• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 2
1.
Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Koruma amaçlı şemsiye fon
Soru Açıklaması

Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlar "KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON" dur.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Sigorta şierketleri
Soru Açıklaması
Yetkili Müesseseler, Yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye'deki Şubeleri, Kıymetli Madenler Aracı Kurumları ve Bankalar Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem yapabilirler
3.
Herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karşılaştırma ölçütünü fon portföyünden bağımsız olarak belirleyen fonlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Esnek fonlar 
Soru Açıklaması
4.
I- Kurumsal yaklaşımII- Fonksiyonel yaklaşım III- Bütünleşik yaklaşımIV- İkiz tepe yaklaşımıYukarıdakilerden hangileri finansal düzenlemeye yönelik yapılardandır?
Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
Dört yapıda finansal yapıyı düzenlemeye yöneliktir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun görev ve yetkilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek 
Soru Açıklaması
6.
Bir menkul kıymetin vergi öncesi getiri oranı %14, vergi sonrası vergi oranı %12,32 ise uygulanan vergi oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 12%
Soru Açıklaması
7.

Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bütünleşik yaklaşım
Soru Açıklaması

Bütünleşik yaklaşımda tek bir mega düzenleyici kurum tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olmaktadır. Bu düzenleyici kuruluş hem mali olarak hem de iş yapısı açısından düzenleme ve gözetimden sorumlu olmaktadır. Doğru cevap C'dir.

8.

Pay sahibinin şirketin bedelli sermaye artırımına öncelikle katılma hakkına ne denir?

Doğru Cevap: "D" Rüçhan
Soru Açıklaması

Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı), pay sahibinin şirketin bedelli sermaye artırımına öncelikle katılma hakkıdır.

9.
Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları ile bir ülkedeki yerliler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektedir?
Doğru Cevap: "A" Yabancı ülkelere fon transferi
Soru Açıklaması
10.
Finansal piyasalar, finansal varlığın niteliğine göre nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "B" Borç - Özsermaye piyasaları
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Avrupa Birliği’nde finansal hizmetler, kaç temel seviyede yürütülmektedir?
Doğru Cevap: "A" İki Temel Seviyede
Soru Açıklaması
12.
I. Bütün mali düzenleme ve gözetiminin tek bir kurumda, tüm iş yapısı düzenlemesi ve gözetiminin ise diğer bir kurumda olduğu modelde iki ayrı kurumun çok açık hedefleri olduğu için bu büyük avantaj sağlamaktadır.II. Görevlendirmenin ve hedeflerin açık olması kurumların hesap verebilirliğini de artırmaktadır.III. Eğer iki alan arasında bir problem yaşanırsa, bu kamuoyu önünde tartışılacak ve çözülecektir.Yukarıdakilerden hangileri ikiz tepe yaklaşımının avantajlarındandır.
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
İkiz tepe yaklaşımının avantajları, • Bütün mali düzenleme ve gözetiminin tek bir kurumda, tüm iş yapısı düzenlemesi ve gözetiminin ise diğer bir kurumda olduğu modelde iki ayrı kurumun çok açık hedefleri olduğu için bu büyük avantaj sağlamaktadır. • Görevlendirmenin ve hedeflerin açık olması kurumların hesap verebilirliğini de artırmaktadır. • İki temel düzenleme ve gözetim alanı ayrıldığı için, tek bir kurumda olacağı senaryoda olduğu gibi birinin diğerini gölgede bırakma olasılığı yoktur. • Her iki düzenleme ve gözetim alanının tek bir kurumda toplandığında yaşanan iki farklı kültürü kaynaştırma problemi yaşanmamaktadır. • Eğer iki alan arasında bir problem yaşanırsa, bu kamuoyu önünde tartışılacak ve çözülecektir. • Tek bir kurumda olduğu gibi, gücün aşırı yoğunlaşması durumu yaşanmaktadır.
13.
Yatırımcı adına alım satım yapan bir borsa aracı kurumunun müşterisine zarar edecek bir yatırımı tavsiye ederek kendi zararını minimize etmesi veya haksız kazanç elde etmesi, piyasa yetersizlikleri ve başarısızlıkları arasında hangi duruma örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" Asil - vekil problemleri
Soru Açıklaması
Birçok işlemde finans kurumları yatırımcılar adına vekaleten işlemler gerçekleştirmektedir. Ancak finans kurumları yatırımcılar adına yaptıkları işlemlerde en iyi gayreti göstermeyebilir veya kendi çıkarları çerçevesinde bu işlemleri gerçekleştirebilir. Örneğin aracı kuruluşların yatırımcılara yönelik yayınladıkları bazı menkul kıymetlerin alımını tavsiye ettikleri raporlarında bu durum ortaya çıkabilmektedir.
14.
I) Kurumsal YaklaşımII) Modern Yaklaşım III) İkiz Tepe YaklaşımıIV) Klasik YaklaşımV) Bütünleşik YaklaşımVI) Fonksiyonel YaklaşımVII) Neo Klasik YaklaşımYukarıdakilerden kaç tanesi finansal düzenlemeye yönelik yapı türlerindendir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi bir Alışveriş Merkezi inşaatı projesine yatırım yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
Soru Açıklaması
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları; gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel bir portföy yönetim şirketidir.
16.
Hisse senedi piyasasında yatırımcı A 5 TL'den 50 lot alım emri; yatırımcı B 5 TL'den 40 lot satım emri ve yatırımcı C 4 TL'den 20 lot satım emri vermişse, bu durumda yatırımcı B'nin elinde kaç lot hisse senedi kalır?
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
Emirler, belirlenen öncelik kurallarına uygun şekilde sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilir. Bu kurallar, fiyat ve zaman önceliği kurallarıdır. Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyata, fiyatın aynı olması durumunda ise zaman önceliğine bakılmaktadır. Daha düşük fiyatlı satış emirleri, daha yüksek satış emirlerinden önce işlem gördüğü için, C den 20 lot, geriye kalan 30 lot da B den alınacağı için 10 lot kalır.
17.
Bir yıl vadeli devlet tahviline yatırım yapan bir kişinin reel faiz oranı % -0,87 olarak gerçekleşmiştir. Bu kişinin yatırım yaptığı parasının değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilinir?
Doğru Cevap: "B" Değeri azalmıştır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal İtibar Yönetimi
Soru Açıklaması
19.
Düzenleme kavramı,Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır. İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulamalar bütünü olarak ele alınmaktadır. Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır. Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir. Yukarıdaki bilgiden düzenleme kavramı ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "B" Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır.
Soru Açıklaması
Farklı tanımlamalara sahip olması düzenleme kavramının disiplinler arası bir kavram olmasıyla alakalıdır.
20.
Takas ve saklama yetkisi, İMKB ve üyelerinin ortaklığı ile kurulan İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’ye ne zaman verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1992
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok