piyasasını puanlayıp sıralayan Finansal Gelişim Endeksi mevcuttur.

III. Raporda finansal gelişmişlik, etkin finansal aracılık ile birlikte derin sermaye ve finansal piyasaların oluşmasını sağlayan etmenler, politikalar ve kurumlar olarak tanımlanmıştır.

Doğru Cevap: "E" I.II.III
Soru Açıklaması

Dünya Ekonomik Forumu (“WEF”) bünyesinde 2008 yılından beri her yıl yayımlanan Finansal Gelişim Raporu, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların karşılaştıkları zorlukları başarıyla aşmasına ve nihayetinde ekonomik büyümeyi yakalamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu raporda dünyanın önde gelen 60 finansal sistemini ve sermaye piyasasını puanlayıp sıralayan Finansal Gelişim Endeksi mevcuttur. Raporda finansal gelişmişlik, etkin finansal aracılık ile birlikte derin sermaye ve finansal piyasaların oluşmasını sağlayan etmenler, politikalar ve kurumlar olarak tanımlanmıştır. Seçeneklerde yer alan tüm bilgiler doğru olduğundan doğru cevap E’dir.

4.
Yaşanan son finansal kriz, dünyadaki regülatörlerin ortak hareket etmesi zorunluluğunu ortaya ç›karmıştır. Bunun nedeni krizin ABD temelli başlamasına rağmen, etkilerinin lokal de¤il global olması ve hiçbir ülkenin bu krizin etkilerinden etkilenmemesinin mümkün olmamasıdır. Bu nedenle hem IMF’den hem diğer uluslararası kuruluşlardan krize karşı oluşturulan yeni finansal regülasyonlarda ortak hareket etme çağrısı gelmektedir. Ortak regüle edilmesi gereken konular ise başlıca şeffaflık, risk yönetimi, şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, yatırımcıların korunması hususundadır.Yaşanan son finansal kriz sonrasında G-20 zirvesinde nelere değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yeni bir finans okuryazarlığı yaratılması
Soru Açıklaması
Yeni bir finans okuryazarılığının yaratılması G20 de alınan kararlardan birisi değildir.
5.
İlk merkez bankası olan İngiltere Bankası ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1664
Soru Açıklaması
6.
AB üyesi ülkelerinin bir kısmı ortak para birimi olan Avro'ya katılmayı kabul ederken bir kısmı ise reddetmiştir.I. İngiltereII. DanimarkaIII. İspanyaYukarıdaki Avrupa Birliği ülkelerinden hangisi ya da hangileri ortak para birimi olan Avro'ya katılmayı tercih etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
İngiltere, Danimarka ve İsveç kendi isteğiyle Avro'ya katılmayı kabul etmemiştir.• Avusturya, • Belçika, • Finlandiya, • Fransa, • Almanya, • İtalya, • İrlanda, • Lüksemburg,• Hollanda, • Portekiz,• İspanya,ülkeleri ise Avro'ya katılmayı tercih etmişlerdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler