• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk defa hukuk sistemimize girişi hangi tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 07-28-81
Soru Açıklaması
2.
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenleyici yapı hangi biçimde örgütlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" 3 Ayaklı
Soru Açıklaması
3.
Amsterdam Bankası hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1609
Soru Açıklaması
4.
Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aracı Kuruluş Varantı
Soru Açıklaması
5.
Japonya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Samurai Piyasası
Soru Açıklaması
Japonya’da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ''Samurai Piyasası'' denmektedir.
6.
İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bulldog Piyasası
Soru Açıklaması
İngiltere’de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya Bulldog Piyasası denir.
7.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Goldsmith' in tanımı yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara verilen addır.
Soru Açıklaması
Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara verilen ad olarak tanımlanır goldsmith. Bu nedenle doğru cevap "C" seçeneğinde yer almaktadır.
8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde türev ürünlere örnek verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Altın, petrol, bakır, mısır, buğday, pamuk, et gibi çok çeşitli fiziki mallar üzerine ve hisse senedi, tahvil, faiz oranı, döviz, endeks gibi finansal ürünler üzerine düzenlenmektedir.
Soru Açıklaması
Altın, petrol, bakır, mısır, buğday, pamuk, et gibi çok çeşitli fiziki mallar üzerine ve hisse senedi, tahvil, faiz oranı, döviz, endeks gibi finansal ürünler üzerine düzenlenmektedir.ifadesi sadece "A" seçeneğinde yer almaktadır ve doğru seçenektir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Şirketlerin kamuyu aydınlatmasında belirleyici olan hususlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye Piyasasından Kefalet Aracılığıyla Fon Sağlıyor Olması
Soru Açıklaması
10.
İngiltere'de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasalara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Bulldog Piyasası
Soru Açıklaması
İngiltere'de yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasalara Bulldog Piyasası denir
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma hakkı veren sermaye piyasası aracıdır. Yukarıda tanımı verilen senet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Katılma intifa senedi
Soru Açıklaması
Katılma intifa senedi; Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve belli bazı olanaklardan yararlanma hakkı veren sermaye piyasası aracıdır.
12.
Şirket , ortaklar ve şirketi değerli kılan diğer müşteriler arasındaki iletişimi en etkin şekilde sürdürmek için finans, iletişim, pazarlama ve menkul kıymet hukukunu entegre eden stratejik yönetim biçimine ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "C" Yatırımcı ilişkileri 
Soru Açıklaması
13.
Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hedger
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülke örnekleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
Japonya dünyanın en gelişmiş finansal piyasaları içinde 8. sıradadır
15.
Bir otomobil fabrikasında çalışan Mithat bey, maaşından tasarruf ettiği küçük bir miktar para ile çalıştığı otomobil firmasına küçük bir oranda da olsa ortak olmuş ve şirketin karından pay alma olanağına erişmiştir. Bu, borsaların ekonomide yerine getirdiği işlevlerden hangisine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" Sermayeyi Tabana Yaymak
Soru Açıklaması
Borsalar, halkın küçük tasarruflarla büyük şirketlere ortak olabilmesine imkân sağlamaktadır. İMKB’de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden satın almak için çok büyük paralara ihtiyaç yoktur çünkü işlem birimi 1 lot’tur. Bir adet hisse senedine sahip olmak, hisse senedinin sağladığı tüm ortaklık haklarını kullanabilmek anlamına gelmektedir. Bu anlamda borsalar, halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan en önemli mekanizmalardır.
16.
İlk kamu bankaları nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Eski Yunan'da
Soru Açıklaması
İlk kamu bankaları Eski Yunan'da kurulmuştur.
17.

Sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin (özel durumların) kamuyla paylaşılması aşağıdaki kavramlardan hangisidir. 

Doğru Cevap: "C" Kamuyu Aydınlatma
Soru Açıklaması

Kamuyu Aydınlatma sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin (özel durumların) kamuya açıklanmasıdır. Doğru cevap C'dir. 

18.

Aşğıdakilerden hangisi şirketlerin kamuyu aydınlatmasında belirleyici olan hususlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Halka açık olmamakla birlikte sermaye piyasasında işlem görmesi
Soru Açıklaması
Şirketlerin kamuyu aydınlatmasında belirleyici olan hususlar; • İşletmelerin halka açık olması ve sermaye piyasasında işlem görmesi, • Sermaye piyasasından borçlanma aracılığıyla fon sağlıyor olması, • Halka açık olmakla birlikte sermaye piyasasında işlem görmemesi, • Halka açık olmamakla birlikte, fon toplama-kredi kullandırma yetkisine sahip bir kuruluş olmasıdır.
19.
ABD dışındaki yabancı bankalarda veya yabancı ülkelerdeki ABD bankalarında tutulan ve kullanılan Dolar cinsi paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eurodollar
Soru Açıklaması
ABD dışındaki yabancı bankalarda veya yabancı ülkelerdeki ABD bankalarında tutulan ve kullanılan Dolar cinsi paraya Eurodollar denir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinin kullanım amaçlarından koruma ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" İleri tarihli döviz kurunu sabitlemek mümkündür
Soru Açıklaması
Vadeli işlemler yatırımcılar ve şirketler için fiyat belirsizliğinin yaratacağı riskleri karşı koruma imkânı sunmaktadır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler