• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 6
1.
Ülkemizde, sermaye piyasası kurumları, hangi yasa ile düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda
Soru Açıklaması
2.
Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın Alım-Satım Sistemine kabul edilip bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tek Fiyat İşlem Yöntemi
Soru Açıklaması
Tek Fiyat Yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın Alım-Satım Sistemine kabul edilip bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemidir.
3.
Avrupa'da ilk borsa hangi şehirde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Anvers
Soru Açıklaması
4.
Bir ekonomik sistemde, finans sektörüne yönelik tek bir düzenleyici kurum oluşturulması sistemin işlerliği konusunda yarar sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu yararlarla doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası finans çevreleri ile bağlantı kurulması
Soru Açıklaması
Bir ekonomik sistemde, finans sektörüne yönelik tek bir düzenleyici kurum oluşturulmasının sistemin işlerliği ve niteliği ile ilgili bir çok getirisi vardır. Buradaki öncelikli hedef belirli bir düzenleme getirilmesidir. Uluslararası bağlantılar öncelikli hedef olmayıp yapılan düzenlemenin bir sonucudur.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşunun ortaklarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" TÜSİAD
Soru Açıklaması
TÜSİAD Merkezi Kayıt Kuruluşunun ortağı değildir.
6.
Takasbanka ortak olan bir bankanın payı yüzde kaç olamaz?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
Takasbank’ın ortaklık yapısında, İMKB ile 85 banka ve aracı kurum ortak olarak yer almaktadır. Ana sözleşmesi gereği İMKB dışında diğer ortakların sermayedeki payı %5’i geçememektedir.
7.
Ekonomik düzenlemeler ilk olarak hangi tarihe kadar götürülebilir?
Doğru Cevap: "A" 1870
Soru Açıklaması
1870
8.
İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Varlık finansmanı fonu
Soru Açıklaması
Varlık finansmanı fonu, ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır.
9.
• “Sürekli Müzayede-Çok Fiyat” ,• “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede-Çok Fiyat” ,• “Tek Fiyat”Yukarıdaki işlem yöntemleri hangi piyasada kullanılan işlem yöntemleridir?
Doğru Cevap: "A" İMKB Hisse Senetleri Piyasası
Soru Açıklaması
İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda aşağıdaki işlem yöntemleri kullanılır; • “Sürekli Müzayede-Çok Fiyat” , • “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede-Çok Fiyat” , • “Tek Fiyat”
10.
Menkul Kıymet Yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen varlıklar ve araçlardan hangisi ya da hangilerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan sermaye piyasası kurumudur? I.   Takasbank para piyasası işlemleri,II.  Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve       primleri, III. Özelleştirme kapsamına alınanlar dışında Türkiye’de kurulu ihraççılara ait paylar,IV.  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları, V.   Borsada işlem görmüş ya da görmemiş; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları,  
Doğru Cevap: "C" I, II, IV
Soru Açıklaması
Menkul Kıymet Yatırım ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumudur. I.   Takasbank para piyasası işlemleri,II.  Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve       primleri,III. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil, Türkiye’de kurulu ihraççılara       ait paylar, IV.  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri           çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu       borçlanma araçları ve ihraççı payları, V.   Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile       bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları,
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 6
11.
I. Yatırım yapacakların bilgi eksikliğini gidermeye yönelik düzenlemeler,II. Finansal sistemin sağlıklı çalışmasına yönelik düzenlemeler,III. Devletin para politikalarının kontrolünü sağlamaya yönelik düzenlemeler,Yukarıdakilerden hangileri finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik düzenlemelerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler, • Yatırım yapacakların bilgi eksikliğini gidermeye yönelik düzenlemeler, • Finansal sistemin sağlıklı çalışmasına yönelik düzenlemeler, • Devletin para politikalarının kontrolünü sağlamaya yönelik düzenlemeler olarak üç grupta toplanabilir.
12.
İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu uygulamasını hangi yılda devreye almıştır?
Doğru Cevap: "E" 2009
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem ve opsiyon borsasında işlem gören sözleşmelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Altın
Soru Açıklaması
Vadeli işlem ve opsiyon borsasında işlem gören sözleşmeler, Hisse senedi Döviz Faiz Emtia olarak sıralanabilir.
14.
Karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.Yukarıdaki açıklama aşağıdaki kurumların hangisi içindir?
Doğru Cevap: "E" Yatırım danışmanlığı
Soru Açıklaması
Yatırım danışmanlığı; karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.
15.
Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetlersektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Bütünleşik yaklaşım
Soru Açıklaması
16.
Temel fonksiyonu, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı paydaşları ile paylaşmak olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yatırım ortaklıkları
Soru Açıklaması
Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı paydaşları ile paylaşmaktır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemde yer alan Yardımcı Kuruluşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmeler
Soru Açıklaması
18.
I- Takas ve saklama kuruluşları II- Borsalar III- Bağımsız denetleme kuruluşları Yukarıda belirtilen kuruluşları düzenleyen ilgili kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sermaye Piyasası Kanunu
Soru Açıklaması
Soru kökünde verilen kurulumlar Sermaye Piyasası Kurumlarıdır ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre düzenlenmişlerdir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarının alış-satışını yapan özel bir portföy yönetim şirketidir? 
Doğru Cevap: "A" Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
Soru Açıklaması
20.
Bir yıl vadeli devlet tahvilinin nominal faiz oranı %12 ve o yıl beklenen enflasyon oranı %7 ise bu tahvile yatırım yapan kişinin reel faizi nedir?
Doğru Cevap: "A" %4,67
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok