• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi yabancıların menkul değerlere yaptığı yatırımları tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Portföy Yatırımları
Soru Açıklaması
Portföy Yatırımları, menkul değerlerden oluşan yatırımı tanımlamaktadır. Yabancılar tarafından yapılan ve sıcak para olarak da ifade edilen yüksek risk, yüksek getiri ve yüksek likidite içeren yatırımlardır.
2.
Finansal piyasalar finansal varlığın süresine göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "B" Para piyasaları-Sermaye piyasalar
Soru Açıklaması
Para piyasalar-Sermaye piyasaları
3.
Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu’na göre verilen görevleri yerine getiren ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesi ve haksız rekabetin önlenmesi konularında çalışan kurumdur?
Doğru Cevap: "A" TSPAKB
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde mali düzenleme ve gözetim yetkisi tamamen merkez bankasında veya ayrı bir kurumda toplanabilmektedir?

Doğru Cevap: "B" İkiz tepe yaklaşımı
Soru Açıklaması

Bütün mali düzenleme ve gözetiminin tek bir kurumda, tüm iş yapısı düzenleme ve gözetiminin ise diğer bir kurumda olduğu ikiz tepe modelinin bazı avantajları bulunmaktadır. Mali düzenleme ve gözetim yetkisi tamamen merkez bankasında veya ayrı bir kurumda toplanabilmektedir. Doğru cevap B'dir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir geri alım vaadiyle satım işlemidir?
Doğru Cevap: "A" Repo
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" risk yönetimi şirketleri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinde risksiz bir getiri söz konusu olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Arbitraj
Soru Açıklaması
8.

Dünya’daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların 1983 yılında kurulmuş uluslararası bir organizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" IOSCO
Soru Açıklaması

Dünya’daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan IOSCO 1983 yılında kurulmuş olup dünyadaki regülatör kurumları farklı coğrafi alanların komiteleri altında örgütlemektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Finans sektörünün düzenlenmesinin nedenlerindendir?

I. Dışsallıklar

II. Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları

III. Finans Kurumlarının Gözetimi Gerekliliği

IV. Sistemin Kilitlenmesi

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Finans sektörünün düzenlenmesinin nedenleri olarak; Dışsallıklar, Piyasa Yetersizlikleri ve Başarısızlıkları, Finans Kurumlarının Gözetimi Gerekliliği, Sistemin Kilitlenmesi, Ahlaki Çöküntü, Finansal Kontratlar ve Reel Sektör Kontratları Arasında Fark Olması, Rekabetin Zayıf Olması, Yatırımcıların Bilgi Düzeylerinin Düşük Olması ve Bilgiye Dayalı Karar Vermede Zorluk Yaşamaları sayılmaktadır.

10.
I) DışsallıklarII) Piyasa Yetersizlikleri ve BaşarısızlıklarIII) Finans Kurumlarının Gözetimi GerekliliğiIV) Ahlaki ÇöküntüYukarıdakilerden hangileri finans piyasaların düzenlenmesinin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 3
11.

2009 yılında IMF tarafından yayımlanan ve 103 ülkeden 140 finansal gözetim otoritesini kapsayan bir anket çalışmasına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bilgilerin dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" Ülkelerin %60’ında atama prosedürleri kanunla belirlenmiştir ve genellikle hükümet/başbakan tarafından atama yapılmaktadır. Kurul üyeleri ise genellikle 8 - 10 yıllık bir süre için atanmaktadır.
Soru Açıklaması

Söz konusu nakete göre Ülkelerin %60’ında atama prosedürleri kanunla belirlenmiştir ve genellikle hükümet/başbakan tarafından atama yapılmaktadır. Kurul üyeleri ise genellikle 8-10 yıllık değil 4-6 yıllık bir süre için atanmaktadır.

12.
İşlem öncesi izlenmesi gereken prosedürlerden işlemlerin gerçekleşmesine ve takasına kadar olan tüm sürecin kurallarının belli olması borsaların temel işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Güven Sağlamak
Soru Açıklaması
13.
2014 yılında İMKB’ye atanmış olan bir borsa başkanının görevi ne zaman sona erer?
Doğru Cevap: "D" 2018
Soru Açıklaması
Borsa başkanı 4 yıllığına göreve atandığı için 2014+4=2018 hesabı sonucu 2018 yılında görev süresi dolmakta olduğu bulunmaktadır.
14.
Avrupada ilk borsa hangi tarihte kurulmuştur.
Doğru Cevap: "A" 1487
Soru Açıklaması
Avrupada ilk borsa 1487 tarihinde kurulmuştur.
15.
Tek bir ürün alarak bir endekste yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapma, dolayısıyla çok daha kolay ve etkin bir şekilde yatırımı çeşitlendirme imkanı veren ve borsada alınıp satılabilen yatırım fonu türü hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Borsa Yatırım Fonu
Soru Açıklaması
Borsa yatırım fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. BYF’ler, yatırımcılara yalnızca bir tek ürün satın alarak endekse yatırım yapma imkânı vermektedir. BYF aracılığıyla bir ürünle birden fazla menkul kıymete yatırım yapılması, portföyde çeşitlendirmeyi ve riskin azaltılmasını sağlamaktadır.
16.

Aşağıdakilerden hangisi şemsiye fonları türlerinden değildir?

Doğru Cevap: "B" Değişmeyen şemsiye fon
Soru Açıklaması
Portföy sınırlamaları itibarıyla diğer türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonlar “DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON” olarak adlandırılır. "Değişmeyen şemsiye fon" değil.
17.
I. Görevlendirmenin ve hedeflerin açık olması kurumların hesap verebilirliğini de artırmaktadır. II. İki temel düzenleme ve gözetim alanı ayrıldığı için, tek bir kurumda olacağı senaryoda olduğu gibi birinin diğerini gölgede bırakma olasılığı yoktur. III. Tek bir kurumda olduğu gibi, gücün aşırı yoğunlaşması durumu yaşanmamaktadır Yukarıdaklerden hangileri ikiz tepe yaklaşımının avantajlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
I, II ve III
18.
Finansal piyasalar ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "D" Nakit ya da spot piyasalar-Vadeli piyasalar
Soru Açıklaması
Nakit ya da spot piyasalar-Vadeli piyasalar
19.
Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Altın Borsası üyeleri tarafından ithalatı yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" Paladyum
Soru Açıklaması
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde standart işlenmemiş durumda olan kıymetli madenlerin (altın, gümüş, platin ve paladyum) ithalatı sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Altın Borsası üyeleri tarafından yapılabilir.
20.
Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli maden portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim şirketler aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Yatırım ortaklıkları 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler