• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de özel bankaların geliştiği dönemdir?
Doğru Cevap: "D" 1945-1960
Soru Açıklaması
Yapı Kredi 1944, Garanti Bankası 1946, Akbank 1948 yıllarında kurulmuştur.
2.
Bir şirketin yabancı bir ülkede ve yabancı ülkenin parası bazında çıkardığı tahvile ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yabancı tahvil
Soru Açıklaması
Bir şirketin yabancı bir ülkede ve yabancı ülkenin parası bazında çıkardığı tahvile yabancı tahvil denir.
3.

Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hedger
Soru Açıklaması

Hedger, riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlardır.

4.
Hükümete bankerlik yapmak ve hükümetin borçlarını yönetmek amacıyla ilk merkez bankası nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
Hükümete bankerlik yapmak ve hükümetin borçlarını yönetmek amacıyla ilk merkez bankası 1664 yılında Bank of England adı ile İngiltere'de kurulmuştur.
5.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi dağılımları dikkate alınarak gruplandırılan Euromerkezlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrasya merkezleri
Soru Açıklaması
Londra, Zürih, Frankfurt, Lüksemburg, Paris, Amsterdam, Brüksel, Milano gibi merkezlerden oluşan Avrupa merkezleri; New York, Toronto, Chicago, Los Angeles ve diğerlerinden oluşan ABD ve Kuzey Amerika merkezleri; Singapur, Hong Kong ve Tokyo’dan oluşan Uzak Doğu ve Asya merkezleri; Beyrut, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Ortadoğu merkezleri ve Nassau-Bahama, Cayman Adaları ve Panama’dan oluşan Karayip merkezleri.
6.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri manipülasyonun unsurlarındandır?

I.Menkul kıymetlerin arz ve talebini, dolayısıyla da fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasının gerekliliği

II. Bu kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, menkul kıymetin fiyatındabir artış ya da azalış yaratması ya da bu etkilerin önlenmesi ya da işlemlerin menkulkıymetin aktif bir piyasasının olduğu izleniminin yaratılmasına yönelik olmasınıngerekliliği

III.Bu işlemlerin, işlemleri gerçekleştirenlertarafından, menkul kıymetin fiyatını etkilemek ve ayrıca piyasanın diğer katılımcılarını menkul kıymeti almaya ya da satmayayönlendirmek amacıyla gerçekleştirilmesinin gerekliliği, olarak ortaya çıkmaktadır

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

manipülasyonun üç temel unsurunun mevcut olduğu görülmektedir. Bunlar:• Menkul kıymetlerin arz ve talebini, dolayısıyla da fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasının gerekliliği,• Bu kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, menkul kıymetin fiyatındabir artış ya da azalış yaratması ya da bu etkilerin önlenmesi ya da işlemlerin menkulkıymetin aktif bir piyasasının olduğu izleniminin yaratılmasına yönelik olmasınıngerekliliği,• Bu işlemlerin, işlemleri gerçekleştirenlertarafından, menkul kıymetin fiyatını etkilemek ve ayrıca piyasanın diğer katılımcılarını menkul kıymeti almaya ya da satmayayönlendirmek amacıyla gerçekleştirilmesinin gerekliliği, olarak ortaya çıkmaktadır.

7.

Genel olarak mevduat ve/veya diğer şekillerde tasarruf sahiplerinden topladıkları fonlarıkendi hesaplarına iskonto, ödünç verme ve diğer mali işlemlerde kullanmayı esas ve devamlı uğraşı hâline getirmiş olan finansman kurumlara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Banka
Soru Açıklaması

Banka genel olarak mevduat ve/veya diğer şekillerde tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları kendi hesaplarına iskonto, ödünç verme ve diğer mali işlemlerde kullanmayı esas ve devamlı uğraşı hâline getirmiş olan finansman kurumları olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap C'dir.

8.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avro'ya katılmamayı tercih etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Danimarka
Soru Açıklaması
15 AB üyesinden İngiltere, Danimarka ve İsveç Avro'ya katılmamayı tercih etmiştir.
9.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin borsa değeri diğerlerinden daha büyüktür?
Doğru Cevap: "E" Hong Kong
Soru Açıklaması
Hong Kong borsası dünya borsaları piyasa değeri sıralamasında 5. sırada yer alır.
10.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bilgi kullanıcılarındanır?

I.Şirket yöneticileri ve hâkim ortaklar

II.Sermaye piyasası aracılığıyla işletmelere fonsağlayan mevcut ve potansiyel yatırımcılar

III.İşletme çalışanları ve sendikalar

IV.Tedarikçiler

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Şirket yöneticileri ve hâkim ortaklar

Sermaye piyasası aracılığıyla işletmelere fonsağlayan mevcut ve potansiyel yatırımcılar

İşletme çalışanları ve sendikalar

Müşteriler

Tedarikçiler

İşletmeye kaynak sağlayanlar, kredi verenler

Banka ve benzeri kuruluşlara fon sağlayankişiler

Devlet ve ulusal düzenleyici ve denetleyiciotoriteler

Analistler ve fon yöneticileri

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
Sukuk (islami tahvil) aşağıdaki finansman biçimlerinden hangisinin bir örneğidir?
Doğru Cevap: "D" Mezzanine kapital
Soru Açıklaması
Mezzanine Kapital’in yaygın başlıca türleri ise şunlardır: ... Sukuk
12.

I. Kamu bankalarına aktarılan kaynaklar

II. TMSF bankaları için aktarılan kaynaklar

III.Özel sektörden aktarılan kaynaklar

IV.Kamu sektöründen aktarılan kaynaklar

V.Nakit dışı sermaye desteği

Bankacılık sektörü yeniden yapılanma maliyeti düşünüldüğünde en yüksekten en aşağıya sıralama hangisidir?

Doğru Cevap: "A" II-I-IV-III-V
Soru Açıklaması

I:21.7;  II:22.5;  III:7.9   IV:17.3;  V:0.2 değerlere sahiptir. Cevap A şıkkıdır.

13.
Aşağıdakilerden hangisi, beş ana Euromerkezlerden biri olan Karayip merkezleri içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Panama
Soru Açıklaması
A seçeneğinin dışında kalan seçenekler ABD ve Kuzey Amerika merkezleri içinde yer alır.
14.
Türev piyasalarda, spot piyasada bulunduğu pozisyona karşıt bir pozisyon alarak spot piyasadaki risklerden korunmaya çalışan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hedger
Soru Açıklaması
Hedger
15.
Aşağıdaki AB ülkelerinden hangisi Maastricht anlaşmasının gereklerini yerine getirmediği için ortak para birimi olan Avroya dahil edilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Yunanistan
Soru Açıklaması
Yunanistan’ın Avro’ya dahil edilmemesine sebep olan maastricht anlaşmasının kriterlerini, • Bütçe açığı/milli gelir oranı %3’ten az olacak,• Toplam kamu borcu/milli gelir oranı %60’tan az olacak.sağlayamadığı için ortak para birimi olan Avroya dahil edilmemiştir.
16.
Finansal Gelişim Raporunda dünyanın önde gelen 60 finansal sistemini ve sermaye piyasasını puanlayıp sıralayan Finansal Gelişim Endeksi ülkeleri sıralarken kaç alanı dikkate almaktadır?
Doğru Cevap: "B" 7
Soru Açıklaması
17.

Halka açık şirketlerin tahvillerinde geri ödeme aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yapılır?

Doğru Cevap: "A" İtfa fonu
Soru Açıklaması

Tahvil ihracı ile borçlanmalarda, bazen, başlangıçta ödemesiz bir dönem olabilir. Ancak, genellikle düzenli bir ödeme söz konusudur. Halka açık şirketlerin tahvillerinde geri ödeme, itfa fonu aracılığıyla yapılır.

18.

Manipülasyon suçunun yaptırımı, ...... yıldan .... yıla kadar hapis cezası verilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" 2/5
Soru Açıklaması

Manipülasyon suçunun yaptırımı, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

19.
Nominal faiz oranı % 16 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 14 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?
Doğru Cevap: "C" % 1,75
Soru Açıklaması
20.

Anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi, anonim şirketlerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymettir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler